Archivy

Gozo je z hlavního maltského ostrova vidět pouhým okem, cesta trajektem trvá jen necelou půlhodinu. Přes relativní blízkost se však jedná o dva odlišné světy. Přelidněná Malta je cílem drtivé většiny turistů a zájemců o výuku angličtiny.

Na Gozu se čas jakoby zastavil, život plyne poklidněji a obyvatelé jsou ještě pohodovější a srdečnější než „Malťané“ z

Read more

Mendelova univerzita v Brně má svoji botanickou zahradu a arboretum sloužící především jako výukové zařízení. Ne všichni však vědí, že dveře zdejších skleníků a zahrady se otevírají v rámci tématických víkendů nebo speciálních výstav.
Botanická zahrada se nachází na ulici Zemědělská 1, hlavní vchod je ze třídy Generála Píky. Pozor, nezaměňovat, v Brně je ještě jedna

Read more

Kniha Vladimíra Plešingera, Amazonie a řeky příběhů je velice kvalitně zpracovaným dílem pojednávajícím o Amazonce, největším veletoku světa. Její nedostupnost přitahovala nejrůznější objevitele již od samotného objevení v 15. století. Autor knihy navštívil Amazonii několikrát v rozmezí let 1974-2009 a i když uvažoval o vydání knihy z vlastních příběhů, tak nakonec napsal knihu o Amazonce

Read more

Jedná se o gigantický zábavní park na HK Island. Pokud budete v Hongkongu tak určitě nesmíte návštěvu opomenout. Tento cestopis Vám udělá představu co zde můžete vidět a zažít. Za jeden den nelze stihnout všechny zdejší atrakce a tak si vyberte jen ty nejlepší.
Jak se dostat do Ocean Parku
Do Ocean parku se dostanete autobusem tzv

Read more

VYBERTE NEJDŘÍVE STÁT A POTOM KLIKNĚTE NA RADY NA CESTU. ZOBRAZÍ SE VÁM INFORMACE O CESTOVÁNÍ DO DANÉHO STÁTU V ROZSAHU VIZ NÍŽE.

Telefonní čísla
========================
Pokud budete v průvodci konkrétní země, tak zde naleznete důležitá telefonní čísla daného státu.

Co musíte mít s sebou při vstupu
====================================================
Seznam, co musíte mít na území daného státu, například vízové povinnosti atp.

Dálniční známka a rychlosti
====================================================
Ceny dálničních známek pro osobní automobily a nejvyšší povolená rychlost osobních automobilů ve vybraném státě.

Zdravotní ošetření
===========================
Co je nutné předložit v případě nutnosti bezplatného ošetření v době přechodného pobytu ve vybrané zemi.

Výbava auta
=================================
Čím musí být vybaveno vozidlo a jaké zvláštnosti mají v dané zemi v pravidlech.

Domácí zvířata
=======================
Co je nutné dokládat pro vstup domácích zvířat do dané země.

Zajímavost
===================
Přinášíme vybranou zajímavost o níž by jste nemuseli vědět a může se stát tipem na výlet.

Přinášíme výběr nejdůležitějších rad na cestu do Rakouska, je vhodné si je na cestu vytisknout či si je přečíst.

Telefonní čísla
========================
centrální tísňové volání – 112,
záchranná služba – 141 nebo 144,
policie – 133,
požárníci – 122,
poruchy vozidel (OAMTC a ARBÖ) – 120 nebo 123

Co musíte mít s sebou při vstupu do Rakouska
====================================================
Na území Rakouska můžete vstupovat bez zvláštních omezení, a to pouze na základě platného cestovního dokladu nebo průkazu totožnosti tedy občanského průkazu.
Dítě cestující společně s rodičem musí být vybaveno svým vlastním cestovním dokladem.
Řidiči musí mít u sebe tzv. zelenou kartu.

Rakousko – dálniční známka 2016 a rychlosti
====================================================
Ceny dálničních známek pro osobní automobily:
roční 85,70,- EUR,
dvouměsíční 25,70,- EUR,
desetidenní 8,80,- EUR.

