Archivy

  • Home
  • Maďarsko
  • Budapešť – elegantní velkoměsto s duchem minulosti
Budapešť parlament

Maďarské hlavní město Budapešť jsme stále neměli čas navštívit, byť od nás z Moravy to máme jen zhruba 300 km. Maďarsko je prostě nedaleko od nás a přitom tam spousta lidí nezavítá. Naše první návštěva Budapešťi se uskutečnila v červnu. Vydařila se a díky velkému nadšení bylo nutné prozkoumat město i o prázdninách s dětmi. Nutno konstatovat, že Budapešť je místem, kde se dá strávit nádherná letní dovolená. Představíme Vám základní informace o parkování, ubytování, historii a také praktické informace jaké se v oficiálních zdrojích města ani v běžných turistických průvodcích neprezentují.

Fakta a zajímavosti

Budapešť má 1,815 milionu obyvatel a v rámci EU patří do první desítky největších měst. S celou aglomerací zde žije téměř 2,5 milionu lidí. Rozlohu má 525 km2. Střed města protíná řeka Dunaj, která zde vytvořila 3 ostrovy a přechází přes ní celkem 9 mostů. Se svojí lázeňskou tradicí trvající přes 2000 let a mnoha termálními lázněmi lze Budapešť označit za hlavní město termálů.

Jak procestovat město a kde se ubytovat

Pokud cestujete autem tak si nejspíš vyberete k ubytování nějakou čtvrť na straně Budína tedy Budínských vrchů, tak jako my. Ubytovací kapacity v centru města nemají moc bezplatných parkování, případně nemají možnosti, aby jste měli auto přímo u hotelu či apartmánu. Klidně zvolte jakoukoliv čtvrť jako například Kurucles, Szemlöhegy nebo vzdálenější Budakeszi. Všechny čtvrtě se zdály být poklidné, jelikož v kopcovité části Budína je většinou rezidenční bydlení.

Z cesty autem po městě mít strach nemusíte. Řidiči se mi zde zdáli až hodně ohleduplní. Dopravní špičku naředí docela slušně semafory. Provoz je nejhustší hlavně ve všední dny a to v místech ulice Margit körut, která ústí na most do Peště.

Budapešť
západ slunce za parlamentem
« z 25 »

Parkování Budapešť

Cena parkování se pohybuje většinou v rozmezí 200-525 HUF za hodinu, což je v rozmezí 12 – 32 Kč za hodinu. To je celkem příznivé rozmezí. O víkendech je parkování v zónách zdarma a ve všední dny je parkovné vybíráno obvykle do 18:00, ale například u parlamentu je to do 20:00 hodin. Takže je potřeba si na to dát pozor. Také počítejte, aby jste u sebe měli velkou zásobu mincí, jelikož většina pouličních zónových automatů je pouze na mince. Na automatech mnohdy chybí popisky v angličtině, což vám v maďarštině nedává moc šancí na porozumění.

Něco málo z historie města

Budapešť vznikla oficiálním sloučením měst a to v roce 1873, města Budín a Pešť, k nimž se připojila i menší Óbuda. Během prvního století před n. l. byl kmen keltských Eravisciů pohlcen Panonií, rozlehlou provincií Římské říše. Část vnitřní Panonie byla ovládána ze západního břehu Dunaje z opevněného města Aquincum, jehož odkryté pozůstatky lze v Budapešti dodnes navštívit. V 5. století n.l. se Římané z území stáhli a po stěhování národů se zde po germánských, avarských a slovanských kmenech objevují v roce 896 Maďaři. Za vlády Arpádovců se stalo Maďarsko křesťanským státem, ale sídelními městy byl Ostřihom a později Stoličný Bělehrad.

Budín a Pešť se začaly rozvíjet až ve 12. století, ale v roce 1241 zničili obě města Mongolové. Na obnově města se podíleli kolonisté z Německa. Ve 14. století ustanovili angevinští králové z Francie Budu jako královské sídlo a vystavěli zde několik paláců. Velkého rozkvětu se pak město dočkalo za vlády Matyáše I. Korvína (1458-1490). Až porážka Maďarů od Turků u Moháče v roce 1526 dala na 160 let do držení město Turkům. Ti byli vytlačeni celoevropskou armádou až po šesti týdenním dobývání. Následovala nadvláda Habsburků a velký rozmach města.

Než byl sídelní Budín spojen s Peští je nutné si uvědomit, že spojení částí přes Dunaj bylo pouze pomocí lodí a později pontonových mostů. Až v letech 1839-1849 byl vybudován řetězový most (Lánchíd) hrabětem Széchényiem, který je letos v rekonstrukci a je jedním ze symbolů města. To vyústilo také v možnost realizovat zmíněné spojení v roce 1873 a dát vzniknout městu Budapešť.

Celkový dojem z města

Do maďarské infrastruktury není investováno. Především silnice jsou překvapivě i v hlavním městě na mnoha místech děsivé a někdy až v havarijním stavu. Na některých místech mizerné značení jízdních pruhů může řidiči způsobit problémy obzvláště za deště, o čemž jsme se přesvědčili i my.

Fasády starobylých domů jsou na některých místech původní, nerevitalizované, ale nutno dodat, že to dodává městu na starobylé atmosféře a ve spojení se starými sloupy tramvajového vedení či s původními nápisy panuje v Budapešti parádní duch minulosti, který se v jiných metropolích již vytratil. Na druhou stranu se zde asi investuje do služeb a zdejší policie může mít respekt nebo je důsledná, poněvadž v ulicích panuje klid. Nikde jsme neviděli, že by někdo někoho obtěžoval a to i přesto, že jsme viděli docela hodně bezdomovců. Všude je překvapivě i čisto (samozřejmě nějaké malé vyjímky se našly).

V navštívených městských parcích, ale nebyl nepořádek nikde, bezdomovci se zde neshlukovali a ani náctiletí se v parcích neopíjeli a neodhazovali odpadky, tak jako je tomu například v Brně.
Turistický průvodce Budapešť uvádí, že Budapešť může směle konkurovat západním evropským metropolím. Nabyli jsme osobní dojem, že Budapešť je směle předčí. Již dříve jsem od někoho slyšel, že Budapešť je krásnější než Vídeň. V mnoha aspektech to lze po návštěvě Budapešti jen potvrdit.

Autor fotografií: Karel Veit

Leave Comment

Back to top