Plzeňský kraj

Sušice - nejen zápalkové město

V předhůří Šumavy leží v nadmořské výšce 465 m.n.m. město Sušice. Svůj původ má město jako osada zlatokopů, která vznikla při obchodní stezce do Bavorska. Díky obchodu především se solí a obilím zde nastal největší rozkvět v 16. století. Pozdější slávu dala městu zdejší výroba zápalek. První písemné zmínky o městu jsou z doby Přemysla Otakara II, který zde začal na břehu řeky Otavy budovat královské město, které je v