Archivy

zámek Jánský Vrch

Jánský Vrch se nachází v městě Javorník a je oblíbeným výletním cílem turistů nejen z Čech, ale i z Polska. Poloha, historie, ale i atraktivní fasáda zámku nás lákala k návštěvě již řadu let, ale ne vždy jsme se měli možnost vypravit do tohoto pro nás vzdáleného cípu naší republiky. Zámek se vypíná na skalnatém kopci nad městem a tvoří přirozenou dominantu Javorníku.

Prostředí a atmosféra uvnitř zámku je impozantní. Skvěle sečené trávníky kontrastují s bílými lavečkami a fasádami historických objektů. V jednom takovém objektu na nádvoří zámku se nachází perfektní kavárna i s venkovním posezením a dobrým servisem. Restaurace přímo na zámku však není a pokud chcete dobrý nebo alespoň standardní oběd tak na výběr v Javorníku moc nemáte. Snad jen restaurace pod zámkem stojí za zmíňku.

Parkování

jelikož jsme měli kočárek tak jsme zaparkovali na nejpříhodnějším místě.
Bylo to v ulici Svatopluka Čecha č. 37 naproti garážím odkud se dostanete přilehlým parkem až na zámek. Cesta je mírně stoupající. Vynecháte tak hlavní cestu do zámku po které by jste museli překonat myslím že minimálně dvoje schody.

Prohlídka zámku

Na zámku si můžete vybrat z několika prohlídek. K dispozici jsou celkem 4 trasy a o prázdninách bývá nějaký z okruhů doplněn tématicky, třeba o historické hračky jako v době naší návštěvy.

I. trasa nabízí reprezentativní místnosti a sbírku dýmek, která je největší v České republice.
II. trasa vás provede po hospodářském zázemí zámku, dostanete se do kuchyně, koupelny, bytu správce, jídelny pro sloužící a do zámecké kaple.
III. trasa kterou jsme navštívili i my nabízí k prohlídce hostinské pokoje ve III. patře zámku a je doplněna většinou o sezónní prázdninovou výstavu. Na trase po třetím patře mne zaujala houpavá podlaha pod zatížením všech návštěvníků. Krásná průvodkyně mne ujistila, že se však nejedná o nic neobvyklého.
IV. trasa vede na zámeckou půdu, kde uvidíte historické krovy, flankovací věž, místnost s hodinovým strojem. Trasa je fyzicky náročnější, je přístupná pro návštěvníky od 10 let a je pro maximálně 10 osob. Nutností je použítí ochranné helmy.

Historie zámku

Hrad Javorník neboli později zámek Jánský Vrch je poprvé písemně zmiňován v roce 1307, jako majetek svidnických knížat. Ti jej odstoupili roku 1348 vratislavskému biskupovi Přeclavovi z Pogarel. Od těch dob byl hrad i okolí, až na několik menších přestávek, součástí rozsáhlého území, které náleželo biskupství ve Vratislavi (Wroclaw).

Během 15.století byl hrad poškozen nejen husitskými válkami, ale především zásahem samotného biskupství, které nechalo ze strachu rozbořit obranný systém a to z důvodu, aby se hrad nedostal do rukou nepřítele a nesloužil jako nedobytný opěrný bod. Velká přestavba a rekonstrukce objektu probíhala na konci 15.století za biskupa Jana Rotha. Pozdně gotická etapa výstavby byla ukončena v roce 1509 biskupem Janem Thurzou. V průběhu těchto úprav byl změněn název hradu na počest patrona vratislavských biskupů Jana Křtitele na Jánský Vrch. K definitivní přestavbě původního hradu na barokní zámek došlo za biskupa Filipa Gotharda Schaffgotsche. Na svém sídle se následně biskup obklopil mnohými osobnostmi, především z oblasti hudby. V roce 1769 povolal na svůj zámek hudebního skladatele, výborného houslistu a dirigenta Karla Ditterse z Dittersdorfu a Jánský vrch se stal střediskem hudebního života pro celé Slezsko. Ditters za téměř třicet let pobytu na Javorníku složil na čtyřicet komických oper, čímž se stal jedním ze zakladatelů německé komické opery.

Po smrti biskupa Schaffgotsche se ujal úřadu biskup Josef Krystian Hohenlohe – Waldenburg – Bartenstein, kterého je potřeba zmínit především kvůli stavebním úpravám, které na počátku 19. století změnili zámek spíše na letní sídlo.

Pozitivní role zámku jako centra vzdělanosti, kultury a humanismu na Jesenicku byla rozvíjena i v dalších letech. Například v létě roku 1856 a 1857 navštívil zámek básník Josef von Eichendorff, významný představitel německého romantismu. Dle něj je pojmenována kamenná vyhlídka před zámkem, odkud je velmi dobrý výhled do Polska, především na blízká jezera – Otmuchovské a Niské (Glebinowskie). Samozřejmě i celé město Javorník zde máte jako na dlani.

Pokud jedete na dovolenou do Jeseníků či blízkých Rychlebských hor tak si tento zámek určitě zahrňte do svého programu.

Leave Comment

Back to top