Archivy

zřícenina Nový Hrádek

Nový Hrádek je romantická zřícenina v srdci NP Podyjí. Zalesněná krajina našeho nejmenšího národního parku láká návštěvníky neporušenou přírodou, jemným nádechem vína a neopakovatelnými výhledy na kaňonovité údolí Dyje se zaklesnutými meandry. Ne každý však ví, že se v jejím okolí nalézá velké množství zřícenin strážných hradů, které ve středověku zajišťovaly dohled na moravsko-rakouské hranice. Jednou z nich je i Nový Hrádek.

Na začátku byli Lucemburkové

Hrad nechal postavit na šíji mohutného meandru Dyje moravský markrabě Jan Jindřich někdy po roce 1358. Mladší bratr císaře Karla IV. využíval hrad spíše jen k příležitostným loveckým návštěvám. Protože nenašel využití ani za vlády zakladatelova syna Jošta Moravského, byl postoupen v roce 1403 vladykovi Přechovi z Kojetic. O významné rozšíření hradu se postarali až rakouští Eitzingerové (1420-1516), kteří vlastnili i hrad Kaja na druhém břehu Dyje. Během 16. století hrad střídal velmi často majitele, během třicetileté války byl dobyt a poškozen švédskými jednotkami. Na lepší časy se začalo blýskat až po roce 1799, kdy Nový Hrádek zakoupil spolu s vranovským panstvím polský hrabě Stanislav Mniszek . Hrabě přebudoval hlavní budovu na velkém nádvoří na hájovnu, část areálu pak využil jako sklad pro svou vyhlášenou továrnu kameniny sídlící ve Vranově. Za první republiky však došlo ke konfiskaci a hrad byl pronajat Klubu českých turistů, kteří z něj učinili noclehárnu.

Železná opona pomohla přírodě

Po komunistickém převratu se velká část Podyjí včetně Nového Hrádku ocitla v přísně kontrolované oblasti tzv. Železné opony, do níž měli vstup jen vojáci Pohraniční stráže. Pohraničníci v areálu hradu dokonce zasypali sklepy a zabetonovali všechny možné otvory, aby se zde nemohl ukrýt případný emigrant. Dokladem přítomnosti vojáků jsou i nápisy na zdech hradu, jichž si mohou návštěvníci při prohlídce povšimnout. Nicméně izolovanost pohraniční oblasti způsobila, že se na tomto území podařilo zachovat přírodě blízkou skladbu lesů a značnou přírodní rozmanitost. Zřícenina hradu je nedílnou součástí této jedinečné přírody, což dokazují chráněné druhy rostlin i živočichů vyskytujících se v jejím areálu.

Na vyhlídku pouze se vstupenkou

Důvodem návštěvy Nového Hrádku je pro mnoho lidí úchvatná vyhlídka na meandrující Dyji. Protože je umístěna na hradní věži, je dostupná pouze jako součást prohlídkové trasy s průvodcem. Pro naplánování trasy je proto třeba zkontrolovat otvírací dobu této kulturní památky, jinak přijdete pouze k vysokým zamčeným vratům a dál se nedostanete. Vstupného ale určitě litovat nebudete, samotná prohlídka areálu je velmi zajímavá. Průvodce se totiž nezaměřuje pouze na historická fakta, ale vhodně doplňuje prohlídku informacemi o flóře a fauně národního parku. Nás třeba zavedl do míst, kde se na slunci nahřívalo několik užovek stromových, na jiném místě jsme zase pozorovali ještěrky zelené. Celá návštěva je zakončená výstupem na věžní vyhlídku, z níž je skutečně skvostný výhled na zákruty Dyje. Bez průvodce či mapy bychom jen těžko odhadovali, kde se nachází Česko a kde už je Rakousko. Při pohledu na přírodní divadlo vytvořené klikatící se Dyjí chci věřit tomu, že se nám podaří uchránit tuhle krásu i pro další generace. Potěší mě, že výhled zaujme i naše dva věčně brblající puberťáky. O to víc si tohoto okamžiku cením.

Pěšky i na kole, nejblíže z Lukova

Jestliže se chcete vydat na Nový Hrádek pěšky, doporučuji zanechat auto v obci Lukov ležící asi 13 kilometrů západně od Znojma. Na konci obce je parkoviště s informativní tabulí národního parku. Stačí se jen držet turistických značek, cesta je dlouhá asi tři kilometry a zvládnou ji bez problémů i malé děti a rodiče s kočárkem. Většinu trasy procházíte národním parkem, je třeba se tomu přizpůsobit a respektovat návštěvní řád. Pohyb je povolen pouze po značených cestách, zakázán je nadměrný hluk a psi musí být pouze na vodítku. Správa národního parku myslí i na cyklisty, k hradní zřícenině vede značená cyklotrasa. Hradní brána se otvírá koncem března a zavírá na státní svátek 28. října. Vstupné je aktuálně 100 Kč pro dospělého a 70 Kč pro děti do 15 let, studenty a seniory. Jako výhodné se jeví rodinné vstupné pro rodiče a maximálně 3 děti za 260 Kč. Vaši čtyřnozí přátelé jsou na zřícenině vítáni. Závěrem jen dodám, že pokud má někdo zájem dovědět se něco více o pohraničních zátarasech a pozorovatelnách, může tak učinit v Památníku železné opony v nedalekém Čížově. V jeho blízkosti je umístěno i návštěvnické centrum národního parku. Tak hurá do Podyjí!

Leave Comment

Back to top