Archivy

  • Home
  • Španělsko
  • Španělsko – Segovia – akvadukt a pohádkový hrad inspirující W. Disneye
Segovia
Segovia

Asi 100 km severozápadně od Madridu se nachází město Segovia, které je od roku 1985 zapsáno na seznamu Světového kulturního dědictví UNESCO. Většina průvodců se shoduje na tom, že Segovia nabízí turistům tři skutečné historické lahůdky – impozantní římský akvadukt, pohádkově kouzelný hrad a vznešenou katedrálu.

Asi padesátitisícové město je oblíbeným cílem jednodenních výletů ze španělské metropole.

Akvadukt

Místní legenda říká, že mladá dívka byla tak unavena neustálým nošením vody do Segovie, že upsala duši ďáblu a ten přes noc postavil městský vodovod. Pravda je samozřejmě prozaičtější a svědčí o nadčasovosti a dokonalosti římského inženýrského stavitelství, jehož rozmach začal někdy na přelomu našeho letopočtu.

Přestože Římané vstoupili na území dnešního Španělska již v roce 218 př.n.l., museli následně více než dvě století o toto území velmi tvrdě bojovat s původními obyvateli a zároveň odolávat nájezdům jiných národů.
AkvaduktAsi od 1. století se situace stabilizovala a římští stavitelé začali po celé své provincii Hispánii (dnešní Španělsko a Portugalsko) budovat rozsáhlou infrastrukturu, především pak silnice, vodovody a mosty. Většina staveb se do dnešních dnů bohužel nedochovala. Výjimkou je právě monumentální akvadukt v Segovii, která ho pokládá oprávněně za svůj největší poklad.

Vodovod přiváděl vodu do města z 18 kilometrů vzdálené řeky „Rio Frío“. Většina vodovodního potrubí je vedena v podzemí a až jeho závěrečná část v blízkosti města vystupuje na povrch v tuto monumentální stavbu. Impuls ke stavbě dali zřejmě již římští císaři z dynastie Flaviovců a za císaře Trajána (98-117 n.l.), rodáka z Hispánie, již sloužila svému účelu.

Stavba, která dosahuje maximální výšky 28 metrů, vyniká asi dvaceti tisíci hrubě opracovanými žulovými bloky, které dohromady vytváří 166 oblouků a 120 pilířů ve dvou patrech nad sebou. Použitý materiál je přivezen z nedalekého pohoří Sierra de Guadarrama, které k Segovii zasahuje svou východní částí. Zajímavostí pro dnešní stavitele je určitě ten fakt, že na stavbě není použit žádný pojivý materiál a celý akvadukt drží pohromadě pouze díky důmyslnému rozložení váhy jednotlivých bloků. O nadčasovosti stavby svědčí jistě fakt, že svou funkci plnil téměř dva tisíce let. A když byla jeho část v roce 1072 vážně poškozena při obléhání města arabským vojevůdcem Al-Mamúnem de Toledo, obyvatelé města svůj akvadukt v 15. století citlivě opravili.

Hrad Alcázar

Dnešní pohádková podoba hradu, zasazeného do skalnatého ostrohu, vychází z jeho romantické přestavby po požáru v roce 1869. Hrad s hradbami původně nechali vybudovat arabští vojevůdci, po jejich vyhnání přešel do křesťanských rukou. Během středověku byl oblíbeným sídlem kastilských králů. Hrad Alcázar Asi neznámější postavou, která trvale žila ve zdech tohoto hradu, byla královna Isabela Kastilská, kterou po sňatku s Ferdinandem Aragonským zná historie jako „katolickou královnu“. Mimochodem, právě zde údajně přijala Kryštofa Kolumba a přislíbila mu finanční podporu na jeho „zámořské dobrodružství“.

Při příchodu k hradu směrem od centra nepůsobí hrad nijak okouzlivě. Pro nejkrásnější pohledy musí turisté sejít po schodech, které začínají napravo od vchodu do hradu a následně celý hrad obejít kolem řeky. Když dojdete až do tohoto místa, naskytne se vám jedinečný pohled, při němž možná na chvíli oněmíte úžasem. Celý dojem ještě umocní šumění blízké řeky Eresmy, levostranného přítoku Duera.

Hrad je ve světě natolik proslaven, že neušel pozornosti ani studiu Walta Disneye, které jeho siluetu zapracovalo do svého loga i do některých svých pohádek, např. se objevuje v Popelce (je známý jako Disneyland’s Sleeping Beauty Castle).

V těsné blízkosti hradu určitě neujde vaší pozornosti zajímavé sochařské dílo – monument věnovaný dvěma dělostřeleckým kapitánům – Luisi Daoízovi a Pedrovi Velardemu. Oba dva padli během památného madridského povstání proti francouzské okupaci 2. května 1808 a se Segovií je spojuje Královská dělostřelecká akademie, v níž oba započali svou vojenskou kariéru.

Katedrála

Trochu v pozadí římského akvaduktu a pohádkového hradu stojí katedrála postavená mezi roky 1522 – 1577. Najdete ji na hlavním náměstí Plaza Mayor. Stavby tohoto vznešeného díla se ujal slavný španělský stavitel Juan Gil de Hontañon, který se při ní nechal inspirovat tzv. „Isabelskou gotikou“.

Praktické informace

Protože průměrná nadmořská výška Segovie je 1002 m n. m., je zde teplota vzduchu oproti Madridu o 3 – 5°C nižší. I z tohoto důvodu je návštěva Segovie příjemnou záležitostí i v letních měsících.
Do Segovie se z Madridu dostanete autobusem asi v půlhodinových intervalem, vlakové spojení je asi každé dvě hodiny. Jednosměrná jízdenka oběma dopravními prostředky vás přijde asi na 6 eur. Abych nezapomněl, určitě vyzkoušejte některou z místních gastronomických specialit, mezi nimiž rozhodně vyniká „el cochinillo“ (pečené sele).

Leave Comment

Back to top