Archivy

Přinášíme výběr nejdůležitějších rad na cestu do Řecka, je vhodné si je na cestu vytisknout či si je přečíst a nastudovat.

Telefonní čísla
===============

centrální tísňové volání – 112,
první pomoc – 166,
lékařská pohotovost – 1016,
policie – 100,
turistická policie – 171,
přístavní policie – 108,
hasiči – 199,
silniční asistence ELPA – 10400,

Co musíte mít s sebou při vstupu do Řecka
=========================================

Do Řecka můžete vstupovat bez zvláštních omezení, a to na základě platného cestovního dokladu nebo průkazu totožnosti tedy občanského průkazu.
Dítě cestující společně s rodičem musí být vybaveno svým vlastním cestovním dokladem.
Řidiči musí mít u sebe technický průkaz a tzv. zelenou kartu sloužící jako doklad o pojištění vozidla.

Řecko – dálniční známka 2016 a rychlosti
=========================================
V Řecku nejsou dálniční známky, platí se mýtné za některé dálniční úseky, vybrané tunely a mosty.
V případě dálničních úseků je to u osobních automobilů:
Thessaloniki – Athény 19,20 EUR,
Thessaloniki – Larisa 6,50 EUR,
Thessaloniki – Igoumenitsa 7,20 EUR,
Thessaloniki – Alexandroupolis 4,80 EUR,
Thessaloniki – Kavala 2,40 EUR,
Athény – Patras 6,30 EUR,
Athény – Kalamata 12,60 EUR.

Za tunely a mosty:
Aktio – Prevaza (podmořský tunel) 3,00 EUR,
Rio – Antirio (most Charilaos Trikoupis) 13,20 EUR.

Nejvyšší povolená rychlost osobních automobilů: 130 km/h dálnice, 90 km/h na ostatních komunikacích mimo obec, 50 km/h v uzavřených obcích.

Zdravotní ošetření
==================
Je možné po předložení formuláře E111 vydaného příslušnou zdravotní pojišťovnou nebo Evropské karty zdravotního pojištění (případně Potvrzení dočasně nahrazujícího Evropský průkaz zdravotního pojištění) nárok na nutnou a neodkladnou zdravotní péči za stejných podmínek jako řecký pojištěnec I.K.A. (řecký Úřad sociálního pojištění).
Návštěvu u lékaře I.K.A. lze sjednat na tel. čísle 184, kde lze také získat bližší informace o tom, jak v daném případě postupovat. V Řecku je nutno počítat se spoluúčastí (tj. platbou v hotovosti) u léků, a sice ve výši 25 %. V případě ošetření v nesmluvním zařízení je nutno upozornit lékaře, že daná osoba chce být ošetřena jako pojištěnec I.K.A.
Převoz do ČR v případě onemocnění, úrazu či úmrtí není zahrnut do nutné a neodkladné zdravotní péče. Z tohoto důvodu se doporučuje před cestou sjednání zdravotního připojištění.

Výbava auta do Řecka
====================

Všechna vozidla musí mít ve výbavě hasicí přístroj a lékarničku.
Pneumatiky musí mít minimální hloubku vzorku 1,6 mm. Reflexní vesty nejsou v Řecku povinné.
Děti ve věku 3 až 11 let, mající výšku méně než 1,35 m musí sedět v dětských sedačkách odpovídajících jejich velikosti. Děti od věku 12-ti let a měřící více než 1,35 m mohou být přepravovány na běžných sedadlech, samozřejmě s použitím bezpečnostních pásů.

Pravidla pro vodní sporty
=========================

Při plavbě na jachtách, člunech a vodních skútrech je zakázáno požívat alkohol, což se vztahuje nejen na kormidelníka plavidla, ale na všechny členy posádky!
Povinností je informovat přístavní policii v případech, kdy máte v plánu vzdálit se s plavidlem z přístavu na dobu delší než 2 hodiny.
Pro řízení plavidel je třeba disponovat příslušným povolením. Pro bližší informace se doporučuje kontaktovat přístavní policii.
Všichni členové posádky plavidel jsou povinni mít plavecké vesty a sedět pouze na k tomu vyhrazených místech.
Jízda na vodních skútrech je povolena pouze mimo oblasti vyhrazené plavcům. Zároveň je možné na nich jezdit ne blíže než 300 metrů a ne dále než 700 metrů od pobřeží. V časovém intervalu od 14:00 do 17:00 hod. platí zákaz jízdy na vodních skútrech.
Potápění s přístroji je možné jen na zvláštní povolení a jen v některých oblastech.

Domácí zvířata
==============
Zvířata musí být vybavena cestovním pasem. Ten musí obsahovat záznamy o čipování nebo tetování a také o provedených očkováních (povinně proti vzteklině).

Zajímavost
===========
Na Athonském poloostrovu se nachází hora Athos. Na této hoře je pravoslavný mnišský stát Athos.
Vstup je zde povolen jen mužům a ženám je vstup zakázán. Nezletilí jedinci mohou tento mnišský stát navštívit pouze se svým zákonným zástupcem nebo se souhlasem rodičů (souhlas musí být v písemné podobě s ověřeným podpisem) v doprovodu jiné zletilé osoby. Pokud tento mnišský stát chtějí navštívit cizinci, tak musí předem obdržet písemné povolení od „Holy Executive of the Holy Mount Athos – Pilgrims´ bureau“ v Thessaloniki. Toto povolení lze udělit v jednom dni maximálně 10 cizincům, kteří nevyznávají pravoslavnou víru a toto povolení platí čtyři dny v konkrétním termínu. Rezervace se musí provést šest měsíců předem telefonicky (+30-23102578), faxem (+30-2310222424) nebo e-mailem (piligrimsbureau@c-lab.gr). Povolení se vyzvedává osobně s cestovním dokladem v kanceláři „Pilgrims´ Office“ v přístavu Ouranopolis, odkud odplouvají lodě na horu Athos.

Leave Comment

Back to top