Dřevěné kostelíky a zvonice na Pardubicku

Kostel Dobříkov

   Zajímavé kulturní památky sakrálního původu se nacházejí na Pardubicku. Jedná se o několik dřevěných roubených kostelíků a zvonic, které obvykle stojí v těsné blízkosti kostela a dokládají vysokou úroveň lidové tvořivosti řemeslníků na vesnicích. Zvonice měla často v minulosti ochranný charakter. Byla pozorovatelnou a místem, odkud se na útočníka házely kameny nebo lila horká smola.

Honzin | Pardubický kraj | 22. 10. 2008 St 12.00

   V období husitství tyto zvonice přestaly vyhovovat obranným požadavkům a začaly se stavět zděné nebo polozděné. V 15. až 16. století s rozvojem zvonařství se její funkce změnila z obrany obce na místo, odkud byly ohlašovány církevní bohoslužby, časové údaje či třeba požáry. Pozdně gotická zvonice z konce 15. a začátku 16. století, jejíž typ přišel ze západních Čech, má obvykle šestiboký tvar. I přes to, že u dřevěných zvonic hrozilo daleko větší nebezpečí vzniku požáru, jejich obliba na venkově trvala. Důvodem byla pevná dřevěná konstrukce, která nesla zvon a staticky tak dobře zvládala jeho dynamiku. Také dřevo bylo stále dostupné.

Veliny
   Ve Velinách nedaleko Holic se dochoval jedinečný roubený kostel s dřevěnou zvonicí, jehož první připomínka je ve 14. století. Byl vybudován v roce 1752 na místě starého dřevěného kostela. Areál kostela se zvonicí je veřejnosti volně přístupný.

roubený kostel ve Velinách

Kočí
   Nedaleko Chrudimi se nachází další neméně výjimečná sakrální stavba. V obci Kočí je zvonice, která je přistavěná přímo ke kostelu. Do kostela a zvonice návštěvníci vstupují po dřevěném, osmnáct metrů dlouhém mostě z roku 1721, který tvoří osm oblouků. Slouží k překlenutí mokřiny. Tento způsob přístupu do kostela je jedinečný, nikde jinde v republice nemají dřevěný vchod. První písemný pramen, který by měl dokládat vznik kostela, pochází z konce 14. století. Část dochovaného zdiva a klenba, která zůstala nad kněžištěm, odpovídá podle historiků skutečně pozdně gotickým stavbám. Vnitřní výzdobu jednolodního gotického kostela krášlí renesanční a barokní náboženské výjevy. Hlavním výjevem ze 17. století je umučení svatého Bartoloměje, kterému je kostel zasvěcen.
V roce 1981 odkryli restaurátoři v kostele nad kněžištěm gotickou klenbu s původní barevnou výzdobou. Oltář, který dnes kostel zdobí, pochází z 19. století. Lavice pokrývá květinová výzdoba lidových tvůrců. Jedinečným způsobem navazuje ke kostelu ze západní strany dřevěná zvonice přistavěná ke stavbě v roce 1666. Zvonice má pětibokou základnu, na jejíž špičce ční osmiboký jehlan. Celou zvonici řemeslníci pokryli šindelem až k zemi, což je unikátní tesařská práce. Zvonice se zachovala v původním stavu. Celodřevěnou konstrukci spojili tesaři pomocí dřevěných kolíků. Ve zvonici bijí dva zvony: Bartoloměj z roku 1496 a Vavřinec z roku 1562.

Sezemice
   Velmi neobvyklá zvonice se nachází v Sezemicích. Zvonice má osmiboký tvar a s výškou 12 metrů patří mezi největší zvonice v Čechách. Konstrukce zvonice je postavena pro tři zvony a věž je zakončena cibulovitou věžičkou. Vznikla pravděpodobně v 16. století.