Nejvyšší povolená rychlost osobních automobilů a motocyklů: 130 km/h dálnice, 100 km/h na ostatních komunikacích mimo obec, v uzavřených obcích 50 km/h.

Zdravotní ošetření
===========================
Pro případ standardního ošetření v době přechodného pobytu v Rakousku je k bezplatnému ošetření nutné předložit „Evropský průkaz zdravotního pojištění“ (tj. v pravém rohu v poli s hvězdičkami s označením CZ) a platný doklad totožnosti.
V případě použití odborných služeb musí v místě ošetření pacient vyplnit „Prohlášení pacienta pojištěného v členském státu EU, EWR během přechodného pobytu v Rakousku“ (tzv. Patientenerklärung).
Před cestou do Rakouska doporučujeme uzavřít i cestovní pojištění pro cesty a pobyt, které by krylo i případný převoz zraněného, nemocného či zemřelého na území ČR.

Výbava auta do Rakouska
=================================
Vozidlo musí být vybaveno oranžovou reflexní vestou pro každou osobu cestující ve vozidle pro případ poruchy či nehody a následného opuštění vozidla. V zimním období je zavedena povinnost zimních pneu od 1.11. do 15.4. pro všechny typy vozidel. Do 14 let věku je bez ohledu na výšku dítěte zakázáno sedět na předním sedadle.

Domácí zvířata
=======================
Pro vstup domácích zvířat je požadován pas EU zvířete s platným očkováním proti vzteklině a čip nebo tetování.

Zajímavost
===================
V tyrolské vesnici Serfaus v Rakousku se nachazí nejkratší systém metra na světě.
Délka tohoto metra je 1280 m. Tunel je jednokolejný a na trati se nachází celkem čtyři stanice:
Parkplatz (parkoviště), Kirche (kostel), Raika (banka), Seilbahn (lanovka). Vlak nejezdí po kolejích, ale po betonovém dně na vzduchových polštářích. Jízdné se neplatí.

Přinášíme výběr nejdůležitějších rad na cestu do Řecka, je vhodné si je na cestu vytisknout či si je přečíst a nastudovat.

Telefonní čísla
===============

centrální tísňové volání – 112,
první pomoc – 166,
lékařská pohotovost – 1016,
policie – 100,
turistická policie – 171,
přístavní policie – 108,
hasiči – 199,
silniční asistence ELPA – 10400,

Co musíte mít s sebou při vstupu do Řecka
=========================================

Do Řecka můžete vstupovat bez zvláštních omezení, a to na základě platného cestovního dokladu nebo průkazu totožnosti tedy občanského průkazu.
Dítě cestující společně s rodičem musí být vybaveno svým vlastním cestovním dokladem.
Řidiči musí mít u sebe technický průkaz a tzv. zelenou kartu sloužící jako doklad o pojištění vozidla.

Řecko – dálniční známka 2016 a rychlosti
=========================================
V Řecku nejsou dálniční známky, platí se mýtné za některé dálniční úseky, vybrané tunely a mosty.
V případě dálničních úseků je to u osobních automobilů:
Thessaloniki – Athény 19,20 EUR,
Thessaloniki – Larisa 6,50 EUR,
Thessaloniki – Igoumenitsa 7,20 EUR,
Thessaloniki – Alexandroupolis 4,80 EUR,
Thessaloniki – Kavala 2,40 EUR,
Athény – Patras 6,30 EUR,
Athény – Kalamata 12,60 EUR.

Za tunely a mosty:
Aktio – Prevaza (podmořský tunel) 3,00 EUR,
Rio – Antirio (most Charilaos Trikoupis) 13,20 EUR.

Nejvyšší povolená rychlost osobních automobilů: 130 km/h dálnice, 90 km/h na ostatních komunikacích mimo obec, 50 km/h v uzavřených obcích.

