Archivy

zámek Úsov

Lovecko lesnické muzeum se nachází na zámku Úsov a je ojedinělým historickým muzeem tohoto druhu ve střední Evropě. Prezentuje lovecké a přírodovědné sbírky v původní lichtenštejnské instalaci z přelomu 19. a 20. století. Ve sbírkách úsovského muzea je přes 4 000 kusů přírodnin, z toho na 700 kusů rohů a parohů lemujících zdi chodeb a zámecké schodiště. Exponáty jsou staré sto let v nezměněném stavu. Nejbližší a to patrně větší sbírku uvidíte snad jen v Přírodovědném muzeu ve Vídni, ale určitě bez atmosféry zámeckého prostředí.

Parkování

nejlepší volbou je využít placené parkoviště nad zámkem, je to parkoviště umístěné až při výjezdu z Úsova, konec ulice Zámecká. Odtud je to z kopce dolů nejblíže k zámku, takže hledat alternativní parkování zdarma je zbytečné.

Historie zámku

Původní gotický hrad je postavený ve stylu francouzského kastelu a patří mezi nejstarší na Moravě.
Je královského založení z první poloviny 13. století, první zmínka o něm spadá do roku 1260. V 15. století byl krátce v držení Šternberků. Byl občasným sídlem synovce Karla IV., markraběte Prokopa, jemuž sloužil ve válkách s jeho bratrem Joštem jako důležitý opěrný bod. V 15. století byl dlouhodobě zastaven pánům z Vlašimi. Jejich nástupci, Boskovicové, získali v 16. století hrad do vlastnictví a od roku 1597 patřil Lichtenštejnům. Z původního hradu se dochovaly především hradby zpevněné válcovými věžemi, zvýšené pro potřeby dělostřelby v 15. století. Renesanční klenby v zámecké budově a některých místnostech hospodářských budov dokládají výstavbu zámku na místě staršího gotického paláce a rozšiřování zástavby za Boskoviců. Barokní přestavba zámku a výstavba honosného schodiště byla provedena v letech 1692 – 1699 podle návrhů Domenica Martinelliho. V objektech úsovského zámku sídlila po dlouhou dobu správa panství, v letech 1852 – 1867 zde působila první lesnická škola na Moravě, v letech 1911 – 1914 městská obchodní mlynářská škola a v meziválečném období česká obecná menšinová škola. V roce 1898 schválil Jan II. z Lichtenštejna zřízení lesnického a loveckého muzea s bohatými sbírkami zvířeny z rozsáhlých lichtenštejnských panství a z loveckých výprav do Polska, Itálie, Afriky a Indie. Pro jejich umístění byl následně vybrán úsovský zámek. Lichtenštejnové vlastnili zámek do roku 1945, poté ho spravoval stát, od roku 1995 je hrad a zámek majetkem města Úsova.

Prostředí zámeckého areálu

Nádvoří zámku působí skvělým dojmem, přilehlá kavárna nabízí perfektní odpočinek. Restaurace zde není. V areálu naleznete také expozici s názvem Strašidelný labyrint, umístění v podzemí, který má opravdu strašidelnou atmosféru a vaše děti určitě trošku vystraší i díky doprovodnému nazvučení. Dále můžete projít Vlašimský palác, kde je umístěna interaktivní expozice s názvam Hádanky pánů z Vlašimi. Vyzkoušet si tak můžete různé úkoly a hádanky. Do strašidelného labyrintu a Vlašimského paláce je vstup zdarma a to při zakoupení vstupenky do Lovecko-lesnického muzea. Popřípadě je možné zakoupit samostatné vstupné.

Na nádvoří jsou ještě k vidění domácí zvířata jako například králíci, holubi, pávi, kteří pobaví děti a přispívají k opravdu pohodové atmosféře. Tento zámek by zasloužil daleko větší pozornost turistů.

Expozice

Rozsáhlá sbírka loveckých trofejí savců, ptáků, ryb, obojživelníků, plazů hmyzu a dalších přírodnin je opravdu jedinečná a to i z pohledu české přírody. Některé druhy již v dnešní přírodě nespatříte. Trofeje Lichtenštejnů z Afriky jsou velice zajímavé a to také stářím exponátů. K trofejím je zde vystavena kolekce kuriózních pytláckých zbraní a loveckých pušek.

Leave Comment

Back to top