Archivy

Přinášíme výběr nejdůležitějších rad na cestu do Dánska, je vhodné si je na cestu vytisknout či si je přečíst.

Telefonní čísla
===============
centrální tísňové volání (první pomoc, policie, požární služba) – 112,
informace o telefonních číslech a adresách v Dánsku – 118

Co musíte mít s sebou při vstupu do Dánska
===============================================
Na území Dánska můžete vstupovat bez zvláštních omezení, a to pouze na základě platného cestovního dokladu nebo průkazu totožnosti tedy občanského průkazu, protože Dánsko je součástí EU a Schengenského prostoru.

Dítě cestující společně s rodičem musí být vybaveno svým vlastním cestovním dokladem.

Od 1. května 2009 je občanům ČR otevřen dánský pracovní trh. Grónsko a Faerské ostrovy jsou autonomní součást Dánského království, ale nejsou součástí EU a Schengenského prostoru, proto občané EU nemusí při turistické cestě do 90 dnů mít vízum, ale stačí platný pas (cestovat pouze s občanským průkazem není doporučeno).

Řidiči musí mít u sebe platný řidičský průkaz, technický průkaz a pojištění tzv. zelenou kartu.

Dánsko – dálniční známky 2016 a povolené rychlosti
==================================================
V Dánsku neexistují dálniční známky ani poplatky, jen je nutné počítat s poplatky za mosty (mýtné). Poplatky za mosty jsou:

Storebaelt – 235 kr osobní automobily,
Øresundsbron – 45 euro osobní automobily

Nejvyšší povolená rychlost osobních automobilů a motocyklů: 110-130 km/h dálnice, 80 km/h na ostatních komunikacích mimo obec, v uzavřených obcích 50 km/h.

Zdravotní ošetření
==================
Český občan má nárok v Dánsku po předložení Evropského zdravotního průkazu na nezbytnou zdravotní péči.

Před cestou do Dánska doporučujeme uzavřít i cestovní připojištění pro cesty a pobyt, které by krylo i nadstandardní služby v případě úrazu, nehody nebo úmrtí.

Výbava auta do Dánska
=====================
V případě poruchy vozidla je povinné použít červený výstražný trojúhelník. Lékárnička a hasící přístroj je doporučený. Přípustná minimální hloubka vzorku pneumatiky je 1,6 mm a vozidla musí povinně svítit celodenně.

Domácí zvířata
==============
Pro vstup domácích zvířat je požadován pas EU zvířete s platným očkováním proti vzteklině a čip nebo tetování.

Zajímavost
==========
Kodaň leží na ostrově Sjælland. V tomto městě leží mnoho turisticky zajímavých míst. Především královský palác Amalienborg, ve kterém sídlí královská rodina a Billund, kde se vyrábí známé stavebnice Lego a je zde také zábavní park Legoland. Město má také velký počet kostelů. Nejvýznamnější je kostel Matky Boží. Pobavit se také můžete v zábavním parku Tivoli, zoologické nebo botanické zahradě.

Přinášíme výběr nejdůležitějších rad na cestu do Černé Hory, je vhodné si je na cestu vytisknout či si je přečíst.

Telefonní čísla
===============
tísňové volání – 112
policie – 122
hasiči – 123
rychlá zdravotní pomoc – 124

Co musíte mít s sebou při vstupu do Černé Hory
===============================================
Na území Černé hory můžete vstupovat bez zvláštních omezení, a to pouze na základě platného cestovního dokladu nebo průkazu totožnosti tedy občanského průkazu.
Dítě se samostatným dokladem, které cestuje bez doprovodu rodičů čí zákonného zástupce musí doprovázet jiná dospělá osoba s notářsky ověřeným souhlasem rodičů čí zákonného zástupce. Tento souhlas musí být s ověřeným překladem do černohorského či anglického jazyka.

Řidiči musí mít u sebe platný řidičský průkaz, technický průkaz a doklad o pojištění vozidla tzv. zelenou kartu.

Černá Hora – dálniční známky 2016 a povolené rychlosti
==================================================
V Černé hoře se poplatky nazývají ekologická taxa. Nálepku tzv. kupon pro osobní vůz můžete zakoupit na hraničním přechodu v hodnotě 10 Euro. Prodej těchto nálepek zajišťují brigádníci, kteří ale občas nejsou k zastižení. Pohraniční orgány Vás bez nálepky na území pustí, ale vnitrozemní policie důsledně kontroluje zda nálepku máte nebo ne. Ve vnitrozemí budete mít velký problém nálepku sehnat, takže doporučení zní neodjíždějte z hraničního přechodu bez toho, abyste ji měli zakoupenou.

