Archivy

klášter Admont

Město Admont se nachází ve spolkové zemi Štýrsko v Rakousku. Leží v údolí řeky Enže. Admont je vstupní branou do krásného Národního parku Gesäuse.
Hlavním turistickým klenotem je zdejší benediktínský klášter, který se nachází přímo ve městě. Byl založen již v roce 1074. Signifikantní fotografie z jeho krásné barokní knihovny zdobí všechny turistické prospekty a tímto si získal klášter Admont i mojí pozornost. Bylo to již před mnoha lety, ale bohužel jsem ho vždy míjel a až v létě 2023 se mi ho podařilo navštívit.

Vstupné a parkování

Návštěvu jsme kulantně spojili s ubytováním v okolí Schladmingu, kde u vybraných ubytovatelů obdržíte zdarma Sommercard Schladming-Dachstein. S kartou je zdejší vstup zdarma. Jinak dospělí zaplatí 16,50 € a děti 6-15 let 10,50 €. Rodinné vstupné (2+2) stojí 40 Euro.

A jelikož byl klášter Admont umístěn cestou zpět k nám na Moravu, tak to byl takový nádherný stopover. Parkování zdarma je možné přímo za zdmi kláštera, na krásném velkém parkovišti s dostatkem míst.

V rámci jedné vstupenky, můžete projít Barokní knihovnu, Přírodovědné muzeum, Uměleckohistorické muzeum, Gotické muzeum, Umění od středověku po současnost a na konci prohlídky povinně projdete shopem se suvenýry mající značku zdejšího opatství.

klášter Admont
pohled na benediktýnský klášter z okna
« z 50 »

Barokní knihovna

Je údajně největší klášterní knihovnou na světě, což se nám nechtělo moc věřit. Samotný sál knihovny je dlouhý 70 metrů a 14 metrů široký. V knihovně je totiž umístěno 70 000 knih, ale ve sbírkách je jich na 200 000. Byla vystavěna v 18. století v nádherném pozdně barokním stylu. Štukatérská výzdoba a fresky dodávají knihovně neobyčejnou noblesnost. Doporučuji nikam nespěchat, zdržte se co nejdéle, aby jste si vychutnali zdejší atmosféru.

Přírodovědné muzeum

Zdejší sbírky jsou impozantní. Nejvíce nás zaujaly sbírky zvířat, které muzeu věnoval Dr. Emil Holub (*1847 Holice – †1902 Vídeň), český lékař, cestovatel, etnolog a přírodovědec. Zvířata věnoval včetně mnoha jihoafrických hornin, vystavených ve zdejší mineralogické prezentaci. V roce 1872 zahájil sedmiletou cestu do Afriky, odkud shromáždil rozsáhlý zoologický a etnologický materiál, který představil veřejnosti v letech 1879/80 na velkolepých výstavách v Praze a Vídni. Všechny exponáty pak rozdal mnoha muzeím a školám.

V letech 1883-87 podnikl Holub svou druhou cestu a vrátil se pravděpodobně s největší sbírkou, jaká kdy byla z Afriky přivezena. O této cestě svědčí i několik zdejších exemplářů.

Z dalších sbírek byla pro mne určitě zajímavá kolekce motýlů. Údajně je zde až 250 000 exemplářů hmyzu.

Jako hodně zajímavou a neobvyklou jsem hodnotil sbírku odrůd ovoce z vosku, především jabloní a hrušní, kterou vytvořil Constantin Keller (*1778 Graz – †1864 Gröbming), učitel, duchovní, ovocnář a umělec.

Věnoval se ovocnářství a vysazoval školky v Mauternu a Gröbmingu, z nichž předal zemědělcům přes 800 šlechtěných stromů. Jako vynikající pomolog (odborník na pěstování ovoce) zastával funkci ředitele poboček Trofaiach a Gröbming „Štýrské zemědělské společnosti“. Za své zásluhy o zvelebení a rozvoj ovocnářství se stal členem několika zemědělských společností a pomologických spolků.

Závěrem

Areál kláštera je moc pěkným místem se zajímavou historií. Při návštěvě určitě prozkoumejte i jeho okolní parky a navštivte kostel Panny Marie a svatého Blažeje. Když budete zvídaví jako my, tak projdete i kolem klášterní kuchyně.

« z 2 »

Leave Comment

Back to top