Archivy

Povydří

Jak mnozí potvrdí, tak nejkrásnější pěší trasa Šumavy vede kolem řeky Vydry. Není to sice čistě přírodní trasa, ale vede po asfaltové silnici. Procházka je přesto velmi atraktivní, nachází se totiž v I. zóně Národního parku Šumava.Trasa vede přes kaňonovité údolí s balvanitými úseky řeky Vydry. Do řeky můžete na mnoha místech vstoupit a pohyb po kamenech je tak zážitkem nejen pro děti. V řece jsou četné obří hrnce, peřeje a dlouhé kaskády. Nad nimi se v mnoha místech na svazích tyčí skalní masívy a zalesněné svahy.

Povydří

Přírodní rezervace zvaná Povydří patří k nejnavštěvovanějším místům na Šumavě.
Říčka Vydra má po celé délce 23 km a vzniká u Modravy ve výši 980 m soutokem potoků Roklanským, Javořím, Filipohuťským a Modravským. V úseku od Antýglu po Čeňkovu pilu protéká romantickým kaňonem.

Odkud vyrazit?

Na procházku kolem řeky Vydry můžete vyrazit z Čeňkovy Pily nebo z Antýglu. Obě místa mají vybudovaná parkoviště. Celá trasa podél řeky mezi Čeňkovou pilou a Antýglem má délku cca 7,5 km. Zhruba uprostřed trasy se nachází ideální místo k odpočinku a to Turnerova chata. O něco kratší trasa k chatě je z Antýglu.

Turnerova chata

Jediná veřejně přístupná chata v I. zóně Národního parku Šumava na břehu řeky Vydry. Stylová roubená stavba z konce třicátých let 20. století je zachovalá v původní podobě.
Na chatě najdete restauraci s krbem, letní terasu a možnost ubytování. Velkou atrakcí v létě je výběh s živou vydrou, jednalo se o Vydrýska známého z dětských večerníčků.

V období naší návštěvy zde byly velmi vysoké ceny za jídlo, daleko vyšší než v alpských restauracích. Několik let nazpět jsme se v chatě příjemně naobědvali, v interiéru byl dříve i papoušek a atmosféra byla také lepší. Než došlo k vydání tohoto cestopisu tak je provozovatelem chaty opět někdo jiný a to znamená, že se v pronájmu střídají provozovatelé což není dobrá vizitka.

Historie chaty

Na svazích nad dnešní Turnerovou chatou zvaných Ve stoupách se v 18. století těžil křemičitý písek pro nedaleké sklárny. Lesní cesta podél Zhůřského potoka a Vydry sloužila svozu dřeva. V 19. století stál v místech dnešního pohostinství prostý srub. Ten sloužil cestářskému mistru jako přístřešek a k přenocování při další stavbě silničky podél Vydry k Antýglu. Proto je chata i původní srub pojmenována po cestářském mistru Thurnerovi, staviteli zdejších cest. Původní chata v létě roku 1932 vyhořela a současná podoba chaty byla obnovena výstavbou nové chaty v roce 1939.

Leave Comment

Back to top