Archivy

Gozo je z hlavního maltského ostrova vidět pouhým okem, cesta trajektem trvá jen necelou půlhodinu. Přes relativní blízkost se však jedná o dva odlišné světy. Přelidněná Malta je cílem drtivé většiny turistů a zájemců o výuku angličtiny.

Na Gozu se čas jakoby zastavil, život plyne poklidněji a obyvatelé jsou ještě pohodovější a srdečnější než „Malťané“ z

Read more

Skupina tří maltských ostrovů se nachází uprostřed Středozemního moře, necelých sto kilometrů jižně od Sicílie. Zhruba trojnásobná vzdálenost je dělí od břehů afrického Tuniska. Právě poloha tohoto nejmenšího státu Evropské unie výrazně ovlivnila jeho historii, jazyk a kulturu.
Slavné období Maltézských rytířů
Přestože doložitelná historie Malty sahá do mladší doby kamenné, o čemž svědčí zbytky megalitických chrámů

Read more

Back to top