Archivy

Přinášíme výběr nejdůležitějších rad na cestu do Dánska, je vhodné si je na cestu vytisknout či si je přečíst.

Telefonní čísla
===============
centrální tísňové volání (první pomoc, policie, požární služba) – 112,
informace o telefonních číslech a adresách v Dánsku – 118

Co musíte mít s sebou při vstupu do Dánska
===============================================
Na území Dánska můžete vstupovat bez zvláštních omezení, a to pouze na základě platného cestovního dokladu nebo průkazu totožnosti tedy občanského průkazu, protože Dánsko je součástí EU a Schengenského prostoru.

Dítě cestující společně s rodičem musí být vybaveno svým vlastním cestovním dokladem.

Od 1. května 2009 je občanům ČR otevřen dánský pracovní trh. Grónsko a Faerské ostrovy jsou autonomní součást Dánského království, ale nejsou součástí EU a Schengenského prostoru, proto občané EU nemusí při turistické cestě do 90 dnů mít vízum, ale stačí platný pas (cestovat pouze s občanským průkazem není doporučeno).

Řidiči musí mít u sebe platný řidičský průkaz, technický průkaz a pojištění tzv. zelenou kartu.

Dánsko – dálniční známky 2016 a povolené rychlosti
==================================================
V Dánsku neexistují dálniční známky ani poplatky, jen je nutné počítat s poplatky za mosty (mýtné). Poplatky za mosty jsou:

Storebaelt – 235 kr osobní automobily,
Øresundsbron – 45 euro osobní automobily

Nejvyšší povolená rychlost osobních automobilů a motocyklů: 110-130 km/h dálnice, 80 km/h na ostatních komunikacích mimo obec, v uzavřených obcích 50 km/h.

Zdravotní ošetření
==================
Český občan má nárok v Dánsku po předložení Evropského zdravotního průkazu na nezbytnou zdravotní péči.

Před cestou do Dánska doporučujeme uzavřít i cestovní připojištění pro cesty a pobyt, které by krylo i nadstandardní služby v případě úrazu, nehody nebo úmrtí.

Výbava auta do Dánska
=====================
V případě poruchy vozidla je povinné použít červený výstražný trojúhelník. Lékárnička a hasící přístroj je doporučený. Přípustná minimální hloubka vzorku pneumatiky je 1,6 mm a vozidla musí povinně svítit celodenně.

Domácí zvířata
==============
Pro vstup domácích zvířat je požadován pas EU zvířete s platným očkováním proti vzteklině a čip nebo tetování.

Zajímavost
==========
Kodaň leží na ostrově Sjælland. V tomto městě leží mnoho turisticky zajímavých míst. Především královský palác Amalienborg, ve kterém sídlí královská rodina a Billund, kde se vyrábí známé stavebnice Lego a je zde také zábavní park Legoland. Město má také velký počet kostelů. Nejvýznamnější je kostel Matky Boží. Pobavit se také můžete v zábavním parku Tivoli, zoologické nebo botanické zahradě.

Přinášíme výběr nejdůležitějších rad na cestu do Černé Hory, je vhodné si je na cestu vytisknout či si je přečíst.

Telefonní čísla
===============
tísňové volání – 112
policie – 122
hasiči – 123
rychlá zdravotní pomoc – 124

Co musíte mít s sebou při vstupu do Černé Hory
===============================================
Na území Černé hory můžete vstupovat bez zvláštních omezení, a to pouze na základě platného cestovního dokladu nebo průkazu totožnosti tedy občanského průkazu.
Dítě se samostatným dokladem, které cestuje bez doprovodu rodičů čí zákonného zástupce musí doprovázet jiná dospělá osoba s notářsky ověřeným souhlasem rodičů čí zákonného zástupce. Tento souhlas musí být s ověřeným překladem do černohorského či anglického jazyka.

Řidiči musí mít u sebe platný řidičský průkaz, technický průkaz a doklad o pojištění vozidla tzv. zelenou kartu.

