Archivy

  • Home
  • Nepál
  • Nepál – Mustang – země za hradbou Himálají
Mustang

Slovo Mustang vzniklo z názvu Manthang (Lo Manthang v překladu „Planina modliteb“), což je hlavní město země a sídlo krále. Tato země se však nazývá zemí Lo. Prvním králem Mustangu se ve 13.století stal Ame Pál, kterému se podařilo sjednotit malá království.    Království mělo svoji vlastní samosprávu, svého vládce a pevnosti, které chránily vesnice – dzongy. Ame Pál se stal zakladatelem malého, leč významného království s tehdejším královským sídlem v Carangu, které se později se přemístilo do Lo Manthangu. Všechna ostatní nepálská království byla sjednocena, pouze toto malé mustangské království, schované za hradbou Himaláje, si uchovalo svoji suverenitu i po posledním sjednocení v roce 1958. Současným mustangským králem je Jigmi Palbar Bista. Sám jsem se s ním osobně setkal a doporučuji všem cestovatelům, aby se pokusili vyjednat audienci u krále. Je to nezapomenutelný zážitek.

Mustang

Je neuvěřitelné, že první konkrétní poznatky o Mustangu přinesl francouzský cestovatel Michel Peissel až v 70. letech minulého století. Jako první obdržel povolení k delšímu pobytu a ke vstupu do hlavního města. Získal si sympatie krále a vypátral vzácný historický spis – „molu“, knížku mapující historii Mustangu.

Obyvatelé ubránili svoji zemi i proti dobře vycvičeným Gurkhům, dokonale využili izolace Mustangu, který je obklopen tibetskými himalájskými velikány. Nicméně i skvělá obchodní taktika pomohla uchovat suverenitu tohoto království. Přes toto území od pradávna putovaly karavany se solí z Tibetu, která byla těžena na náhorních planinách Tibetu v solných jezerech. Dnes se spíše používá mořská sůl, a to kvůli dostatku jódu. V současné době se do Mustangu místo soli dováží nepotřebné a nekvalitní čínské spotřební zboží. Katastrofu pak možná přinese nově budovaná silnice od čínských hranic. Následně hrozí i zaplavení odpadky, v zemi, kde doposud neexistovaly. Zdejší lidé totiž vše doposud zužitkovali, včetně račího trusu na topení.
Mustang
Snad se tento silný národ ubrání a bude schopen ochránit pro příští generace to vzácné, co již dnes stěží nacházíme v našem „civilizovaném“ světě. Nicméně náš civilizovaný komerční svět jim nepřináší jen problémy. Několik zahraničních organizací se snaží zachovat bohatství Mustangu a investují peníze do oprav klášterů, učí místní děti, bojují proti kácení zbytků lesů.

Na území o rozloze cca 1000km2 žije několik tisíc lidí, převážně tibetské národnosti. Mužem číslo jedna je v tomto výjimečném feudálním království král. Je to země ukryta za mohutnými osmitisícovkami, země, jejíž ráz často připomíná poušť, jindy zase kaňony z amerických westernů. Územím teče řeka Kálí Gandakí, jež je pokládána za posvátnou. Pro hinduisty je řeka spojována s  bohyní Kálí (Černá Kálí – bohyně smrti a destrukce).
Dále, směrem k Pokhaře pak protékají nejhlubším údolím světa, trhlinou mezi osmitisícovkami, Annapurna a Dhaulagiri. Tímto kaňonem lze během několika dnů projít nebo nad ním přeletět letadlem z Pokhary do Jomsonu. Po cestě pak narazíme na nádhernou vesnici Marpha, s odbočkou do BC Dhaulagiri.
Mustang
Trek do Mustangu začíná právě v Jomsonu a po třech hodinách chůze dorazíme do Kagbeni, vstupní brány Mustangu. Kolem řeky lze nalézt drahocenné fosilie.
Východně od Kagbeni leží posvátné místo Muktináth s buddhistickými a hinduistickými svatyněmi.

V Mustangu se hovoří tibetsky. Obyvatelé chápou život a existenci jako kolo či kruh života. (Tento symbol zdobí střechy nad vchody do klášterů). Smrt je pak jen vstupní branou do dalšího života a jaký bude, záleží jen na nás samotných (karma). Smrt tedy není pro ně předmětem strachu, tak jako pro nás Evropany.
Velmi populární je zde samozřejmě Dalajlama se svou filosofii laskavosti „Není třeba chrámů, složité filozofie. Náš vlastní mozek, naše srdce je náš chrám, mou filozofií je laskavost“.
Po vyprahlých planinách Mustangu se rozléha veselý smích jeho obyvatel. V tomto smíchu se odráží jejich bezstarostnost, uvolnění a radost. Jejich dobrosrdečnost, přátelství a donekonečna opakovaná mantra soucitu Om mani padme hum nám bude znít ještě daleko za branami Mustangu. Zůstává v každém, kdo navštívil toto pozoruhodné království. Království Mustang či ona bájná Šangri La? Odolá ještě nějakou dobu komerci a uchová si svoji čistotu, krásu, daleko od hluku měst …?

