Archivy

Lanšperk

Pokud se vypravíte na výlet z Ústí nad Orlicí do Letohradu, otevře se Vám v jednom místě nad levým břehem Tiché Orlice nádherný výhled na zříceninu hradu Lanšperk. Hrad Lanšperk byl postaven za vlády krále Přemysla Otakara II. ve 13. století. Jeho význam byl zejména kolonizační.

Ačkoliv se majitelé hradu měnili, po několik staletí zůstal hrad zbožím královským. Často se stával zástavním majetkem. Hrad byl prvně zmiňován v písemných pramenech roku 1285 a je označován jako tzv. hrad plášťový, tedy hrad, který neměl věž a hlavní tíhu obrany zajišťovala obvodová hradba. V Čechách se plášťové hrady příliš nevyskytují, početnější jsou spíše na Moravě. Samotný plášť hradu byl obehnán na východní a severovýchodní straně dvojicí hlubokých příkopů vylámaných v opukové skále.
V polovině 15. století za vlády Jiříka z Poděbrad pak došlo k přestavbě hradu. Důvodem mělo být jeho značné poškození při obléhání a byla tu také snaha o zlepšení již nevyhovující obrany. K velkým změnám došlo v západní části hradu, kde vyrostl dvouprostorový palác, čímž se obytné prostory téměř zdvojnásobily.

Pohled na Lanšperk

V šestnáctém století však byl již vojenský význam hradu minimální a hrad nesplňoval ani požadavky dobového komfortu. Obýván byl prokazatelně ještě v roce 1577, v roce 1588 byla vyhotovena kupní smlouva, kdy hrad získal do své vlastní držby Adam Hrzán z Harasova. Při podkladech ke kupní smlouvě bylo provedeno ocenění majetku , kde je mimo jiné uvedeno, že „na Lanšperku jest pokojů nemálo, které by se na malý náklad zase spraviti mohly“. Znamená to tedy, že stav hradu nebyl sice ideální, ale ještě obyvatelný. K žádným opravám však již nedošlo a roku 1622 byl již hrad označen jako pustý a mění se nezadržitelně ve zříceninu.

První spolek usilující o záchranu hradu Lanšperka vznikl na počátku 40. let minulého století. V období druhé světové války docházelo pouze ke zpevňování zdiva, to pokračovalo ještě krátce po skončení války. Současný Sbor pro záchranu hradu Lanšperka vznikl v roce 1992. V uplynulých letech došlo k vyspravení zdiva hradeb, v současné době probíhají práce přímo v hradním paláci. Z prostředků Regionu Orlicko-Třebovsko se podařilo získat v rámci budované cyklostezky finanční prostředky, za něž bylo provedeno nasvícení celého hradu a také stavba malé vyhlídky. Vyhlídková plošina byla postavena velmi citlivě jako demontovatelné lešení. Její konstrukce nikterak převyšuje současnou výšku hradu.

Do budoucna pak Lanšperk, kromě nádherného výhledu do okolí, nabídne také prezentaci ukázek archeologických nálezů na místě či občerstvení s ubytováním a minimuzeem v dnes k tomuto účelu ještě nepřizpůsobené restauraci Na Podhradí. Celé okolí Ústí nad Orlicí protíná nyní hned několik nově vybudovaných cyklistických stezek. V současné době spojuje Ústí nad Orlicí a Letohrad cyklostezka v délce 15 km., další nová cyklostezka spojuje Ústí nad Orlicí a Choceň a také Ústí nad Orlicí do Českou Třebovou. Součástí projektu výstavby sítě nových cyklostezek v malebném podhůří Orlických hor byla také turistická ubytovna v Cakli s jedenácti lůžky, kde nechybí další turistické zázemí a možnost sportovního vyžití. Takže pokud jste vyznavači cyklistiky, vypravte se do okolí Ústí nad Orlicí.

Leave Comment

Back to top