Třebosice Horní Ředice, Třebosice
   Další dřevěné zvonice, které stojí za shlédnutí, se nacházejí v Horních Ředicích při kostele sv. Václava, což je obec ležící při silnici z Holic na Sezemice. Zajímavou dřevěnou zvonici má i kostel sv. Jiljí v pardubické čtvrti Pardubičky nebo zvonice Třebosického kostela Povýšení sv. Kříže. Obec Třebosice se nachází západně od Pardubic.

Podkarpatský kostelík v Dobříkově
   V obci Dobříkov asi 6 km západně od města Choceň v okrese Ústí nad Orlicí se nachází dřevěný kostelík přenesený z Podkarpatské Rusi. Jedná se o lidovou roubenou dřevěnou stavbu s věží a střechou krytou šindelem. Jedná se o původně řeckokatolický kostelík Všech svatých z Podkarpatské Rusi, kde byl v roce 1669 postaven ve vesnici Velká Kopaň na Podkarpatské Rusi. Roku 1857 byl kostelík prodán za 255 zlatých a převezen do nedaleké obce Cholmovce u Sevljuše (dříve Homlovec) na hranicích s dnešním Rumunskem. Ve dvacátých letech 20. století došlo k zhoršení stavu kostelíka a ten přestal sloužit svému účelu. V roce 1930 značně poničený kostelík s neúplnou věží koupil za 16 000 tehdejších Kč senátor Václav Klofáč a nechal jej převést do Dobříkova, kde byl rekonstruován a v roce 1931 vysvěcen tehdejším patriarchou církve Československé husitské Gustavem A. Procházkou. Kostelík je jednolodní dřevěná stavba z ručně štípaných a dotesávaných trámů v byzantsko-gotickém slohu, dlouhá 15 m a široká 6 m. Člení se na otevřenou předsíň s dřevěnou arkádou před průčelím, obdélnou loď se zúženým patrem a užší pravoúhlý presbytář. Nad průčelím kostelíka se tyčí 17 m vysoká hranolová dřevěná věž s ochozem a vysokou jehlancovitou střechou. Střechy jsou kryté šindelem. Loď i presbytář mají segmentovou valenou klenbu. Mobiliář kostelíka pochází z Cholmovce a ikony jsou z rozebraného dřevěného kostelíka v Trsteniku na Podkarpatské Ukrajině. Na spojovacím trámu hlavní lodi kostela je uvedeno datum vznuku kostela: „Sozdasja chram sej roku 1669 mca marta dnja 4“. Tepané dveře navrhla a zhotovila ve třicátých letech Masarykova odborná škola v Litomyšli. Vedle vchodu v předsíni jsou vyryta azbukou jména čtyřiceti kněží, kteří v kostele sloužili. První část kostela je tzv. babín, kde stávaly při pravoslavné mši ženy. Hlavní loď byla určena jen mužům. Součástí mobiliáře je rokokový ikonostas a velké množství pravoslavných ikon. Okna vyrobil sklářský ústav v Hradci Králové. Veškeré tkaniny jsou původní. Kostelík je výraznou dominantou obce a je zapsán do seznamu nemovitých kulturních památek. Je majetkem Církve československé husitské.

dobrikov 1m
koci 1m
koci 2m
Třebosice 1m
Třebosice 2m
Veliny 1m
Veliny 2m
dobrikov 2m
koci 3m
Předchozí vydaný cestopis  Srí Lanka studentskýma očima
Následující vydaný cestopis  Skotsko - Nejlepší malá země na světě

Komentáře k textu

Rss komentářů tohoto textu

K textu nebyl napsán žádný komentář.

Přidejte komentář!
Vlož smajla :-) Vlož smajla :-( Vlož smajla ;-) Vlož smajla :-D Vlož smajla 8-O Vlož smajla 8-) Vlož smajla :-? Vlož smajla :-x Vlož smajla :-P Vlož smajla :-|

Příspěvěk je formátován Texy! syntaxí. Není povoleno HTML, odkazy se převádějí automaticky. Pokud se komentář nezobrazí, neprošel bezpečnostní kontrolou a administrátor jej musí schválit.


VÝBĚR INFORMACÍ