Archivy

hrad Brumov

V části Bílých Karpat na moravskoslovenském pomezí leží městečko Brumov-Bylnice nad kterým se tyčí hrad, který má díky své poloze zajímavý výhled, ale také zajímavé dějiny. Stráží totiž Vlárský průsmyk, který zajišťoval hradu Brumov vskutku velký význam již od pradávných dob.    Z neobyčejně zajímavé a rozmanité historie lze jen těžko zmínit zajímavější období. Prokázané je již osídlení Kelty z 1 století př.n.l. Předpokládaná počáteční výstavba kamenného hradu by měla být pravděpodobně od moravského markraběte Vladislava Jindřicha (1197-1222) bratra českého krále Přemysla Otakara I. Ve 14. století zde byl i tehdejší moravský markrabě, pozdější král Karel IV. Hrad musel v různých obdobích neustále čelit nájezdům nepřátelských vojsk. Ze zajímavých nejpernějších dat lze zmínit 1644 – krvavé zlomení valašské rebelie, 1663 vpád Turků a Tatarů, Brumov vypálen, ubránil se pouze hrad, 1680-83 Thököllyho povstání vyplenilo Brumov, 1703-1710 nájezdy uherských rebelů tzv. kuruci. A to je jen výčet části dějin této po staletí neklidné oblasti plné bitev a krveprolití o strategické území a moc.

Nejdelšími majiteli byli Ilešháziové 1659-1835. Později hrad údajně několikrát čelil požárům, až úplně chátrá a stává se pro majitele zřejmě nepotřebným. Tak se jeho zbylé části patrně rozebírají jako stavební materiál.

V letech 1977-82 zde byl veden velký architektonický výzkum, který měl objasnit etapy osídlení tohoto místa a přestavby hradu. V té době se nedalo hovořit o nějakém hradu Brumov, spíše o zřícenině. Po výzkumu se zde měl totiž vytvořit areál pro kulturní akce, ale hrad ještě počátkem 90 let chátral a své podoby se po celkové rekonstrukci dočkal slavnostním zahájením v roce 2000. Od této doby sem nachází cestu stále více turistů, kteří si můžou prohlédnout prostory hradu se zajímavou expozicí architektonického výzkumu. Popsána je zde celá historie s doplňky brnění a erbů majitelů. Prohlídkovou trasu s průvodcem zde proto nečekejte. Výhled z věže hradu je do širokého Valašského království s remízkami švestek, trnek střídajících louky a karpatské hluboké lesy. Areál je obehnaný hradbami a ve spodní příchozí části slouží pro pořádání různých kulturních akcí. Kastelán hradu Vám může, stejně jako nám na rozloučenou, vystřelit na počest z děla.

Z tipů v okolí lze zmínit krásné městečko Valašské Klobouky s pěkným náměstím, kde se můžete velmi kvalitně a levně naobědvat nebo i něco nakoupit.

Otevírací dobu a cenu prohlídky si můžete zjistit na stránkách
hradu Brumov

Leave Comment

Back to top