Archivy

Přinášíme výběr nejdůležitějších rad na cestu do Černé Hory, je vhodné si je na cestu vytisknout či si je přečíst.

Telefonní čísla
===============
tísňové volání – 112
policie – 122
hasiči – 123
rychlá zdravotní pomoc – 124

Co musíte mít s sebou při vstupu do Černé Hory
===============================================
Na území Černé hory můžete vstupovat bez zvláštních omezení, a to pouze na základě platného cestovního dokladu nebo průkazu totožnosti tedy občanského průkazu.
Dítě se samostatným dokladem, které cestuje bez doprovodu rodičů čí zákonného zástupce musí doprovázet jiná dospělá osoba s notářsky ověřeným souhlasem rodičů čí zákonného zástupce. Tento souhlas musí být s ověřeným překladem do černohorského či anglického jazyka.

Řidiči musí mít u sebe platný řidičský průkaz, technický průkaz a doklad o pojištění vozidla tzv. zelenou kartu.

Černá Hora – dálniční známky 2016 a povolené rychlosti
==================================================
V Černé hoře se poplatky nazývají ekologická taxa. Nálepku tzv. kupon pro osobní vůz můžete zakoupit na hraničním přechodu v hodnotě 10 Euro. Prodej těchto nálepek zajišťují brigádníci, kteří ale občas nejsou k zastižení. Pohraniční orgány Vás bez nálepky na území pustí, ale vnitrozemní policie důsledně kontroluje zda nálepku máte nebo ne. Ve vnitrozemí budete mít velký problém nálepku sehnat, takže doporučení zní neodjíždějte z hraničního přechodu bez toho, abyste ji měli zakoupenou.

Avšak bez ohledu na zakoupenou nálepku existuje na několika místech samostatně zpoplatněný úsek. Např. tunel Sozina mezi Sutomore a Skadarským jezerem směrem na Podgoricu. Průjezd tohoto tunelu Vás přijde na 2,5 Eura a zkrátí Vám cestu na několik minut, ale především nebudete muset absolvovat cestu přes 800 metrů vysoký horský hřeben.

Nejvyšší povolená rychlost osobních automobilů a motocyklů: 100 km/h dálnice, 80 km/h na ostatních komunikacích mimo obec, v uzavřených obcích 50 km/h.

Zdravotní ošetření
==================
Český občan si musí před cestou do Černé Hory ve své zdravotní pojišťovně vyzvednout platný formulář CR/YU 111, který je třeba si před odjezdem nechat potvrdit. Tento formulář slouží k nároku na neodkladné věcné plnění během pobytu na území Černé Hory.

Pojištěnec po příjezdu do Černé Hory předloží tento dokument příslušné pobočce Fondu pro zdravotní pojištění, dle místa svého přechodného pobytu. Pobočka následně vydá pojištěnci tzv. „nemocniční list“, s nímž může nárokovat neodkladnou hospitalizaci ve veřejných zdravotnických zařízeních.

Pokud je avšak pacient v ČR pojištěn a potřebuje neodkladnou zdravotní péči a tzv. „nemocniční list“ si předtím nevybavil, tak je zdravotnické zařízení v Černé Hoře povinno si tento dokument ve dvojjazyčné verzi vyžádat prostřednictvím příslušné pobočky Fondu. Doporučujeme si před cestou sjednat zdravotní připojištění adekvátní délce pobytu a také aktivitám, které budete plánovat.

Výbava auta do Černé Hory
=====================
Při cestě do Černé Hory musí být vozidlo vybaveno reflexní vestou, výstražným trojúhelníkem a jsou povinné náhradní autožárovky.

Domácí zvířata
==============
Pro vstup domácích zvířat je požadován pas EU zvířete s platným očkováním proti vzteklině a čip nebo tetování.