Avšak bez ohledu na zakoupenou nálepku existuje na několika místech samostatně zpoplatněný úsek. Např. tunel Sozina mezi Sutomore a Skadarským jezerem směrem na Podgoricu. Průjezd tohoto tunelu Vás přijde na 2,5 Eura a zkrátí Vám cestu na několik minut, ale především nebudete muset absolvovat cestu přes 800 metrů vysoký horský hřeben.

Nejvyšší povolená rychlost osobních automobilů a motocyklů: 100 km/h dálnice, 80 km/h na ostatních komunikacích mimo obec, v uzavřených obcích 50 km/h.

Zdravotní ošetření
==================
Český občan si musí před cestou do Černé Hory ve své zdravotní pojišťovně vyzvednout platný formulář CR/YU 111, který je třeba si před odjezdem nechat potvrdit. Tento formulář slouží k nároku na neodkladné věcné plnění během pobytu na území Černé Hory.

Pojištěnec po příjezdu do Černé Hory předloží tento dokument příslušné pobočce Fondu pro zdravotní pojištění, dle místa svého přechodného pobytu. Pobočka následně vydá pojištěnci tzv. „nemocniční list“, s nímž může nárokovat neodkladnou hospitalizaci ve veřejných zdravotnických zařízeních.

Pokud je avšak pacient v ČR pojištěn a potřebuje neodkladnou zdravotní péči a tzv. „nemocniční list“ si předtím nevybavil, tak je zdravotnické zařízení v Černé Hoře povinno si tento dokument ve dvojjazyčné verzi vyžádat prostřednictvím příslušné pobočky Fondu. Doporučujeme si před cestou sjednat zdravotní připojištění adekvátní délce pobytu a také aktivitám, které budete plánovat.

Výbava auta do Černé Hory
=====================
Při cestě do Černé Hory musí být vozidlo vybaveno reflexní vestou, výstražným trojúhelníkem a jsou povinné náhradní autožárovky.

Domácí zvířata
==============
Pro vstup domácích zvířat je požadován pas EU zvířete s platným očkováním proti vzteklině a čip nebo tetování.

Zajímavost
==========
Klášter Morača je nejkrásnější středověkou památkou v Černé hoře. Tento klášterní kostel pochází ze 13. století, kdy byl vyzdoben freskami a různými ikonami. Původní výzdoba, ale musela být v 16. století přemalována, protože klášter vykradli Turci, rozbili střechu kostela a asi 70 let do něj pršelo a sněžilo, což vzácné malby poničilo a většina z nich se nezachovala.

Z fresek, které se dochovaly je nejvýznamnější cyklus ze života proroka Eliáše. V celém komplexu se nachází klášterní kostel, budovy kláštera, zahrady, včelíny a kostelíček sv. Mikuláše, který je možná starší než samotný klášter. V tomto klášteře také dříve bývala věhlasná škola malířů ikon. Dnes je klášter za poplatek přístupný veřejnosti.

Přinášíme výběr nejdůležitějších rad na cestu do Belgie, je vhodné si je na cestu vytisknout či si je přečíst.

Telefonní čísla
===============
záchranná služba a požárníci – 100
federální policie – 101
krizová linka – 106
belgický červený kříž – 105

Co musíte mít s sebou při vstupu do Belgie
===============================================
Na území Belgie můžete vstupovat bez zvláštních omezení, a to pouze na základě platného cestovního dokladu nebo průkazu totožnosti tedy občanského průkazu.
Dítě cestující společně s rodičem musí být vybaveno svým vlastním cestovním dokladem.
Řidiči musí mít u sebe platný řidičský průkaz, technický průkaz a pojištění.

Belgie – dálniční známky 2016 a povolené rychlosti
==================================================
Na Belgických dálnicích platí poplatky jen velké kamiony nad 12 tun. Pouze pro ostatní dopravní prostředky je zpoplatněn tunel v Antverpách (Liefkenshoktunel). Výše mýta závisí na výšce vozidla. Vozidla s výškou menší než 2,75 m platí 5 Eur za 1 průjezd a vozidla s výškou vyšší platí 17 Eur za 1 průjezd.
Nejvyšší povolená rychlost osobních automobilů a motocyklů: 120 km/h dálnice, 90 km/h na ostatních komunikacích mimo obec, v uzavřených obcích 50 km/h.

