Archivy

Mendelova univerzita v Brně má svoji botanickou zahradu a arboretum sloužící především jako výukové zařízení. Ne všichni však vědí, že dveře zdejších skleníků a zahrady se otevírají v rámci tématických víkendů nebo speciálních výstav.
Botanická zahrada se nachází na ulici Zemědělská 1, hlavní vchod je ze třídy Generála Píky. Pozor, nezaměňovat, v Brně je ještě jedna botanická zahrada tak ať si nepopletete adresy.

Parkování

Parkování je zdarma a nejlepší volbou je ponechat vozidlo na parkovištích u budov Mendelu, adresa třída Generála Píky 2005/7.

O zdejších zahradách

K založení došlo Prof. ing. A. Bayerem v roce 1938 na ploše 2 ha. K rozšíření plochy areálu došlo v roce 1967 na stávajících 11 hektarů. Areál je rozčleněn do pěti tématických celků popsaných na schématické mapě, kterou naleznete u vchodu do arboreta. Sbírky zahrnují na 4 000 taxonů orchidejí, 300 tillandsií, 2 000 trvalek, 350 kultivarů velkokvětých kosatců, 500 skalniček a 4 000 dřevin. Procházka zahrady nás překvapila svojí rozmanitostí a pestrostí různých druhů stromů i květin. Návštěva je ideální s dětmi a mimo skleníků si v období výstav můžete celý areál zahrad prochodit a případně si i odpočinout v mnoha krásných zákoutích.

Výstava Kvetoucí orchideje

Největší zdejší atrakcí je výstava Kvetoucí orchideje. Tato výstava se koná na podzim a na jaře. Výstava je ve sklenících, které jsou samy o sobě zajímavé k prohlédnutí. Rozkvetlé orchideje celou prohlídku zpestří a nabídnou návštěvníkům i zajímavá zakoutí k fotografování. Na výstavě se můžete dozvědět také o procesu rozmnožování orchidejí a další zajímavosti z pěstování těchto rostlin. K dispozici je také prodej orchidejí, který ale zajišťuje soukromý subjekt nikoliv univerzita.

Leave Comment

Back to top