Zdravotní ošetření
==================
Je možné po předložení formuláře E111 vydaného příslušnou zdravotní pojišťovnou nebo Evropské karty zdravotního pojištění (případně Potvrzení dočasně nahrazujícího Evropský průkaz zdravotního pojištění) nárok na nutnou a neodkladnou zdravotní péči za stejných podmínek jako řecký pojištěnec I.K.A. (řecký Úřad sociálního pojištění).
Návštěvu u lékaře I.K.A. lze sjednat na tel. čísle 184, kde lze také získat bližší informace o tom, jak v daném případě postupovat. V Řecku je nutno počítat se spoluúčastí (tj. platbou v hotovosti) u léků, a sice ve výši 25 %. V případě ošetření v nesmluvním zařízení je nutno upozornit lékaře, že daná osoba chce být ošetřena jako pojištěnec I.K.A.
Převoz do ČR v případě onemocnění, úrazu či úmrtí není zahrnut do nutné a neodkladné zdravotní péče. Z tohoto důvodu se doporučuje před cestou sjednání zdravotního připojištění.

Výbava auta do Řecka
====================

Všechna vozidla musí mít ve výbavě hasicí přístroj a lékarničku.
Pneumatiky musí mít minimální hloubku vzorku 1,6 mm. Reflexní vesty nejsou v Řecku povinné.
Děti ve věku 3 až 11 let, mající výšku méně než 1,35 m musí sedět v dětských sedačkách odpovídajících jejich velikosti. Děti od věku 12-ti let a měřící více než 1,35 m mohou být přepravovány na běžných sedadlech, samozřejmě s použitím bezpečnostních pásů.

Pravidla pro vodní sporty
=========================

Při plavbě na jachtách, člunech a vodních skútrech je zakázáno požívat alkohol, což se vztahuje nejen na kormidelníka plavidla, ale na všechny členy posádky!
Povinností je informovat přístavní policii v případech, kdy máte v plánu vzdálit se s plavidlem z přístavu na dobu delší než 2 hodiny.
Pro řízení plavidel je třeba disponovat příslušným povolením. Pro bližší informace se doporučuje kontaktovat přístavní policii.
Všichni členové posádky plavidel jsou povinni mít plavecké vesty a sedět pouze na k tomu vyhrazených místech.
Jízda na vodních skútrech je povolena pouze mimo oblasti vyhrazené plavcům. Zároveň je možné na nich jezdit ne blíže než 300 metrů a ne dále než 700 metrů od pobřeží. V časovém intervalu od 14:00 do 17:00 hod. platí zákaz jízdy na vodních skútrech.
Potápění s přístroji je možné jen na zvláštní povolení a jen v některých oblastech.

Domácí zvířata
==============
Zvířata musí být vybavena cestovním pasem. Ten musí obsahovat záznamy o čipování nebo tetování a také o provedených očkováních (povinně proti vzteklině).

Zajímavost
===========
Na Athonském poloostrovu se nachází hora Athos. Na této hoře je pravoslavný mnišský stát Athos.
Vstup je zde povolen jen mužům a ženám je vstup zakázán. Nezletilí jedinci mohou tento mnišský stát navštívit pouze se svým zákonným zástupcem nebo se souhlasem rodičů (souhlas musí být v písemné podobě s ověřeným podpisem) v doprovodu jiné zletilé osoby. Pokud tento mnišský stát chtějí navštívit cizinci, tak musí předem obdržet písemné povolení od „Holy Executive of the Holy Mount Athos – Pilgrims´ bureau“ v Thessaloniki. Toto povolení lze udělit v jednom dni maximálně 10 cizincům, kteří nevyznávají pravoslavnou víru a toto povolení platí čtyři dny v konkrétním termínu. Rezervace se musí provést šest měsíců předem telefonicky (+30-23102578), faxem (+30-2310222424) nebo e-mailem (piligrimsbureau@c-lab.gr). Povolení se vyzvedává osobně s cestovním dokladem v kanceláři „Pilgrims´ Office“ v přístavu Ouranopolis, odkud odplouvají lodě na horu Athos.

Back to top