Černá Hora – dálniční známky 2016 a povolené rychlosti
==================================================
V Černé hoře se poplatky nazývají ekologická taxa. Nálepku tzv. kupon pro osobní vůz můžete zakoupit na hraničním přechodu v hodnotě 10 Euro. Prodej těchto nálepek zajišťují brigádníci, kteří ale občas nejsou k zastižení. Pohraniční orgány Vás bez nálepky na území pustí, ale vnitrozemní policie důsledně kontroluje zda nálepku máte nebo ne. Ve vnitrozemí budete mít velký problém nálepku sehnat, takže doporučení zní neodjíždějte z hraničního přechodu bez toho, abyste ji měli zakoupenou.

Avšak bez ohledu na zakoupenou nálepku existuje na několika místech samostatně zpoplatněný úsek. Např. tunel Sozina mezi Sutomore a Skadarským jezerem směrem na Podgoricu. Průjezd tohoto tunelu Vás přijde na 2,5 Eura a zkrátí Vám cestu na několik minut, ale především nebudete muset absolvovat cestu přes 800 metrů vysoký horský hřeben.

Nejvyšší povolená rychlost osobních automobilů a motocyklů: 100 km/h dálnice, 80 km/h na ostatních komunikacích mimo obec, v uzavřených obcích 50 km/h.

Zdravotní ošetření
==================
Český občan si musí před cestou do Černé Hory ve své zdravotní pojišťovně vyzvednout platný formulář CR/YU 111, který je třeba si před odjezdem nechat potvrdit. Tento formulář slouží k nároku na neodkladné věcné plnění během pobytu na území Černé Hory.

Pojištěnec po příjezdu do Černé Hory předloží tento dokument příslušné pobočce Fondu pro zdravotní pojištění, dle místa svého přechodného pobytu. Pobočka následně vydá pojištěnci tzv. „nemocniční list“, s nímž může nárokovat neodkladnou hospitalizaci ve veřejných zdravotnických zařízeních.

Pokud je avšak pacient v ČR pojištěn a potřebuje neodkladnou zdravotní péči a tzv. „nemocniční list“ si předtím nevybavil, tak je zdravotnické zařízení v Černé Hoře povinno si tento dokument ve dvojjazyčné verzi vyžádat prostřednictvím příslušné pobočky Fondu. Doporučujeme si před cestou sjednat zdravotní připojištění adekvátní délce pobytu a také aktivitám, které budete plánovat.

Výbava auta do Černé Hory
=====================
Při cestě do Černé Hory musí být vozidlo vybaveno reflexní vestou, výstražným trojúhelníkem a jsou povinné náhradní autožárovky.

Domácí zvířata
==============
Pro vstup domácích zvířat je požadován pas EU zvířete s platným očkováním proti vzteklině a čip nebo tetování.

Zajímavost
==========
Klášter Morača je nejkrásnější středověkou památkou v Černé hoře. Tento klášterní kostel pochází ze 13. století, kdy byl vyzdoben freskami a různými ikonami. Původní výzdoba, ale musela být v 16. století přemalována, protože klášter vykradli Turci, rozbili střechu kostela a asi 70 let do něj pršelo a sněžilo, což vzácné malby poničilo a většina z nich se nezachovala.

Z fresek, které se dochovaly je nejvýznamnější cyklus ze života proroka Eliáše. V celém komplexu se nachází klášterní kostel, budovy kláštera, zahrady, včelíny a kostelíček sv. Mikuláše, který je možná starší než samotný klášter. V tomto klášteře také dříve bývala věhlasná škola malířů ikon. Dnes je klášter za poplatek přístupný veřejnosti.

Když se mi tato kniha dostala do rukou byl jsem opravdu překvapen kvalitním zpracováním a perfektními fotografiemi. Přídomek knihy příběhy fotografií a fotografie příběhů je opravdu trefný. Kniha je plná fotografií a přitom nabízí i příběhy z míst odkud tyto fotografie vznikly a to včetně geografických údajů. Kniha je pro všechny milovníky divoké přírody a

Read more

Back to top