Archivy

hrad Rožmberk

Snad každý člověk má ve svém srdci uschované místo, kam se rád vrací. V mém případě jsou to rybníky zaplněné jižní Čechy s pohádkově vypadajícími zámky, jejichž krásu jsem obdivoval již jako malé dítě během častých rodinných výletů. Rožmberk nad Vltavou je ideálním místem pro dovolenou.

Přestože jižní Čechy nabízí stovky zajímavých turistických cílů, většinou citlivě zasazených do zdejší malebné krajiny, mě osobně nejvíce zaujaly oblasti nesoucí stopy mocné šlechtické větve Rožmberků. Tito pokrokově uvažující velmoži totiž citlivým způsobem zasáhli do původní nehostinné bažinaté krajiny způsobem, který je dodnes hoden obdivu. Na svém dvoře zaměstnávali velmi zdatné stavitele rybníků, díky nimž vznikla velmi rozsáhlá a ucelená rybniční soustava na Třeboňsku i v dalších koutech jižních Čech. Hranice rožmberských panství se během několika staletí natolik rozrostly, že svou rozlohou významně předčily državy ostatních panských rodů v Čechách.

Rožmberk

Rožmberkové, jejichž rodovým znakem byla všeobecně známá červená pětilistá růže se zlatým středem na stříbrném poli, hráli významnou roli v české domácí i zahraniční politice. Po dlouhá léta členové rodu zastávali významné funkce u českého královského či říšského císařského dvora. Většina lidí si pány z Rožmberka spojuje se jejich rodovým sídlem v Českém Krumlově, popřípadě s Třeboní, kterou si za své sídlo po nuceném prodeji českokrumlovského panství vybral poslední žijící potomek v rodové linii Petr Vok. Historie rožmberského rodu se však nezačala psát ani v Českém Krumlově ani v Třeboni, nýbrž asi 25 km jižně od Českého Krumlova, v dnešním městečku Rožmberk nad Vltavou.

Hrad Rožmberk

Zdejší hrad Rožmberk je poprvé zmiňován pod názvem Rosenberg již v roce 1250 za vlády českého krále Václava I. a jeho zakladatelem byl s největší pravděpodobností Vok I. z Rožmberka (1220 – 1262). V podhradí vzniklo také brzy poddanské městečko. Hrad se stal správním i hospodářským centrem panství, jehož část věnoval Vok z Rožmberka nově založenému cisterciáckému klášteru ve Vyšším Brodě, jehož mniši se posléze stali duchovními strážci Rožmberků. Po vymření pánů z Krumlova roku 1302 převzal celý majetek spřízněné rodové větve Jindřich I., který přesunul rodové sídlo z Rožmberka do Krumlova.

K výraznější stavební činnosti na hradě dochází až v období panování posledních Rožmberků Viléma a Petra Voka, kteří stojí za úpravami interiérů ve stylu italské renesance. Za velkorysé manýristické úpravy vděčí hrad synovci posledních Rožmberků Janu Zrinskému, který zde v roce 1612 předčasně zemřel. Hrad se následně dle rožmberské závěti dostal na krátkou dobu do majetku Švamberků, kterým byl po bitvě na Bílé hoře zkonfiskován a darován francouzskému veliteli císařských vojsk Karlu Bonaventurovi Buquoyovi. V držení šlechtického rodu Buquoyů byl hrad až do roku 1945. Ze všech majitelů tohoto rodu na sebe upoutal pozornost vášnivý sběratel uměleckých předmětů Jiří Jan Jindřich Buquoy (1814 – 1883), který přebudoval zámek na rodové muzeum v duchu romantického cítění.

Rožmberk

Když přijíždíte do Rožmberka nad Vltavou od Českého Krumlova po silnici kopírující tok řeky Vltavy, tak se vám několik kilometrů před obcí na krátký okamžik objeví kouzelná silueta bělavého hradu a za okamžik zmizí. Další pohled, již daleko více impozantnější, se vám naskytne až při vjezdu do obce. Tato zajímavost je způsobena velkým meandrem Vltavy před Rožmberkem nad Vltavou.
Hrad Rožmberk se skládá z pozůstatků horního hradu založeného ve 13. století, který připomíná pouze gotická věž Jakobínka, a z mladšího dolního hradu, zbudovaného ve 14. století a později upravovaného v 16., 17. a 19. století. Bývalé rožmberské časy připomíná právě gotická věž Jakobínka a samozřejmě renesanční sgrafitová výzdoba vnějších fasád dolního hradu. Při pohledu z obce turisty zcela jistě zaujme vysoká hranolovitá věž zakončená novogotickým cimbuřím. Nejoblíbenějším místem pro pořizování fotografií je most přes Vltavu v centru městečka.
Prohlídku hradu si rozhodně nenechte ujít. Já osobně jsem navštívil hrad několikrát, nejvíce mě však nadchla kostýmovaná představení, která hrad každoročně pořádá v hlavní turistické sezóně. Při těchto představeních znovu ožívají slavné postavy rožmberských dějin. Hradebními chodbami tiše a pomalu prochází i malým dětem známá Bílá paní Perchta z Rožmberka, v komnatách promlouvají k návštěvníkům poslední Rožmberkové Vilém a Petr Vok, většinou nechybí ani oddaný rožmberský kronikář Václav Březan či rožmberský regent a slavný stavitel rybníků Jakub Krčín z Jelčan a Sedlčan. Místa na noční představení je nutno si dopředu objednat, pravidelně totiž bývají s předstihem vyprodána. Kromě nočních prohlídek nabízí hrad i další bohatý turistický program jako např. koncerty, šermířské souboje a další akce. Více informací o samotném hradu a konaných akcích naleznete na – hrad Rožmberk

