Archivy

Telč

V kraji Vysočina se nachází spousta zajímavých a turisticky „opomíjených míst“, ovšem město Telč s jedinečně zachovaným architektonickým komplexem je známé snad každému čechovi od narození, i když ne každý toto město navštívil. Tato městská památková rezervace je zapsána od roku 1992 v UNESCO.

Při projíždění Telčí hlavní Slavatovskou ulicí se nabízí k dispozici velké záchytné parkoviště. Malá část parkoviště, blíže hlavní silnici není zpoplatněna, což u společného vjezdu kde se vybírá poplatek není na první pohled patrné. Dále možno parkovat v ulici Svatoanenská odkud se lze dostat hned na náměstí Telče. Z prvního zmíněného parkoviště lze vejít do zámeckého parku, který působí dokonalým dojmem a dotváří jej Ulický rybník, který společně s Štěpnickým rybníkem obepínají celý historický střed Telče. Samotný park je ideálním k odpočinku a leží hned za renesančním zámkem, který vyúsťuje do zdejšího nejznámějšího a památkově ceněného náměstí Zachariáše z Hradce s historickými domy. Z klidného parku se tak lze ocitnout přímo v centru Telče.

Krásný pohled na Telč

Město Telč bylo založeno neznámo kdy, nejstarší dochovaná písemná zmíňkaje až z období let 1333-35. Od roku 1339 vlastnil město rod pánů z Hradce, jehož zásluhou, konkrétně zásluhou Zachariáše se město z původně vodní pevnosti s gotickým hradem změnilo v kouzelné renesanční. Počátkem 17. století získává město Telč do vlastnictví další významný rod Slavatů a od 60.let 18.století až do roku 1945 patří Telč rodu Podstatských Lichtensteinů. V roce 1992 byla Telč a jeho městská památková rezervace zapsána na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO, díky čemuž je také cílem mnoha návštěvníků z celého světa.

Na náměstí se nacházejí krásně udržované domy s podloubími, kde lze nalézt spoustu obchůdků či restaurací. Je zde i radnice, kde lze navštívit informační centrum. Náměstí zkrášluje velký Mariánský sloup, kašny a barokní sochy, které umocňují celkový dojem. U zámku se nachází kostel sv.Jakuba, který v roce 1386 vyhořel a jeho dnešní podoba pochází z poloviny 15.století. U kostela je zajímavá křížová chodba. Dalším kostelem poblíž sv. Jakuba je kostel Jménem Ježíš z roku 1679, který je v barokním stylu a údajně atypická je orientace kostela boční fasádou směrem do náměstí, což si ale v daný okamžik návštěvy neuvědomíte.

Na druhém konci náměstí se nachází kostel sv. Ducha, který je zase pro změnu gotický s vyhlídkovou věží 49 metrů vysokou pocházející pravděpodobně z 1.poloviny 13.století. Je tak nejstarší dochovanou stavební památkou a na vyhlídku si můžete vylézt za symbolický poplatek. Výhled je však omezen plexisklovými okny, před kterými jsou nataženy sítě. Takže malé zklamání, ale vůči bezpečnosti musím pochválit. Uličkami z krásného náměstí můžete dojít až k Ulickému rybníku, kde byla vybudována dřevěná tzv. Belpská lávka, která byla postavena roku 1998 a je darem švýcarského města Belp na znamení společného přátelství obou měst. Z lávky se nabízejí překrásné výhledy na panorama města s dominantními kostely. Jedná se o nesmírně fotogenické místo. Celkově lze říci, že Telč kombinuje od každé památky a zajímavosti něco v dokonalé harmonii a s propojením zámek, kostely, historické domy, park, rybníky utváří památkovou rezervaci, která je skutečně skvostem.

Leave Comment

Back to top