Zdravotní ošetření
==================
Český občan má nárok na nutnou a neodkladnou zdravotní péči v případě, kdy je ohrožen na životu nebo zdraví. Před odjezdem si musíte vyzvednout ve své zdravotní pojišťovně Evropskou kartu zdravotního pojištění.
Před cestou do Belgie doporučujeme uzavřít i cestovní připojištění pro cesty a pobyt, které by krylo i nadstandardní služby v případě úrazu, nehody nebo úmrtí.

Výbava auta do Belgie
=====================
Vozidlo musí být vybaveno oranžovou reflexní vestou, která je povinná a musí být v dosahu řidiče. Dále je povinný výstražný trojúhelník a hasící přístroj je povinný pouze pro vozidla, která jsou registrovaná v Belgii. Dítě, které je menší než 135 cm může být převáženo v dětské sedačce, ale pokud ji nemá, může být převáženo pouze vzadu za použití bezpečnostních pásů. Děti do 3 let na předním i zadním sedadle mohou být převáženy pouze ve schlváleném typu autosedačky odpovídající hmotnosti dítěte.

Domácí zvířata
==============
Pro vstup domácích zvířat je požadován pas EU zvířete s platným očkováním proti vzteklině a čip nebo tetování.

Zajímavost
==========
Belgie je vyhlášená svojí čokoládou a především také pralinkami. V Belgii je i několik muzeí čokolády. Jedno muzeum můžete navštívit i v turisty navštěvovaném městě Brugách. Toto město leží na hlavní trati mezi Bruselem a Ostende. Muzeum se nachází na náměstí Sint Jasplein. V muzeu se můžete dozvědět jak se dostalo kakao do Evropy, jak se vyrábí kakaový prášek a kakaové máslo, jak se vyrábí čokoláda a také můžete zhédnout naživo výrobu pralinek. Tato návštěva muzea bude pro každého sladká, protože tu můžete i různé druhy pralinek ochutnat.

Přinášíme výběr nejdůležitějších rad na cestu do Chorvatska, je vhodné si je na cestu vytisknout či si je přečíst.

Telefonní čísla
========================
záchranná služba – 194,
policie – 192,
hasiči – 193,
integrovaný záchranný systém – 112,

kontakt na příslušníky policie ČR, kteří působí v průběhu turistické sezóny v Chorvatsku:

Omiš: +385 955 693 390, +385 955 693 395,
Šibenik: +385 955 693 388, +385 955 693 394

Co musíte mít s sebou při vstupu do Chorvatska
====================================================
Na území Chorvatska můžete vstupovat bez zvláštních omezení, a to pouze na základě platného cestovního dokladu nebo průkazu totožnosti tedy občanského průkazu.
Dítě, které cestuje společně s rodičem musí mít vlastní cestovní doklad.
Nezletilé dítě, které nebude cestovat společně s rodiči nemusí mít u sebe jejich písemný souhlas (souhlas zákonného zástupce) v doprovodu jiné osoby, ale pokud se stane nějaká mimořádná událost, tak je praktické mít tento písemný souhlas u sebe.

Řidiči musí mít u sebe platný řidičský průkaz, technický průkaz a zelenou kartu. Pokud budete cestovat zapůjčeným vozidlem, tak doporučujeme mít u sebe i písemný souhlas vlastníka s použitím vozidla.

Chorvatsko – dálniční známka 2016 a rychlosti
====================================================
V Chorvatsku jsou vybírány dálniční poplatky formou mýtného vždy za konkrétní projetý úsek dálnice. Níže je zjednodušený výčet výše mýtného na jednotlivých úsecích:

Záhřeb – Osijek 122 HRK,
Záhřeb – Goričan 42 HRK,
Záhřeb – Bregana 6 HRK,
Záhřeb – Split 174 HRK,
Záhřeb – Dubrovník 223 HRK,
Záhřeb – Macejl 48 HRK,
Rupa – Rijeka 8 HRK,
Most na ostrov Krk (směrem na ostrov) – 35 HRK,
Rijeka – Záhřeb 70 HRK,
Tunel Sveti Ilija – 20 HRK.

