Archivy

Děčín

Vyrobila jsem pro vás malého průvodce městem Děčín. Moc se nám tam v létě líbilo, i když počasí nebylo nic moc. V průvodci naleznete to nejzajímavější z kulturních, přírodních a historických památek které lze v Děčíně shlédnout. Zajímavostí je zde opravdu mnoho a jistě je co navštívit.

Děčínský zámek

Původně gotický hrad Přemyslovců ležící na skalním ostrohu nad soutokem Labe a Ploučnice , v 16. stol. přestavěn na renesanční zámek, po r. 1669 byla provedena barokní přestavba a zbudována nová přijezdová cesta tzv. Dloouhá jízda. Součástí areálu zámku je barokní Růžová zahrada se sala terrenou z r. 1678. Současnou raně klasicistní podobu daly zámku úpravy kolem r. 1790. Od r. 1932 sloužil zámek jako kasárna. Zámecký areál je nejvýznamnější děčínskou památkou. Prohlídková trasa nabízí návštěvu reprezentativních prostor zámku.V opravené části zámku je možno navštívit prohlídkový okruh v reprezentativním křídle, expozici barokního umění, veduty Děčínska a zbrojnici. Je zde umístěn i okresní archiv.

Otevírací doba: leden–únor: čtvrtek–neděle 9:00–17:00, březen–červen: denně 9.00–17.00, červenec–srpen: denně 9:00–18:00, září–prosinec: denně 9:00–17:00.

Děčín

Růžová zahrada

Raně barokní ozdobná zahrada ze sedmdesátých let 17. stol. patří k nejhodnotnějším uměleckým památkám v Děčíně. Protáhlý prostor je vyhrazen zahradními stavbami – vznosným dvoupatrovým glorietem se schodišti, terasami a sala terrenou.

Řetězová lávka přes mlýnský náhon

Součástí romantických úprav zámeckých zahrad a parku bylo proražení zámecké skály v letech 1808-1810 a překlenutí výpustě ze Zámeckého mlýna řetězovou lávkou v roce 1831. Řetězová lávka patřila k prvním stavbám svého druhu v Čechách. Dnes je považována za technickou památku.

Pastýřská stěna

Proti zámecké skále se na levém břehu Labe zvedá pískovcový masiv Pastýřské stěny se svéráznou stavbou vyhlídkové restaurace, lesoparkem a zoologickou zahradou. Její výška od labského údolí je 160 m. Na vrcholu Pastýřské stěny bylo v roce 1892 zřízeno jednoduché pohostinství. Zájem turistů byl obrovský, a tak zde byla roku 1905 postavena kamenná restaurace napodobující středověký hrad s věží a s vyhlídkovým ochozem. Objekt byl v polovině 90. let opraven a od roku 1996 je chráněnou kulturní památkou. Výška věže je 18 m. Začíná zde několik turistických cest. Vyhlídkové terasy na vrcholu skály nabízejí okouzlující vyhlídky na město a řeku.

Zoologická zahrada a Rajské ostrovy (více se tomu budu věnovat v samostatném článku)

Byla založena v r. 1949. Patří k menším, ale díky svému umístění v lesním prostředí také k nejkrásnějším zoologickým zahradám.

Unikátní expozice situovaná ve 4 patrech nově zrekonstrukované budovy na Teplické ulici. Návštěvníci zoo mají vstup do expozice zdarma.

Děčín

Kostel povýšení sv. Kříže

Nádherná barokní stavba sálového kostela dostavěná r. 1691. S areálem zámku je tento bývalý zámecký kostel spojen krytou chodbou na pilířových arkádách, přistavěnou k severní zdi Dlouhé jízdy. Interiér chrámu zdobí barokní nástěnné malby od J. Kramolína. V kostele jsou několikrát do roka pořádány koncerty Děčínského symfonického orchestru a různých hostujících souborů.

