Archivy

Norsko Oslo

Nádherné hlavní město Norska, kde sídlí správní orgány, král a kolem 500 000 obyvatel. Oslo je na břehu Oslofjordu a s rozlohou 453 km² se řadí mezi největší hlavní města Evropy. S nadsázkou se říká, že je to velká vesnice, asi vzhledem k rozloze, počtu obyvatel a typickým severským domům na periferiích.

Samozřejmě v centru má Oslo své historické jádro, dřevěné domky tady nehledejte. Tím je především dlouhá třída Karl Johans s královským palácem (stavěn 1823-1848) na konci, kde je možno vidět střídání stráží. Okolím paláce je udržovaný park, který utváří pěkný dojem této rezidence krále. Dále lze v centru města narazit na zajímavé budovy jako například na místní universitu z roku 1811 s plastickou výzdobou štítu nebo na národní divadlo v klasicistním stylu se sálem pro 3400 osob. Frognerův park Zajímavá je i místní radnice z let 1933-50, která musela být určitě v té době raritou, vzhledem k architektonickému modernímu pojetí. Má dvě věže, z nichž jedna má obrovské hodiny s minutovou ručičkou dlouhou údajně 5,7 metru..

Na hlavní třídě zaujme parčík s uspořádanou květinovou výzdobou, rybníčkem zvaným Spikersuppa a ostrůvkem uprostřed. V zimním období se zde uprostřed města bruslí. Mnoho budov ve městě je takto zkrášleno okolní údržbou, parkem či mnohými sochami.

Město je totiž spjato se sochařem Gustavem Vigelandem (1869-1943), který vystudoval ve Francii a Itálii. Jeho hlavní práce byla pro toto město a největší díla lze nalézt ve Frogner parken (Frognerův park). Ten má 850 metrů dlouhou hlavní třídu s květinovou výzdobou růží, letniček a soch téměř po celé délce. Třída vyúsťuje nejvyšším místem, kde je umístěna sloupová socha nazvaná Strom života se 121 vzájemně propletenými postavami. Tato socha byla tesána 16 let z žulového bloku z Iddefjordu a je ze stejného materiálu jako ostatních 36 postav okolo sloupu, které mají zobrazovat jednotlivé fáze života. Je zde i část soch, které jsou z bronzu. Zajímavostí je, že kompletního osázení parku sochami se Gustav Vigeland nedožil.

V Oslo lze mimo centrum navštívit muzea Fram a Kon-Tiki, která leží vedle sebe přímo u břehu moře a jsou turisticky velmi vyhledávaná. Muzeum Fram je trochu zajímavější. Je zde umístěna loď (Fram) polárníků Nansena, Sverdrupa a Amundsena, kterou můžete kompletně prozkoumat a podívat se na dřívější originální výbavu a prostory polárníků, Amundsen na jižním pólu - dobová fotografiekteří loď využívali v různých časových obdobích. Hlavně pozor na snížené dveřní otvory v lodi, aby jste neměli obraženou hlavu, protože použitá ocel je opravdu tvrdá.

To v muzeu Kon-Tiki lze vidět vory Thora Hayerdahla RA I a RA II, známého norského mořeplavce a vše spjaté s jeho výpravami, kterými dokazoval prehistorickou migraci obyvatel mezi kontinenty. Z expedice dlouhé 4300 mil na balzovém raftu Kon-Tiki je zde vystavena soška známého Oskara za nej dokumentární film, kterou byl oceněn v roce 1951.

Známou čtvrtí je v Oslo především pro sportovce Holmenkolen se skokanským můstkem, kde se každoročně koná světový pohár ve skocích na lyžích. V doletu můstku je v letních měsících voda, prostě takové zvláštní koupaliště. Na Holmenkolenu jsou velice drahé pozemky, protože domy na tomhle kopci mají znamenitý výhled na Oslofjord. Nachází se zde i muzeum lyžování, kde je zobrazena tradice lyžování z dob až před 4000 lety a olympijská historie.

Z Osla vyrážejí denně trajekty především do Dánska a Německa a určitě si plavbu nenechte ujít. Stojí to za to, hlavně když je rozbouřené moře a ještě jste viděli památník obětí tragédie lodi Estonia.

Jinak název Oslo je údajně odvozeno od slova Os – staro norsky bůh a slova Lund což je háj. Myslím, že toto označení město hodnotně naplňuje.
Nahlédnout do Osla hlavního města Norska můžete v našem přiloženém videoprůvodci. „Stahuj videoprůvodce Oslo.avi“:[http://www.cestopisy.net/?docs=1&file=5]

Leave Comment

Back to top