Zajímavost
==========
Klášter Morača je nejkrásnější středověkou památkou v Černé hoře. Tento klášterní kostel pochází ze 13. století, kdy byl vyzdoben freskami a různými ikonami. Původní výzdoba, ale musela být v 16. století přemalována, protože klášter vykradli Turci, rozbili střechu kostela a asi 70 let do něj pršelo a sněžilo, což vzácné malby poničilo a většina z nich se nezachovala.

Z fresek, které se dochovaly je nejvýznamnější cyklus ze života proroka Eliáše. V celém komplexu se nachází klášterní kostel, budovy kláštera, zahrady, včelíny a kostelíček sv. Mikuláše, který je možná starší než samotný klášter. V tomto klášteře také dříve bývala věhlasná škola malířů ikon. Dnes je klášter za poplatek přístupný veřejnosti.

Přinášíme výběr nejdůležitějších rad na cestu do Dánska, je vhodné si je na cestu vytisknout či si je přečíst.

Telefonní čísla
===============
centrální tísňové volání (první pomoc, policie, požární služba) – 112,
informace o telefonních číslech a adresách v Dánsku – 118

Co musíte mít s sebou při vstupu do Dánska
===============================================
Na území Dánska můžete vstupovat bez zvláštních omezení, a to pouze na základě platného cestovního dokladu nebo průkazu totožnosti tedy občanského průkazu, protože Dánsko je součástí EU a Schengenského prostoru.

Dítě cestující společně s rodičem musí být vybaveno svým vlastním cestovním dokladem.

Od 1. května 2009 je občanům ČR otevřen dánský pracovní trh. Grónsko a Faerské ostrovy jsou autonomní součást Dánského království, ale nejsou součástí EU a Schengenského prostoru, proto občané EU nemusí při turistické cestě do 90 dnů mít vízum, ale stačí platný pas (cestovat pouze s občanským průkazem není doporučeno).

Řidiči musí mít u sebe platný řidičský průkaz, technický průkaz a pojištění tzv. zelenou kartu.

Dánsko – dálniční známky 2016 a povolené rychlosti
==================================================
V Dánsku neexistují dálniční známky ani poplatky, jen je nutné počítat s poplatky za mosty (mýtné). Poplatky za mosty jsou:

Storebaelt – 235 kr osobní automobily,
Øresundsbron – 45 euro osobní automobily

Nejvyšší povolená rychlost osobních automobilů a motocyklů: 110-130 km/h dálnice, 80 km/h na ostatních komunikacích mimo obec, v uzavřených obcích 50 km/h.

Zdravotní ošetření
==================
Český občan má nárok v Dánsku po předložení Evropského zdravotního průkazu na nezbytnou zdravotní péči.

Před cestou do Dánska doporučujeme uzavřít i cestovní připojištění pro cesty a pobyt, které by krylo i nadstandardní služby v případě úrazu, nehody nebo úmrtí.

Výbava auta do Dánska
=====================
V případě poruchy vozidla je povinné použít červený výstražný trojúhelník. Lékárnička a hasící přístroj je doporučený. Přípustná minimální hloubka vzorku pneumatiky je 1,6 mm a vozidla musí povinně svítit celodenně.

Domácí zvířata
==============
Pro vstup domácích zvířat je požadován pas EU zvířete s platným očkováním proti vzteklině a čip nebo tetování.

Zajímavost
==========
Kodaň leží na ostrově Sjælland. V tomto městě leží mnoho turisticky zajímavých míst. Především královský palác Amalienborg, ve kterém sídlí královská rodina a Billund, kde se vyrábí známé stavebnice Lego a je zde také zábavní park Legoland. Město má také velký počet kostelů. Nejvýznamnější je kostel Matky Boží. Pobavit se také můžete v zábavním parku Tivoli, zoologické nebo botanické zahradě.

Přinášíme výběr nejdůležitějších rad na cestu do Belgie, je vhodné si je na cestu vytisknout či si je přečíst.