Nejvyšší povolená rychlost osobních automobilů a motocyklů: 130 km/h dálnice, 110 km/h na komunikacích pro motorová vozidla, 90 km/h na ostatních komunikacích mimo obec, v uzavřených obcích 50 km/h.

Zdravotní ošetření
===========================
Při přechodném pobytu mají čeští pojištěnci v Chorvatsku nárok na nezbytnou zdravotní péči a to ve smluvních zdravotnických zařízeních (především nesoukromých) a po předložení Evropského průkazu zdravotního pojištění.

Pokud bude český pojištěnec potřebovat při přechodném pobytu v Chorvatsku specifickou zdravotní péči spojenou s léčbou chronické nemoci, tak k čerpání této péče nepotřebuje předchozí svolení své zdravotní pojišťovny, ale zdravotní péče mu bude poskytnuta na základě Evropského průkazu zdravotního pojištění.

Doporučujeme uzavřít před cestou cestovní připojištění pro pobyt v zahraničí, které by pokrylo náklady v případě vážného zranění, převoz tělesných pozůstatků při úmrtí a také je dobré toto cestovní připojištění uzavřít pokud se chystáte provozovat nějaké rizikové činnosti, jako např. potápění, horolezectví, létání na rogalech nebo padácích apod.

Výbava auta do Chorvatska
=================================
Každé motorové vozidlo musí mít výstražný trojúhelník a pokud jde o vozidlo s přívěsem, tak musí mít dva výstražné trojúhelníky. Dále do povinné výbavy patří výstražná vesta, autolékárnička a hasící přístroj. Děti, které jsou mladší než 12 let smí sedět pouze na zadních sedadlech.

Domácí zvířata
=======================
Pro vstup domácích zvířat je požadován pas EU zvířete s platným očkováním proti vzteklině a čip nebo tetování.

Zajímavost
===================
V Chorvatsku se nachází národní park Plitvická jezera. Tento park je nejznámějším chorvatským národním parkem a také je od roku 1979 na seznamu světového dědictví UNESCO. Park se nachází v oblasti Lika mezi pohořím Malá Kapela a Pleševica. V parku jsou četné jeskyně, přírodní prameny a květinové louky. Všechna krásná místa si můžete prohlédnout při jízdě vláčkem nebo při plavbě loděmi po jezerech.
Nejvíce navštěvované místo je 16 malých jezer, které mají křišťálově modrozelenou hladinu. Tyto jezera jsou vzájemně propojena vodopády a také četnými potoky.
Národní park můžete navštívit po celý rok a nádherná je i návštěva tohoto parku v zimě, kdy vodopády zamrzají a vytváří krásné útvary.

VYBERTE NEJDŘÍVE STÁT A POTOM KLIKNĚTE NA RADY NA CESTU. ZOBRAZÍ SE VÁM INFORMACE O CESTOVÁNÍ DO DANÉHO STÁTU V ROZSAHU VIZ NÍŽE.

Telefonní čísla
========================
Pokud budete v průvodci konkrétní země, tak zde naleznete důležitá telefonní čísla daného státu.

Co musíte mít s sebou při vstupu
====================================================
Seznam, co musíte mít na území daného státu, například vízové povinnosti atp.

Dálniční známka a rychlosti
====================================================
Ceny dálničních známek pro osobní automobily a nejvyšší povolená rychlost osobních automobilů ve vybraném státě.

Zdravotní ošetření
===========================
Co je nutné předložit v případě nutnosti bezplatného ošetření v době přechodného pobytu ve vybrané zemi.

Výbava auta
=================================
Čím musí být vybaveno vozidlo a jaké zvláštnosti mají v dané zemi v pravidlech.

Domácí zvířata
=======================
Co je nutné dokládat pro vstup domácích zvířat do dané země.

Zajímavost
===================
Přinášíme vybranou zajímavost o níž by jste nemuseli vědět a může se stát tipem na výlet.

Přinášíme výběr nejdůležitějších rad na cestu do Rakouska, je vhodné si je na cestu vytisknout či si je přečíst.

