Praha

Pražský hrad a chrám sv.Víta

Pražský hrad budovali čeští panovníci více než tisíc let a svojí rozlohou a členitostí se stal největším a nejvýznamějším českým hradním komplexem. Co nabízí Pražský hrad dnešním turistům a co je jeho kouzlo? Na to jsem se přijel do Prahy podívat. V areálu naleznete také chrám sv. Víta, Zlatou uličku, kostel sv. Jiří a ukryté korunovační klenoty. Naši cestu jsme absolvovali převážně metrem, takže s parkováním tentokráte neporadím. Výstup na

Praha – Vyšehradský hřbitov a chrám sv. Petra a Pavla

Dominantou vyšehradské skály je chrám sv. Petra a Pavla u nějž se nachází vyšehradský hřbitov kam směřují spousty turistů. Jsou zde pohřbené osobnosti nejvýznamějších představitelů českého kulturního a politického života. Zimní strohost přírody a duch hřbitova dělají tajuplnou atmosféru. Nádherný chrám sv. Petra a Pavla založil kolem roku 1070 kníže Vratislav II. Údajně prý sám přinesl do základů kostela dvanáct nůší kamení. Chtěl bych vidět dnešního představitele českého národa, jak

Praha – Vyšehrad – legendární místo českých dějin

Vyšehrad je místem, které je spojováno s nejstaršími dějinami našeho národa nejen historickými událostmi, ale i starými lidovými pověstmi. Doměnka místa vyvýšené skály nad Vltavou se starobylým hřbitovem je velice chudobná. Co všechno na Vyšehradu najdeme si podrobně popíšeme.Dozvíte se např. o chrámu sv. Petra a Pavla, rotundě sv.Martina, vyšehradském hřbitově se Slavínem a mnoha dalších zdejších památkách. Na Vyšehrad dorazíte nejlépe metrem. Ze stanice metra je to od hotelu

Praha - vánoční trhy s vůní svařeného vína

Praha je díky své historické jedinečnosti mimořádným městem. Naše návštěva se v době předvánoční nezaměřila jen na památky, ale jedním z důvodů byla vánoční atmosféra a vánoční trhy. Navštívili jsme trhy na Staroměstském náměstí s vánočním stromem a trhy na Václavském náměstí a Havelské ulici. Při toulkách Prahou jsme navštívili hned několik míst, kde se prolíná duch středověkého města s atmosférou vánoc. Ve zdejších stáncích můžete ochutnat mnohé pochoutky. Pro