Archivy

  • Home
  • Maďarsko
  • Maďarsko – jezero Kis-Balaton je přírodním rájem (bez pláží)
Balaton

Jezero Kis-Balaton (Malý Balaton) leží asi 15 kilometrů jihozápadně od mezi Čechy stále populárního Balatonu. Jeho okolí je ideálním místem pro milovníky ptactva, ale i pro rekreanty nedalekého „maďarského moře“, kteří zatouží po zpestření dovolené. Malý Balaton je oázou klidu, která vám umožní nahlédnout i do života lidí na maďarském venkově.

Zachráněné mokřady byly dříve součástí velkého Balatonu

Oblast Malého Balatonu byla až do 18. století zátokou Balatonu, do něhož ústila přítoková řeka Zala pramenící ve Slovinsku. Vlivem usazenin a negativních lidských zásahů (vybudování zdymadla, úpravu koryta řeky či výstavbu protipovodňových hrází) začala tato část postupně vysychat až zůstal pouze jeden kilometr čtvereční otevřené vodní hladiny. Snad nejhezčí ptačí ráj v Maďarsku byl téměř zcela zničen. Řeka Zala ústila přímo do Balatonu v blízkosti letoviska Kesztely. Nanesené sedimenty a organický materiál se však významně podepsaly na zhoršení kvality vody. A to už začalo ohrožovat cestovní ruch. A proto padlo rozhodnutí na výstavbu Kis-Balatonu, který nejen filtruje vodu přitékající do Balatonu, ale jeho výstavba zachránila pomalu zanikající mokřady.

Statut mezinárodní ptačí rezervace

Kis-Balaton je významnou ornitologickou lokalitou, která je od roku 1979 zařazena do mezinárodního seznamu mokřadů (tzv. Ramsarská úmluva). Jedinečný svět zvířat a rostlin zve k dlouhým procházkám. Bažinaté oblasti s rákosím u břehu nabízí místo pro hnízdění deseti tisícům ptáků. Mezi nimi najdeme volavky, divoké husy, kvakošové, bukači, potápky, lysky a mnohé další. Žije zde i největší kolonie kormoránů na území Maďarska. Oblast je rovněž součástí národního parku Balatonská vrchovina.

Navštivte ostrov Kányavár

Do samotné rezervace se lze dostat pouze s doprovodem strážců. Návštěvníci se mohou volně pohybovat pouze na vyznačených místech. Jedním z nich je ostrov Kányavár ve východní části jezera. Odbočku s označením „Kányavári sziget“ (ostrov Kányavár) naleznete na silnici spojující obce Balatonmagyaród a Zalavár. Hned u placeného parkoviště začíná architektonicky povedený dřevěný most k ostrovu. Většina návštěvníků míří k jeho jižní části, kde byla vybudována rozhledna k pozorování vodního ptactva. Další pozorovatelna se nachází v severní části jezera u nově zbudované cyklostezky, nejlepší přístup k ní je ze Zalaváru. A nezapomeňte, že nejvíce druhů ptáků uvidíte brzy ráno nebo v podvečer.

Buvolí rezervace Kápolnapuszta

Mezi obcemi Balatonmagyaród a Zalavár byste neměli minout odbočku k buvolí rezervaci. Ono jde tedy spíše o rozlehlou zoologickou zahradu, v níž vlastně chovají pouze dva druhy zvířat, jejichž stavy po 2. světové válce začali prudce klesat. Kromě buvolů se zde pasou i zástupci uherského stepního skotu. Stáda mají zabezpečit přežití a uchování genetické výbavy původních druhů domácích zvířat. Nezapomněli zde však ani na nejmenší návštěvníky, pro něž je u vchodu připraven minikoutek s domácími zvířátky. Rezervace je otevřena celoročně od 9 hodin do soumraku, dospělí za návštěvu zaplatí 550 Ft a děti 250 Ft.

Při jízdě na kole dávejte pozor na nebezpečný úsek Zalakomár – Zalavár

Kolem jezera je značená cyklotrasa, celý okruh i se zajížďkami k ostrovu Kányavár a rezervaci Kápolnapuszta měří něco málo přes 30 kilometrů a je víceméně po rovině. Jako vhodný začátek okruhu se nabízí silnice protínající sever jezera u Zalaváru, která připomíná hráz. Je zde dostatek místa kolem silnice a parkují tu hlavně rybáři. Vydejte se nejdříve po západní části jezera, která sice vede po klikaté silnici, ale zase se tu střídají sympaticky vypadající vesničky a městečka. Z lázeňského Zalakarosu vede cyklostezka do obce Zalakomár, kde očividně řeší romskou problematiku. Úpadek vesnického osídlení charakterizují polozbořeniny, neskutečný nepořádek před nimi a pokřikující rodinky. Nebezpečný je úsek ve východní části mezi obcemi Zalakomár a Zalavár, a to až k říčnímu mostu přes Zalu., Tento úsek je sice přehledný a po dobrém asfaltu, ale řidiče to bohužel svádí k vyšší než povolené rychlosti. S dětmi jsme občas trnuli a byli jsme rádi, že jsme to ve zdraví přežili – na rozdíl od dvou štěňat, které přímo před našimi zraky srazil maďarský řidič. Hned za mostem přes Zalu nesmíte minout nájezd na pěknou cyklostezku po břehu jezera, která vás dovede zpět ke hrázi na severu.

I Maďaři uctívají Cyrila s Metodějem

A právě v blízkosti vyústění cyklostezky si nelze nevšimnout nádherné černé kaple ve tvaru kopule, stojící v Památníku tisíciletí vedle jezera. Před ní se nachází sousoší věrozvěstů Cyrila a Metoděje, kteří v Zalaváru (dříve Blatnohradě) působili v roce 867. Pozval je sem kníže Kocel, který tehdy spravoval Blatenskou oblast. Knížete tohoto jména sice my Češi neznáme, ale jeho otce ano. Byl jím známý nitranský kníže Pribina, jehož dominium bylo v roce 833 připojeno k Velkomoravské říši. Památník byl vybudován pro Slováky žijící v Maďarsku, ale i Čechům zajisté srdce radostně poskočí, když zahlédnou kus své historie daleko od domova.

« z 2 »

Leave Comment

Back to top