Synagoga v Podmoklech

Při cestě na Pastýřskou stěnu, nedaleko Teplické ulice, stojí vysoká budova izraelitského božího domu, provedená v pseudoorientálním stylu s výraznými prvky secese. Vystavěla ji Podmokelská židovská obec v letech 1906-1907 ze sbírek pořádaných od r. 1892. Od roku 1996 patří synagoga opět židovské obci, je otevřena veřejnosti a stává se místem konání výstav a koncertů. Synagogu můžete navšítivt každý den od 8 do 14 hodin.

Plavecký areál Děčín

Moderní rekreačně sportovní komplex. Letní část – plavecké bazény 50 a 25 m, rekreační bazén, brouzdaliště a beach-volejbalové hřiště. Krytá část – plavecký bazén 25m, dětský výukový bazén, 3 tobogány, vodní hřib, divoká řeka, vířivky, dětská brouzdaliště, sauna, spinningová kola.

Přístaviště osobních lodí a restaurace „Paroloď“ a „U přístavu“

První labské parníky připlouvaly ze Saska a otáčely se u Děčína. K obsluze cestujících vznikaly v místech zastávek hostince. Obě dnes již historické budovy slouží po rekonstrukci opět k restauračním účelům. Tradiční jsou cesty výletní lodi z Děčína do Hřenska, případně dále do Saska.

Městské divadlo

Budova byla postavena r. 1901 jako varieté. Konaly se zde plesy, koncerty, divadelní předsavení a spolková shromáždění, krátce tu byl provozován kinematograf. V současné divadlení nabídce dominuje činohra a hudebně dramatické žánry. od roku 1995 prošla budova postupnou rekonstrukcí a dostavbou.

Oblastní muzeum v Děčíně

Sídlí v klasicistní podélné budově jejímž základem byl thunský lovecký dvůr z doby kolem r. 1735. V parku před budovou stojí dvojice barokních soch – sv. Jan Nepomucký a sv. Florián, roste zde mohutný exemplář exotického jinanu dvoulaločného. Probíhají zde stálé výstavy. Muzeum můžete navštívit denně mimo pondělí od 9 do 12 a od 13 do 17 hodin.

Děčín

Staroměstský most přes Ploučnici

Postavený v r. 1574 Valentinem Preusslerem, je významnou renesanční památkou. Od r. 1714 krášlí most sousoší českých zemských patronů sv. Václava, sv. Víta a sv. Jana Nepomuckého od Michala Josefa Brokoffa.

Kostel sv. Františka z Assisi

Jednolodní obdélná stavba, postavená ve stylu psedorománské baziliky roku 1858. Od roku 1958 se kostel honosí renesančním hlavním oltářem a vynikající dřevořezbářskou a figurální výzdobou.

Zámecký rybník

Je pozůstatekem soustavy navzájm propojených rybníků, které chránily město ve středověku. Dnes je domovem labutí.

Staroměstské chalupy

V době existence středověkého města na Mariánské louce vzniklo na území kolem Ploučnice jeho předměstí. Část tohoto osídlení si udržela kontinuitu pod názvem Staré město. Na přelomu 60. a 70. let 20. století došlo ke stržení větší části původní zástavby a k výstavbě panelového sídliště. Roubené domky ze 17.-19. století jsou chráněnou památkou lidového stavitelství.

Hladový kámen

Skalisko v řečišti Labe vystupující při nízkých vodních stavech nad hladinu řeky, což symbolizovalo velká sucha, neúrodu.

Mariánská louka

V druhé polovině 13. století založil král Přemysl Otakar II. jižně pod hradem město Děčín. Ve 14. století bylo založeno Vartenberky nové město severně od hradu a původní osídlení na Mariánské louce bylo postupně opuštěno. Dnes je tato lokalita cenným zdrojem informací o životě ranně středověkého města. Výsledky archeologických výzkumů jsou prezentovány stálou výstavou Město na louce v Oblastním muzeu v Děčíně.

Leave Comment

Back to top