Naučná stezka Zlatý Chlum – doly na zlato

Naučná stezka Zlatý Chlum – doly na zlato

Vedle asfaltové silnice na Čertovy kameny se při moji doporučované trase Zlatý Chlum – Křížový vrch nachází naučná stezka. Tu si určitě nenechejte ujít. Celková délka trasy je 500 metrů s šesti zastaveními a převýšením 50 metrů. Dozvíte se informace o zdejších způsobech dolování zlata v různých dobách.  Tato lokalita je velmi cenná, zachovaly se zde pozůstatky čtyř časově odlišitelných etap těžby. Je zde významné naleziště zlata a granátu (almandinu). Etapy těžby jsou zde popsány i s obrázkovou ukázkou techniky těžby. Před rokem 1200 se jednalo o první etapu těžby malými šachtami vzdálenými od sebe 5-6 metrů.
Doly na zlatoDruhá etapa v 13.-14. století s většími úklonnými jámami, vzdálenými od sebe 14 metrů. V letech 1510-1531 probíhala třetí etapa těžby, na níž se podílely známé podnikatelské rodiny Fuggerů a Thurzů. Těžba se prováděla svislými jámami a štolami. Roku 1650 se Jeseník stal svobodným horním městem. Koncem 17. století těžba upadala a v roce 1752 ztrácí město privilegia horního města. V roce 1885 významný nález v kutacím kruhu F. Polívky, jež přenechal svá práva malíři Leo Grögrovi. V roce 1886 bylo získáno 515,5 g zlata. V roce 1889 byly práce zastaveny a celkem bylo vytěženo 51,2 tun rudy, z níž bylo získáno 2,048 kg zlata. V roce 1890 získala doly anglická firma Goldkoppe Minning Company Limited. Roku 1891 vytěženo 3000q rudy a v roce 1898 proběhla dražba dolů. V letech 1957 probíhalo zmáhání štoly Českomoravským rudným průzkumem a od roku 1976 – 1990 proběhla kompletní prospekce včetně vrtných prací.

Ložisko Zlatý Chlum o rozměrech 400×100 metrů je vázáno na horninový komplex vrbenské skupiny devonského stáří. Nejvyšší obsahy zlata byly zjištěny v křemenných polohách v kvarcitech. Zlato tvoří zrna o maximální velikosti 0,X mm. Zlatochlumské zlato je druhé nejryzejší zlato na světě ( obsahuje pouze 2,1 % Ag ). Celkem bylo na ložisku ověřeno v letech 1986 – 1990 téměř 3 kt zásob s průměrnou kovaností 1,6 g na tunu. Mineralogicky atraktivní jsou i zdejší pěkné vzorky granátu – almandinu zarostlého v dvojslídných svorech. Mají tmavofialovou barvu a tvoří krystaly s 12 nebo 24 stěnami. Jen zřídka se najdou krystaly větší jak 1 cm. Dřívější pokusy se šperkařským využitím byly neúspěšné. Stará důlní díla jsou patrná jen malými skalními puklinami a dnes jsou často využívána netopýry. Na Zlatém Chlumu je zjištěno 7 druhů mezi něž patří i ohrožený Vrápenec malý, Netopýr velký a Netopýr černý.

« 1 z 2 »

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *