Archivy

  • Home
  • Polsko
  • Varšava – památky, krásná náměstí a kostely

Hlavním lákadlem turistů je historická část Varšavy Staré město s královským hradem (Zámek Krolewski). Za druhé světové války byla Varšava totálně zničena a na 90% historického centra bylo vybombardováno. Díky vynikající rehabilitaci je v roce 1980 toto centrum zapsáno do světového dědictví UNESCO.

Zámek Krolewski

Královský hrad byl původně postavený ve třináctém století a byl sídlem Mazovských vévodů. Při převodu moci z Krakova do Varšavy se stal sídlem krále a vlády.
zámek Krolewski
Během druhé světové války byl kompletně zdemolován a následně přestavěn s použitím přežitých fragmentů. Dnes je typický svoji krásně načervenalou fasádou s dominantní hradní věží s hodinami, z nichž denně v 11:15 hraje hudba. Samotný zámek je vstupní památkou a otevírá cestu do Starého Města.
V hradě je muzeum zajímavé především dvěma originálními obrazy od Rembrandta a díla Bernarda Bellotta známého jako Canaletto, jenž byl dvorním malířem posledního polského krále Stanislawa Augusta Poniatowského. Ještě si můžete prohlédnout archeologickou expozici a ubytování panstva.

Hrad stojí v blízkosti nejstaršího a nejvyššího světského pomníku ve Varšavě, postaveného v roce 1644. Postavil jej král Vladislav IV na počest svého otce Zygmunta III Wazy, který přestěhoval hlavní město z Krakova do Varšavy. Památkou na tuto událost je 22 metrů vysoký pomník a charakter krále představuje 275 cm vysoká postava, držící meč v pravé ruce, symbolizující jeho statečnost. Kříž na levé straně je vždy připraven k boji proti zlu a pokud upustí král meč dolů tak podle legendy to bude signalizovat blížící se katastrofu města.

Staré Město

Staré Město (Old Town neboli Stare Miasto)

Staré Město je historické centrum Varšavy a je nejstarší části města. Bylo založeno ve třináctém století jako knížecí hrad s vesničkou obklopenou zdí. Během druhé světové války zničeno 90%. Díky vynikající rehabilitaci a hlavně věrné podobě původního stavu je zapsáno do UNESCO. V malebných uličkách naleznete romantická místa pro procházky, plno kaváren, galerií a restaurací s přívětivými cenami, přímo ve starých měšťanských domech. Srdcem Starého Města je Staroměstského náměstí (Rynek Stareho Miasta), kde je uprostřed náměstí pomník s kašnou mořské víly, která je také symbolem města. Ve Varšavě jsou však i další vyobrazení strážců města.
Zajímavá je legenda, podle níž na rohu ulice Krzywe, žilo v domě zvíře nazývané Basilik (Bazilišek). Ten hlídal tamní poklady a každý hrdina, který se snažil, jich nějak dosáhnout, byl očima Baziliška přeměněn na kámen. Nicméně, nakonec jej porazili krejčí, kteří měli nápad a ukázali monstru zrcadlo a Basilisk doplatil na vlastní sílu a zkameněl. Barbakan Dnes je na průčelí budovy umístěna značka znázorňující Basiliska, což je znak vyhlášených restaurací Varšavy se stejným názvem, ve které jsme ochutnali vynikající kačenu s brusinkovým přelivem a pečeným jablkem.

Ve Starém Městě najdeme jeden z nejstarších kostelů ve Varšavě, Kostel sv. Martina. Ten se nachází na ulici Piwnej (Pivní), což je nejdelší ulice na Starém Městě. Jeho délka je 250 m. Byl založen v roce 1356. Hlavní část kostela je z období baroka (osmnáctého století). Kostel Matky Boží Laskavé, patronky Varšavy stojí také za návštěvu.

Barbakan

Pozůstatky městských hradeb ve Varšavě postavených v roce 1548 na přechod ze Starého do Nového Města. Tato část je velice krásná a opracované cihlové zdivo hradeb dělá dokonalou atmosféru místa, kde můžete zakoupit řadu uměleckých děl od pouličních umělců.

Nové Město

Nové Město – Nowe Miasto

Tato část Varšavy byla založena v druhé polovině čtrnáctého století a do osmnáctého století fungovala jako samostatné město s vlastní správou, radnicí a kostelem. Většina barokních a klasicistních domů kolem náměstí je z období poválečné rekonstrukce. Domy byly zničeny během Varšavského povstání v roce 1944. V současné době nabízí tato část podobně jako Staré Město okouzlující uličky s mnoha restauracemi a kavárnami. V této části je dominantní Kostel sv. Ducha a Kostel sv. Kazimíra na náměstí Rynek Nowego Miasta (Novoměstském).

Palác kultury a vědy

Tento dominantní palác Varšavy byl postaven „jako dárek sovětského národa polskému.“S nápadem na jeho konstrukci přišel sám velký Joseph Stalin. Palác je nejvyšší stavba v zemi (234.5 m) a je opodál obklopen moderními výškovými budovami. Palác je nejmladší památka ve Varšavě – byl dokončen v roce 1955. V Paláci kultury je více než 3000 místností a zajímavostí je vyhlídková terasa v 30. patře ve výšce 114 m, ze které můžete obdivovat panorama hlavního města. Přilehlé rozsáhlé prostranství sloužilo dříve k propagandistickým projevům vůdců. Nyní je v budově muzeum – technické, mládeže, evoluce. V přilehlé boční budově naleznete informační centrum.

« z 2 »

Leave Comment

Back to top