Archivy

Klášter Krupa
Krupa Monastery - klášter Krupa

Jste již při dovolené v Chorvatsku unaveni z válení se u moře? Chcete podniknout nějaký zajímavý výlet do chorvatského vnitrozemí? Hodně zajímavým tipem může být místo, které je doslova takovou osadou uprostřed pustiny a tím je přesně pravoslavný klášter Krupa.

Klášter Krupa (Krupa Monastery) leží jen 65 km od Zadaru. Navštívit můžete i nedaleké vodopády Zrmanja, které jsme již na cestopisech představovali. Klášter se nachází na řece Krupa, která se do řeky Zrmanja vlévá. Na českém internetu není o klášteře téměř žádná zmínka, ale přitom se jedná o velmi zajímavé místo.

Historie kláštera Krupa

Klášter byl postaven v roce 1317 za finanční podpory srbského krále Milutina. Dle legendy ho údajně postavili mniši z kláštera Krupa na Vrbasu. Ten leží v dnešní Bosně. Klášter údajně obdarovala i svatá matka Angelina ze Srbska, jež byla křesťanská osobnost a velký symbol. Byla manželkou vyhnaného následníka trůnu Stefana. S manželem žila ve vyhnanství na území dnešní Itálie. Po jeho smrti se přestěhovala na uherské území, na základě pozvání od uherského krále Matyáše Korvína.

Klášter Krupa byl několikrát v historii vážně poškozen, zejména v benátsko tureckých válkách v letech 1502 a 1620. V roce 1855 byla za pomoci Ruska, Srbska a Rakouska provedena velká a důkladná oprava kláštera. Rakouská vláda podmínila obnovu požadavkem, aby byla okna kláštera provedena v gotickém slohu. V nedávné minulosti ho opět poznamenala válka a to 2. světová. Stanoviště si zde udělali Ustašovci (chorvatské revoluční fašistické hnutí), kteří klášter vyplenili a v roce 1995 ho poškodila válka v Jugoslávii. Místní pravoslavní kněží odešli do exilu v Srbsku.  V roce 2010 pomohla s obnovou chorvatská vláda a byly sem vráceny i některé artefakty.

Zajímavost

Benátský dokument z první poloviny 18. století potvrzuje legendu, že severně od stávajícího krupského kláštera existoval také ženský klášter, z něhož jsou dnes údajně k vidění pouze zbytky hradeb. V blízkém i vzdáleném okolí jsou pozůstatky a poustevnické cely.

Pocity z návštěvy kláštera

Klášter je volně přístupný a je u něj parkování zdarma. Občas jsme potkali přijíždějící turisty, ale nebylo jich hodně. V převážné většině to byla auta ze Srbska. Není se co divit, vždyť klášter Krupa uchovává cenná duchovní a kulturní svědectví, a to navzdory častých devastací z minulosti. Dříve zde působilo také několik srbských spisovatelů. V Krupském klášteře jsou krásné fresky, cenná sbírka ikon, sbírka několik staletí starých knih a mniši zde prodávají i nějaké vlastní výrobky. Doporučuji malou procházku proti proudu řeky Krupa. Cesta začíná od parkoviště a přilehlého mostu, kde můžete vidět odvážlivce skákající do řeky.

Pokud pojedete autem, tak se určitě zastavte i u staletého kamenného mostu Kudin most. Název mostu na dopravní značce mne na malou chvíli pobavil, jelikož jsem v rychlosti špatně četl.  Most se nachází ve vápencové soutěsce se stupňovitými vodopády řeky Krupa a vypadá impozantně.

Autor fotografií: Karel Veit

Leave Comment

Back to top