Telefonní čísla
========================
centrální tísňové volání – 112,
záchranná služba – 141 nebo 144,
policie – 133,
požárníci – 122,
poruchy vozidel (OAMTC a ARBÖ) – 120 nebo 123

Co musíte mít s sebou při vstupu do Rakouska
====================================================
Na území Rakouska můžete vstupovat bez zvláštních omezení, a to pouze na základě platného cestovního dokladu nebo průkazu totožnosti tedy občanského průkazu.
Dítě cestující společně s rodičem musí být vybaveno svým vlastním cestovním dokladem.
Řidiči musí mít u sebe tzv. zelenou kartu.

Rakousko – dálniční známka 2016 a rychlosti
====================================================
Ceny dálničních známek pro osobní automobily:
roční 85,70,- EUR,
dvouměsíční 25,70,- EUR,
desetidenní 8,80,- EUR.

Nejvyšší povolená rychlost osobních automobilů a motocyklů: 130 km/h dálnice, 100 km/h na ostatních komunikacích mimo obec, v uzavřených obcích 50 km/h.

Zdravotní ošetření
===========================
Pro případ standardního ošetření v době přechodného pobytu v Rakousku je k bezplatnému ošetření nutné předložit „Evropský průkaz zdravotního pojištění“ (tj. v pravém rohu v poli s hvězdičkami s označením CZ) a platný doklad totožnosti.
V případě použití odborných služeb musí v místě ošetření pacient vyplnit „Prohlášení pacienta pojištěného v členském státu EU, EWR během přechodného pobytu v Rakousku“ (tzv. Patientenerklärung).
Před cestou do Rakouska doporučujeme uzavřít i cestovní pojištění pro cesty a pobyt, které by krylo i případný převoz zraněného, nemocného či zemřelého na území ČR.

Výbava auta do Rakouska
=================================
Vozidlo musí být vybaveno oranžovou reflexní vestou pro každou osobu cestující ve vozidle pro případ poruchy či nehody a následného opuštění vozidla. V zimním období je zavedena povinnost zimních pneu od 1.11. do 15.4. pro všechny typy vozidel. Do 14 let věku je bez ohledu na výšku dítěte zakázáno sedět na předním sedadle.

Domácí zvířata
=======================
Pro vstup domácích zvířat je požadován pas EU zvířete s platným očkováním proti vzteklině a čip nebo tetování.

Zajímavost
===================
V tyrolské vesnici Serfaus v Rakousku se nachazí nejkratší systém metra na světě.
Délka tohoto metra je 1280 m. Tunel je jednokolejný a na trati se nachází celkem čtyři stanice:
Parkplatz (parkoviště), Kirche (kostel), Raika (banka), Seilbahn (lanovka). Vlak nejezdí po kolejích, ale po betonovém dně na vzduchových polštářích. Jízdné se neplatí.

Přinášíme výběr nejdůležitějších rad na cestu do Řecka, je vhodné si je na cestu vytisknout či si je přečíst a nastudovat.

Telefonní čísla
===============

centrální tísňové volání – 112,
první pomoc – 166,
lékařská pohotovost – 1016,
policie – 100,
turistická policie – 171,
přístavní policie – 108,
hasiči – 199,
silniční asistence ELPA – 10400,

Co musíte mít s sebou při vstupu do Řecka
=========================================

Do Řecka můžete vstupovat bez zvláštních omezení, a to na základě platného cestovního dokladu nebo průkazu totožnosti tedy občanského průkazu.
Dítě cestující společně s rodičem musí být vybaveno svým vlastním cestovním dokladem.
Řidiči musí mít u sebe technický průkaz a tzv. zelenou kartu sloužící jako doklad o pojištění vozidla.

Řecko – dálniční známka 2016 a rychlosti
=========================================
V Řecku nejsou dálniční známky, platí se mýtné za některé dálniční úseky, vybrané tunely a mosty.
V případě dálničních úseků je to u osobních automobilů:
Thessaloniki – Athény 19,20 EUR,
Thessaloniki – Larisa 6,50 EUR,
Thessaloniki – Igoumenitsa 7,20 EUR,
Thessaloniki – Alexandroupolis 4,80 EUR,
Thessaloniki – Kavala 2,40 EUR,
Athény – Patras 6,30 EUR,
Athény – Kalamata 12,60 EUR.

Za tunely a mosty:
Aktio – Prevaza (podmořský tunel) 3,00 EUR,
Rio – Antirio (most Charilaos Trikoupis) 13,20 EUR.

