Archivy

ostrov Korčula

Jedním z mých velkých cestovatelských snů bylo navštívit ostrov Korčula, jemuž se také přezdívá ostrov Marco Pola. Byť to nebyl až tak nereálný sen, tak mi návštěva tohoto ostrova stále nevycházela.

Jak se na ostrov Korčula dostanete?

Na ostrov Korčula se lze dostat trajektem ze Splitu do městečka Vela Luka nebo z městečka Orebič z poloostrova Pelješac do stejnojmenného hlavního města Korčula. Nám pro cestu postačovala osobní přeprava z Orebiče do města Korčula. Lodě jezdí v pravidelných intervalech. Toto lodní spojení je přímo do centra Korčuly, na rozdíl od přepravy osob trajektem, který by vás „vylodil za městem“. Na ostrov se dá také dostat katamaránem, rychlou lodní linkou. Zajímavé musí být přiletět letadlem do Dubrovníku a odsud přicestovat na dovolenou rychlou lodí. Takové spojení, dle zjištění v přístavu, využívalo značné množství turistů.

Město Korčula

Samotné město Korčula je známé svým opevněním a ulicemi poskládanými v unikátním architektonickém tvaru rybí kosti se zachovalými goticko-renesančními stavbami. Říká se, že Korčula je rodné město cestovatele a obchodníka Marco Pola (1254 – 1324), ale v Benátkách na to mají jiný názor. V Benátkách totiž zase tvrdí, že se Marco Polo narodil u nich. Jisté je, že v Benátkách minimálně zemřel. Na Korčule vydávají jako rodný dům Marco Pola ruinu kamenného domu s věží, mající pěkný výhled na moře.

Dům byl v době mojí návštěvy před rekonstrukcí a popravdě mě zajímal více, než kdyby byl celý opravený. Kouzlo starého domu se silným tajuplným nádechem podněcuje daleko více fantazii. Jaké to zde v dávných dobách mohlo být? Jisté je, že na vstupném do ruiny nic nevyděláte a tak má rekonstrukce jistě ekonomický význam.

Střed starého města tvoří goticko-renesanční katedrála svatého Marka (Sveti Marko). Výstavba byla zahájena v roce 1420, ale renesanční podobu získal v 16. – 17. stol. Interiér katedrály má bohatou figurální výzdobu – na čelní stěně je zobrazen výjev Zvěstování, oltářní obraz znázorňuje patrony Korčuly – svatého Marka, svatého Bartoloměje a svatého Jeronýma. Jeho autorem je sám Tintoretto jeden z nejvýznamnějších malířů pozdní italské renesance. Skvělý zážitek je zaplatit si vstupné a vylézt na zvonici, což je na nejvyšší vyhlídka a vysoce převyšuje vyhlídku z věže rodného domu Marco Pola. Jen pozor na vaše uši, zvony bijí docela hlasitě!

Něco ze života Marco Pola

Marco Polo je považován za největšího světového cestovatele. Roku 1271 vydal do Číny, kam prý přijel jako jeden z prvních Evropanů. Byl ve službách na dvoře chána Kublaje a otevřel Evropě dveře Dálného východu. Jeho cesty po celém světě trvaly 25 let. Roku 1298 se u Korčuly odehrála námořní bitva mezi Janovany a Benátčany, jíž vyhráli Janované, kteří zajali mimo jiné i Marka Pola. Informační tabuli o tomto incidentu naleznete na vyhlídce ve věži v jeho rodném domě. Ve vězení pak Marco Polo diktoval spoluvězni z Pisy své zážitky z cest, které byly následně vydány. Stal se tak věčnou ikonou cestovatelů.

Co musíte ještě na ostrově Korčula navštívit?

Na západě ostrova u městečka Vela Luka se nachází unikátní archeologická jeskyně Vela spila. Předpokládá se, že byla obývaná již od doby kamenné. Na stropě jeskyně se nachází dva přírodní otvory, díky kterým je v jeskyni dostatek přírodního světla a díky tomu je i fotogenická.

Existuje legenda říkající, že Korčula je vlastně nymfa Korkyra zajatá žárlivým Poseidonem, jež se proměnila na ostrovní ráj. Všechny civilizace proplétající se na ostrově, počínaje Ilyrskou, řeckou, římskou, chorvatskou, benátskou, francouzskou, rakousko-uherskou zanechaly na ostrovu trvalé stopy a snad je bude opět možné objevovat bez obavy z koronaviru.

Autor fotografií: Karel Veit

« z 3 »

 

Leave Comment

Back to top