Archivy

lammerklamm

V oblasti Salcburských hor Tennengebirge, nedaleko městačka Abtenau se na řece Lammer nachází krásná soutěska. Ta je přístupná turistům a nabízí pohledy na divokou řeku razící si cestu skalními rozvalinami. Procházku soutěskou Lammerklamm si rozhodně při navštěvě Salcburska nenechejte ujít. Procházka celou soutěskou po stezce podél řeky Lammer trvá zhruba hodinu. Ke vstupu do soutěsky lze využít dva vstupy u nichž jsou parkoviště. Parkovné je zdarma, ale vstup do soutěsky stojí 3 Eura, se Salzburg Card je vstup zdarma.

soutěska Lammerklamm

 Soutěska Lammerklamm

Je od roku 1978 přírodní památkou. Pro návštěvníky je otevřena od roku 1884 a svým vstupným přispějete na provoz, údržbu a také na zabezpečení trasy. Tyto zajištěné cesty podél útesů nad divokou řekou poskytují bezpečnou návštěvu pro celou rodinu, na níž je v Rakousku brán velký zřetel. Cesta vede podél burácející řeky a má několik výhledových zastavení nejen pro fotografování, ale i pro relaxační oddech.

Nejatraktivnější částí celého úseku soutěsky je tzv. Tmavá soutěska ( Die Dunkle Klamm – The Dark Gorge). Tento malý úsek je vklíněný do skály a nad řekou Lammer vzniká prostor 20 metrů výšky skal, oddělených v horních místech pouze metrovou rozsedlinou. Připadáte si zde téměř jako v jeskyni. Nad těmito skalami jsou ještě strmé skalnaté svahy údolí, dosahujících ještě několik stovek metrů. Proto se zde uvádí, že soutěska Lammerklamm je vlastně údolí v údolí. Lammerská soutěska je ukázkovým příkladem erozivní síly vody, jež si proryla cestu skalou v dávném období tání ledovců. V části Tmavé soutěsky jsou na stěnách zajímavé značky letopočtů dokládajících výšku hladiny. Většinou se jednalo o roky záplav. Značky jsou nad úrovní zpevněné cesty a dokazují neuvěřitelné množství protékající vody. V období naší návštěvy jsou v Rakousku také velké záplavy, naštěstí voda v soutěsce nedosahuje těchto měřítek.

Používání soutěsky pro přepravu dřeva až do roku 1920 je také zajímavé zmínit. Dřevo bylo potřebné pro stavbu a těžbu soli v solných dolech v Halleinu. Cesta soutěskou nabízí pro návšrěvníka ještě jedno překvapení. Tím je most převádějící návštěvníky na druhou stranu soutěsky. Z povzdálí je pohled na něj jako procitnutí do dobrodružného filmu. Bezpečnost je zde však na prvním místě, tak nemusíte mít obavy a můžete vstoupit.

Pro návštěvníky je soutěska otevřena již od roku 1884 a v rámci programu oslav 125 výročí byla v roce 2009 připravena tzv. Mystická soutěska. Instalována zde byla speciální osvětlení, mlha a podbarvení hudebním doprovodem. Záznam události pořídila i rakouská televize ORF. Vzhledem k úspěchu a velké návštěvnosti se bude tato akce zřejmě každým rokem v srpnu opakovat.

Leave Comment

Back to top