Nejvyšší povolená rychlost osobních automobilů: 130 km/h dálnice, 90 km/h na ostatních komunikacích mimo obec, 50 km/h v uzavřených obcích.

Zdravotní ošetření
==================
Je možné po předložení formuláře E111 vydaného příslušnou zdravotní pojišťovnou nebo Evropské karty zdravotního pojištění (případně Potvrzení dočasně nahrazujícího Evropský průkaz zdravotního pojištění) nárok na nutnou a neodkladnou zdravotní péči za stejných podmínek jako řecký pojištěnec I.K.A. (řecký Úřad sociálního pojištění).
Návštěvu u lékaře I.K.A. lze sjednat na tel. čísle 184, kde lze také získat bližší informace o tom, jak v daném případě postupovat. V Řecku je nutno počítat se spoluúčastí (tj. platbou v hotovosti) u léků, a sice ve výši 25 %. V případě ošetření v nesmluvním zařízení je nutno upozornit lékaře, že daná osoba chce být ošetřena jako pojištěnec I.K.A.
Převoz do ČR v případě onemocnění, úrazu či úmrtí není zahrnut do nutné a neodkladné zdravotní péče. Z tohoto důvodu se doporučuje před cestou sjednání zdravotního připojištění.

Výbava auta do Řecka
====================

Všechna vozidla musí mít ve výbavě hasicí přístroj a lékarničku.
Pneumatiky musí mít minimální hloubku vzorku 1,6 mm. Reflexní vesty nejsou v Řecku povinné.
Děti ve věku 3 až 11 let, mající výšku méně než 1,35 m musí sedět v dětských sedačkách odpovídajících jejich velikosti. Děti od věku 12-ti let a měřící více než 1,35 m mohou být přepravovány na běžných sedadlech, samozřejmě s použitím bezpečnostních pásů.

Pravidla pro vodní sporty
=========================

Při plavbě na jachtách, člunech a vodních skútrech je zakázáno požívat alkohol, což se vztahuje nejen na kormidelníka plavidla, ale na všechny členy posádky!
Povinností je informovat přístavní policii v případech, kdy máte v plánu vzdálit se s plavidlem z přístavu na dobu delší než 2 hodiny.
Pro řízení plavidel je třeba disponovat příslušným povolením. Pro bližší informace se doporučuje kontaktovat přístavní policii.
Všichni členové posádky plavidel jsou povinni mít plavecké vesty a sedět pouze na k tomu vyhrazených místech.
Jízda na vodních skútrech je povolena pouze mimo oblasti vyhrazené plavcům. Zároveň je možné na nich jezdit ne blíže než 300 metrů a ne dále než 700 metrů od pobřeží. V časovém intervalu od 14:00 do 17:00 hod. platí zákaz jízdy na vodních skútrech.
Potápění s přístroji je možné jen na zvláštní povolení a jen v některých oblastech.

Domácí zvířata
==============
Zvířata musí být vybavena cestovním pasem. Ten musí obsahovat záznamy o čipování nebo tetování a také o provedených očkováních (povinně proti vzteklině).

Zajímavost
===========
Na Athonském poloostrovu se nachází hora Athos. Na této hoře je pravoslavný mnišský stát Athos.
Vstup je zde povolen jen mužům a ženám je vstup zakázán. Nezletilí jedinci mohou tento mnišský stát navštívit pouze se svým zákonným zástupcem nebo se souhlasem rodičů (souhlas musí být v písemné podobě s ověřeným podpisem) v doprovodu jiné zletilé osoby. Pokud tento mnišský stát chtějí navštívit cizinci, tak musí předem obdržet písemné povolení od „Holy Executive of the Holy Mount Athos – Pilgrims´ bureau“ v Thessaloniki. Toto povolení lze udělit v jednom dni maximálně 10 cizincům, kteří nevyznávají pravoslavnou víru a toto povolení platí čtyři dny v konkrétním termínu. Rezervace se musí provést šest měsíců předem telefonicky (+30-23102578), faxem (+30-2310222424) nebo e-mailem (piligrimsbureau@c-lab.gr). Povolení se vyzvedává osobně s cestovním dokladem v kanceláři „Pilgrims´ Office“ v přístavu Ouranopolis, odkud odplouvají lodě na horu Athos.

Back to top