Archivy

Hohensalzburg

Hrad Hohensalzburg, německy Festung, tedy označován jako pevnost byl vybudován v roce 1077 arcibiskupem Gebhardem. Je dominantou Salzburgu a z jeho hradních vyhlídek se naskýtají překrásné pohledy na historické jádro města s řekou Salzach. Je největším pevnostním komplexem v Evropě.

Historie hradu

Hrad byl vybudován arcibiskupem Gebhardem ve stejné době a ze stejného důvodu jako hrad ve Werfenu. O necelých 100 let později dokončil celou stavbu Konrád I von Abensberg. Dnešního vzhledu a konečné podoby se hrad dočkal s jeho přestavbou a rozšířením v neklidných dobách selských bouří za arcibiskupa Leonharda von Keutschach.
Hrad Hohensalzburg
V letech 1495 až 1519 hlavní stavba byla v té době zvýšena a byly vybudovány zbrojnice a sýpka. Vnitřní prostory dostaly mnohem honosnější podobu. Jednou z posledních stavebních změn bylo vybudování mohutné obranné věže Khuenburgbastei. V historii nebyl hrad nikdy dobyt a sloužil jako rezidence salcburských arcibiskupů nebo jako kasárna či vězení.

Co lze na hradě vidět

Na samotný hrad se dostanete ozubnicovou dráhou z roku 1892, jejíž nové vozy byly dány do provozu při stoletém výročí. Hrad je rozdělen do dvou prohlídkových okruhů. První okruh zahrnuje stáje, mučírnu a vyhlídkovou věž. Český audio průvodce zde na rozdíl od hradu ve Werfenu není, obdržíte česky psaného textového průvodce. Ten vám přiblíži první z místností prohlídky, solné sklady nad stájemi umístěnými v přízemí. Sůl zde hrála v dřívějších dobách značnou roli, poněvadž byla po staletí nejdůležitějším prostředkem na konzervaci. Díky bohatým ložiskám soli přinesl její export značné bohatství zdějším arcibiskupům. To umožňovalo budovat mohutný hrad i samotné město. V první místnosti solných skladů jsou na stěnách obrazy portrétů sedmnácti arcibiskupů spojených s budováním hradu. Prvním portrétem je samozřejmě zakladatel výstavby hradu Gebhard I z Helfenštainu. Na vystavených jednotlivých modelech hradu zde můžete také vidět stavební vývoj v různých stoletích. Posilování obrany města se neustále zdokonalovalo a Salcburk byl chráněn před třicetiletou válkou i před nájezdy Turků. Nikomu se tak nepodařilo pevnost dobít, až v roce 1800 byla pevnost předána bez boje Francouzům a jejich polnímu maršálovi Napoleonovi.

pohled z hradu na město

Při prohlídce navštívíte dále mučírnu kde však k mučení nikdy nedošlo. Jsou zde jen vystaveny nástroje a donucovací prostředky používané k výslechům. Je zde také vystaven jeden z nejhorších popravčích nástrojů novověku. Tím bylo kolo jež se několikrát házelo na různé části těla, čímž se odsouzenému způsobili početné zlomeniny. Následně byl odsouzený přivázán na kolo a vystaven na tyči kde umíral v hrozných mukách.

Další z prohlídky je výstup na věž na Reckturm, která sloužila na obranu hradu a s její výstavou se začalo roku 1500. Z věže se naskýtají překrásné výhledy na celé okolí města a jeho centrum. Prohlídka pokračuje druhou obrannou chodbou k místnosti s varhany známými jako Salcburský býk.

Na hradě si tak můžete projít jednu prohlídku individuálně, převážně s ukázkami z první světové války a nebo druhou s průvodcem. Pokud nezvolíte ani jedinou tak se lze po hradě volně toulat a kochat se výhledy z nejrůznějších ochozů. Rozhodně nesmíte hrad při cestě do Salcburku opomenout.

Leave Comment

Back to top