Telefonní čísla
===============
záchranná služba a požárníci – 100
federální policie – 101
krizová linka – 106
belgický červený kříž – 105

Co musíte mít s sebou při vstupu do Belgie
===============================================
Na území Belgie můžete vstupovat bez zvláštních omezení, a to pouze na základě platného cestovního dokladu nebo průkazu totožnosti tedy občanského průkazu.
Dítě cestující společně s rodičem musí být vybaveno svým vlastním cestovním dokladem.
Řidiči musí mít u sebe platný řidičský průkaz, technický průkaz a pojištění.

Belgie – dálniční známky 2016 a povolené rychlosti
==================================================
Na Belgických dálnicích platí poplatky jen velké kamiony nad 12 tun. Pouze pro ostatní dopravní prostředky je zpoplatněn tunel v Antverpách (Liefkenshoktunel). Výše mýta závisí na výšce vozidla. Vozidla s výškou menší než 2,75 m platí 5 Eur za 1 průjezd a vozidla s výškou vyšší platí 17 Eur za 1 průjezd.
Nejvyšší povolená rychlost osobních automobilů a motocyklů: 120 km/h dálnice, 90 km/h na ostatních komunikacích mimo obec, v uzavřených obcích 50 km/h.

Zdravotní ošetření
==================
Český občan má nárok na nutnou a neodkladnou zdravotní péči v případě, kdy je ohrožen na životu nebo zdraví. Před odjezdem si musíte vyzvednout ve své zdravotní pojišťovně Evropskou kartu zdravotního pojištění.
Před cestou do Belgie doporučujeme uzavřít i cestovní připojištění pro cesty a pobyt, které by krylo i nadstandardní služby v případě úrazu, nehody nebo úmrtí.

Výbava auta do Belgie
=====================
Vozidlo musí být vybaveno oranžovou reflexní vestou, která je povinná a musí být v dosahu řidiče. Dále je povinný výstražný trojúhelník a hasící přístroj je povinný pouze pro vozidla, která jsou registrovaná v Belgii. Dítě, které je menší než 135 cm může být převáženo v dětské sedačce, ale pokud ji nemá, může být převáženo pouze vzadu za použití bezpečnostních pásů. Děti do 3 let na předním i zadním sedadle mohou být převáženy pouze ve schlváleném typu autosedačky odpovídající hmotnosti dítěte.

Domácí zvířata
==============
Pro vstup domácích zvířat je požadován pas EU zvířete s platným očkováním proti vzteklině a čip nebo tetování.

Zajímavost
==========
Belgie je vyhlášená svojí čokoládou a především také pralinkami. V Belgii je i několik muzeí čokolády. Jedno muzeum můžete navštívit i v turisty navštěvovaném městě Brugách. Toto město leží na hlavní trati mezi Bruselem a Ostende. Muzeum se nachází na náměstí Sint Jasplein. V muzeu se můžete dozvědět jak se dostalo kakao do Evropy, jak se vyrábí kakaový prášek a kakaové máslo, jak se vyrábí čokoláda a také můžete zhédnout naživo výrobu pralinek. Tato návštěva muzea bude pro každého sladká, protože tu můžete i různé druhy pralinek ochutnat.

Přinášíme výběr nejdůležitějších rad na cestu do Chorvatska, je vhodné si je na cestu vytisknout či si je přečíst.

Telefonní čísla
========================
záchranná služba – 194,
policie – 192,
hasiči – 193,
integrovaný záchranný systém – 112,

kontakt na příslušníky policie ČR, kteří působí v průběhu turistické sezóny v Chorvatsku:

Omiš: +385 955 693 390, +385 955 693 395,
Šibenik: +385 955 693 388, +385 955 693 394

Co musíte mít s sebou při vstupu do Chorvatska
====================================================
Na území Chorvatska můžete vstupovat bez zvláštních omezení, a to pouze na základě platného cestovního dokladu nebo průkazu totožnosti tedy občanského průkazu.
Dítě, které cestuje společně s rodičem musí mít vlastní cestovní doklad.
Nezletilé dítě, které nebude cestovat společně s rodiči nemusí mít u sebe jejich písemný souhlas (souhlas zákonného zástupce) v doprovodu jiné osoby, ale pokud se stane nějaká mimořádná událost, tak je praktické mít tento písemný souhlas u sebe.