Rožmberk nad Vltavou

Městečko Rožmberk nabízí dostatečnou kapacitu ubytovacích a stravovacích služeb. Vyšší ceny ubytování jsou ovlivněny jednak blízkostí rakouských hranic, ale i obrovským zájmem turistů o toto místo. V centru městečka se nachází několik penziónů, hotelů a restaurací. Těm z vás, kterým nevadí jednoduché ubytování, doporučuji Rekreační zařízení České pošty , které má jedinečné umístění. Sídlí totiž v bývalých hospodářských budovách přímo naproti hradu Rožmberk, které místní nazývají jako nový zámek. Rekreační zařízení nabízí dvou i více lůžkové pokoje, některé i s vlastním sociálním zařízením. Navíc si ve zdejší jídelně můžete připlatit jakoukoli stravu během dne. Ubytovaní hosté mohou využít možnosti zaparkování vozu až nahoře před ubytovnou v blízkosti vchodu do hradu. Ostatní turisté musí zanechat auto dole v obci a vydat se ke hradu strmým, asi stometrovým kopcem, zakončeným několika schody.

Rožmberk

Rožmberk nad Vltavou je ideálním místem pro výlety do okolí. V blízkosti neopomeňte navštívit Český Krumlov, který nabízí jedinečné historické jádro a zámecký komplex významně poznamenaný architekturou ve stylu italské renesance. O zapsání města na seznam Světového kulturního dědictví UNESCO se zasloužil svými stavebními aktivitami právě šlechtický rod pánů z Rožmberka.
V blízkém Vyšším Brodě stojí za návštěvu cisterciácký klášter s rožmberskou hrobkou a poštovní muzeum.. To sídlí v historické budově bývalého opatství, která leží vedle kláštera a je v ní umístěna stálá expozice dějin pošty od 16. století. Asi 4 km od Vyššího Brodu směrem na Lipno se nachází Čertova stěna, jedna z nejznámějších a nejnavštěvovanějších skalních lokalit v jižních Čechách. Na rozloze přibližně 10 ha se nad hlubokým údolím Vltavy rozprostírá divoký skalní sráz posetý chaoticky nakupenými žulovými balvany. Před prohlídkou auto zanecháte na značeném odstavném parkovišti, opatrně přejdete silnici a asi po sto metrech dorazíte k vyhlídce. Za zmínku stojí, že právě Rožmberk na Vltavou je jedním z hlavních míst děje Smetanovy opery „Čertova stěna“ na text Elišky Krásnohorské.
Zajímavým zpestřením pro celou rodinu může být návštěva bobové dráhy na Lipně, koupání v Lipenské přehradě či v areálu místního krytého akvaparku. Nevšedním zážitkem za malý poplatek se pro návštěvníky Lipenska může rovněž stát plavba přívozem mezi Frymburkem a Přední Výtoní. Cena za jednosměrnou cestu je 70 Kč za auto s řidičem, 30 Kč zaplatí cykloturisté a 10 Kč dospělé osoby.

Oblast Lipenska a Českokrumlovska se dá rovněž velice pěkně poznávat z lodi či raftu při sjíždění Vltavy. Většina vodáků začíná svoji pouť po zákrutech řeky v blízkém Vyšším Brodě. V těsné blízkosti Rožmberka nad Vltavou je vyhlášený vodácký kemp, odkud se v hlavní sezóně každý večer vydávají desítky milovníků tohoto vodního sportu do místních restaurací a také na již zmíněné noční prohlídky místního hradu.

Přestože se historie slavného jihočeského rodu uzavřela před téměř čtyřmi staletími, na čitelné stopy po úspěšném vladaření těchto velmožů zde i dnes narazíte na každém kroku.
Vydejte se proto do Rožmberka nad Vltavou a podívejte se do míst, odkud vzešel šlechtický rod pánů „z Růže“, rod velmožů, který se výraznou měrou zapsal do dějin kouzelné jihozápadní části naší země.

Leave Comment

Back to top