Jendos

Belgie - Lodní výtah mezi městy Strépy a Thieu

Ač se to o Belgii příliš neví, je celá protkána sítí vodních kanálů. Není jich sice tolik jako v sousedním Nizozemsku ale přesto o mnoho více, než jsem předtím tušil. Kanály jsou intenzívně využívány pro nákladní dopravu která má více než stoletou tradici.  Stavba systému kanálů a splavněných úseků řek nazvaná Canal du Centre probíhala v belgickém středním Valoňsku v letech 1882-1913. Tehdejší stavitelé se v této oblasti museli vypořádat s

Český ráj

V Českém ráji a nedalekém okolí se nachází spousta zajímavostí a památek, které stojí za to shlédnout. Zde se vám pokusím přiblížit ta místa, která jsem navštívil. V Turnově, největším městě tohoto regionu se nachází zámek Hrubý Rohozec. Původní hrad stejného jména byl založen ve 13. století… Do 17. století sloužil jako rodové sídlo Vartemberků a Krajířů z Krajku. Po bitvě na Bílé hoře se zámku zmocnil Albrecht z Valdštějna,