Archivy

Olomouc

Po Praze je Olomouc městem s nejstarší a nejrozsáhlejší městskou památkovou rezervací v České republice. Krásná historická náměstí s morovými sloupy a kašnami jsou obklopena rozlehlými parky. Olomouc je tak jedno z nejkrásnějších sídel střední Evropy. Napíšeme si něco o historii a co lze ve městě navštívit.

Samotné město leží na soutoku řeky Moravy a Bystřice. Je sídlem arcibiskupství a druhé nejstarší university. Když dorazíte autem po dálnici směrem od Brna a pojedete stále rovně; ocitnete se najednou přímo na Horním náměstí. Jediným problémem pak zůstává, že vjedete do památkové zóny kam je vjezd zakázán. Policisté jsou zde však ochotní a hned vám vysvětlí, že parkování zde není možné. Pokud vám to nevysvětlí hned na místě tak očekávejte v celku rychlou botičku na kole svého vozidla. V centru a okolí jsou všude zákazy vjezdu, navíc značení ulic nebo podrobnější ukazatele zde nehledejte. Na které ulici se vlastně nacházíte nepoznáte tak ani pěšmo, natož z auta. Chybějící směrovky v ulicích by návštěvník přežil, ale ani název ulice na samotných domech vám nedává moc šancí na zorientování.

pohled z věže sv. Mořice na Horní náměstí

Centrum města je tvořeno Horním a Dolním náměstím. Zde naleznete největší památky jako je sloup Nejsvětější Trojice, zapsaný v roce 2000 do seznamu UNESCO. Na náměstích je také mimořádný soubor kašen, patřících k národní kulturní památce. K prohlídce láká i Arcidiecézní muzeum, jediné svého druhu v České republice s tzv. dómským pokladem obsahujícím větší počet diamantů než pražský loretánský poklad. Arcidiecézní muzeum sídlí na Václavském náměstí v Přemyslovském paláci, kde dominantní dóm, katedrála sv.Václava vévodí svou velikostí celému městu. Katedrála sv. Václava se však také honosí nejvyššími věžemi na Moravě a kromě ní můžete ve městě navštívit i další sakrální památky. Poblíž Horního náměstí se nachází kostel sv. Mořice s vyhlídkovou věží na níž můžete vystoupat po 206 schodech do výšky 46 metrů. Z věže, postavené zřejmě jako hlásná, hlídající požáry ve městě je vidět na celé historické centrum i na nedaleký Svatý Kopeček. Další věží na kterou se dá vystoupat je 75 metrů vysoká vyhlídková věž umístěná v historické budově radnice z roku 1378. Zde je také krásný orloj, původní z konce 15. století zničen v roce 1945 a nynější nový se skleněnou mozaikou je od olomouckého malíře Karla Svolinského. Zabudovaná zvonkohra hraje tři hanácké lidové písně. Na náměstí republiky je kostel Panny Marie Sněžné s pěkně zdobeným vstupním portálem. Další duchovní budovou je je kaple sv. Jana Sarkandera a chrám sv. Michala na Žerotínově náměstí. Ve Wurmově ulici můžete ještě spatřit arcibiskupský palác, který je rezidencí olomouckých biskupů. Aby zde nebylo církevních památek málo, tak je v Olomouci ještě obrovský komplex Klášterní Hradisko sloužící v dnešní době jako vojenská nemocnice. V místech bývalého opevnění města se dnes nacházejí parky. V jednom můžete nalézt Botanickou zahradu a v druhém pavilony známé květinové výstavy Flora Olomouc s turisticky přístupnými sbírkovými skleníky.

pohled z věže sv. Mořice na Horní náměstí

Historické události Olomouce jsou velmi zajímavé a bohaté,proto si vypíšeme alespoň hlavní dějinné mylníky. Podle archeologických nálezů bylo území osídleno od poloviny 6. století slovany. V 8. a 9. století se založená osada rozrostla v centrum Velkomoravské říše. Roku 1020 získali Moravu Přemyslovci a Olomouc se stala sídlem údělného knížectví. V roce 1248 je Olomouc povýšena na královské město kdy dochází k přílivu německého obyvatelstva. V roce 1306 byl zavražděn, během tažení do Polska v domě kapitulního děkana Budislava, poslední Přemyslovec Václav III. Za vlády Lucemburků se stala Olomouc hlavním městem Moravy a od roku 1333 zde sídlil markrabě moravský, pozdější císař Karel IV. Ten zde nechal založit zemské desky, které byly roku 1641 převezeny z bezpečnostních důvodů do Brna. Olomouc tím přišla o postavení hlavního města Moravy. Během třicetileté války bylo město několikrát vypleněno švédy a osm let okupováno. V letech 1742-1758 byla Olomouc na příkaz Marie Terezie přeměněna v jednu z nejmodernějších barokních pevností, která měla chránit Vídeň proti Pruskému Slezsku. V roce 1758 již Olomouc marně obléhalo vojsko Fridricha I.

V roce 1777 bylo zdejší biskupství povýšeno na arcibiskupství, zrušení Olomouce jako pevnosti a zbourání hradeb bylo v roce 1876, tedy 118 let po jejich vystavení. V místech bývalého opevnění vznikl prostor pro již zmiňované městské parky.

Tip: Obvykle tipy na dobré restaurace nedávám, učiním tak vyjímku a ke stravování doporučím restauraci U Kejklíře umístěnou nad Horním náměstím v ulici Ztracená. Velice příznivé ceny v kombinaci s příjemným prostředím v centru města a skvělé jídlo. Možnost hotových jídel jako je Svíčková na smetaně či zdejší výborný Kejklířův guláš. Skvělý je i výběr z denních menu. A co na můj tip řeknou místní Olomoučáci?

Leave Comment

Back to top