Řidiči musí mít u sebe platný řidičský průkaz, technický průkaz a zelenou kartu. Pokud budete cestovat zapůjčeným vozidlem, tak doporučujeme mít u sebe i písemný souhlas vlastníka s použitím vozidla.

Chorvatsko – dálniční známka 2016 a rychlosti
====================================================
V Chorvatsku jsou vybírány dálniční poplatky formou mýtného vždy za konkrétní projetý úsek dálnice. Níže je zjednodušený výčet výše mýtného na jednotlivých úsecích:

Záhřeb – Osijek 122 HRK,
Záhřeb – Goričan 42 HRK,
Záhřeb – Bregana 6 HRK,
Záhřeb – Split 174 HRK,
Záhřeb – Dubrovník 223 HRK,
Záhřeb – Macejl 48 HRK,
Rupa – Rijeka 8 HRK,
Most na ostrov Krk (směrem na ostrov) – 35 HRK,
Rijeka – Záhřeb 70 HRK,
Tunel Sveti Ilija – 20 HRK.

Nejvyšší povolená rychlost osobních automobilů a motocyklů: 130 km/h dálnice, 110 km/h na komunikacích pro motorová vozidla, 90 km/h na ostatních komunikacích mimo obec, v uzavřených obcích 50 km/h.

Zdravotní ošetření
===========================
Při přechodném pobytu mají čeští pojištěnci v Chorvatsku nárok na nezbytnou zdravotní péči a to ve smluvních zdravotnických zařízeních (především nesoukromých) a po předložení Evropského průkazu zdravotního pojištění.

Pokud bude český pojištěnec potřebovat při přechodném pobytu v Chorvatsku specifickou zdravotní péči spojenou s léčbou chronické nemoci, tak k čerpání této péče nepotřebuje předchozí svolení své zdravotní pojišťovny, ale zdravotní péče mu bude poskytnuta na základě Evropského průkazu zdravotního pojištění.

Doporučujeme uzavřít před cestou cestovní připojištění pro pobyt v zahraničí, které by pokrylo náklady v případě vážného zranění, převoz tělesných pozůstatků při úmrtí a také je dobré toto cestovní připojištění uzavřít pokud se chystáte provozovat nějaké rizikové činnosti, jako např. potápění, horolezectví, létání na rogalech nebo padácích apod.

Výbava auta do Chorvatska
=================================
Každé motorové vozidlo musí mít výstražný trojúhelník a pokud jde o vozidlo s přívěsem, tak musí mít dva výstražné trojúhelníky. Dále do povinné výbavy patří výstražná vesta, autolékárnička a hasící přístroj. Děti, které jsou mladší než 12 let smí sedět pouze na zadních sedadlech.

Domácí zvířata
=======================
Pro vstup domácích zvířat je požadován pas EU zvířete s platným očkováním proti vzteklině a čip nebo tetování.

Zajímavost
===================
V Chorvatsku se nachází národní park Plitvická jezera. Tento park je nejznámějším chorvatským národním parkem a také je od roku 1979 na seznamu světového dědictví UNESCO. Park se nachází v oblasti Lika mezi pohořím Malá Kapela a Pleševica. V parku jsou četné jeskyně, přírodní prameny a květinové louky. Všechna krásná místa si můžete prohlédnout při jízdě vláčkem nebo při plavbě loděmi po jezerech.
Nejvíce navštěvované místo je 16 malých jezer, které mají křišťálově modrozelenou hladinu. Tyto jezera jsou vzájemně propojena vodopády a také četnými potoky.
Národní park můžete navštívit po celý rok a nádherná je i návštěva tohoto parku v zimě, kdy vodopády zamrzají a vytváří krásné útvary.

Back to top