Mustang

 Horní Mustang

Je nazývaný také někdy Tajemný a je turistům přístupný za vysoký poplatek (700USD /10 dnů) a počet návštěvníků je regulován na několik set až tisíc ročně. Dříve bylo zakázáno nosit kameru a návštěvníci byli prohledáváni. Nyní lze kameru pronést bez větších obtíží a sám jsem natočil a nafotil velké množství materiálu bez sebemenších potíží.
Cesta do Lo Manthangu (v 3840m.n.m.) trvá asi 3 až 4 dny a projdeme několik vyšších horských sedel s výškou do 4300 m (nejvyší Čhogo-la má 4325m.n.m.) V sedlech lze spatřit praporkoviště s modlitebními praporky a hromadou posvátných kamenů s vyrytou mantrou „Om mani padme huúm“

Zajímavá místa:

Lze říci, že celý Mustang je neuvěřitelně zajímavé a krásné místo.
Procházíme přes fotogenickou vesnici Ghemi. Kousek za vesnicí je nádherná a nejdelší zeď snad v celém Nepálu, sestavená z kamenů mani. Cesta vede do Carangu (Tsarang, Charang), dříve královského města. Na okraji města stojí obří čhörten (posvátná buddhistická stavba) nebo také stúpa. Velký klášter v Carangu patří k nejhezčím v království.

Mustang

Lo Manthang, jeho vysoké hradby lze vidět již z dálky. Je možné po nich chodit a je z nich nádherný výhled jak na opevněné město, tak i na hornatou krajinu kolem. V klášteře v Lo Manthangu spatříme velké množství malých chlapců-budoucích mnichů. Budíček zajistí kolem 5.30 dvojice troubících mnichů ze střechy kláštera. Následuje meditační shromáždění všech v hlavní klášterní hale.
Zpívá se a mniši hrají na rozličné hudební nástroje, potom následuje velmi prostá snídaně csampa smíchaná s jačím máslem. Jsou velmi pohostinní a rádi se s vámi podělí. Pozorovat malé děti, šestileté mníšky, které obřad evidentně až tolik nezajímá a „doplňují“ ho různým strkáním a popotahováním se navzájem, bylo pro mě nevšedním zpestřením počínajícího dne. V Lo je zvykem, posílat jednoho chlapce z rodiny do kláštera. Viděl jsem mámu malého chlapce, která u  brány kláštera předává nějakou dobrotu pro svého chlapečka, ale dál nejde. Rodiče chlapce často nevidí celé měsíce. Před zimou někdy malí mniši schází dolů do nížiny, kde nejsou tak nízké teploty. Na jaře se pak vrací. Je zde nedostatek paliva a zima velmi krutá.

Lze si také domluvit vyjížďku na koni a podívat se na další nádherné kláštery a jeskynní komlexy ve skále. Jeskyně byly vždy jedním z velkých mystérií Mustangu. U jedné z nich jsem viděl tabulku s odhadnutým stářím přes 2500 let.

Praktické rady, tipy:

Před cestou je dobré nechat se naočkovat proti vzteklině. Dostupnost vakcinace (ale i jiného lékařského ošetření) po pokousání psem je v místních podmínkách dost problematická. Osobně jsem viděl pokousaného turistu od psa, který se utrhl z řetězu u kláštera. Někde lidé vlastní zuřivé a ostré tibetské mastiffy. Je třeba dávat pozor!
S sebou rozhodně sluneční brýle, které chrání i proti prachu, klobouk, šátek, trekařské hole, spacák.

Mustang

Doprava a vstupní formality:

Většina trekařů letí z Pokhary malým letadélkem do již zmíněného Jomsonu (lehce adrenalinová záležitost při mlze nebo silném větru..) mezi Dhaulágirí a Annapurnou. Jako alternativu lze volit buď několikadenní výstup kaňonem řeky Kálí Gandakí nebo navázat při treku kolem Annapuren.
Je třeba počítat s velkým vstupním poplatkem do Mustangu (cca 700USD), další náklady
jsou již víceméně na zdejší podmínky obvyklé.
Je vyžadováno mít s sebou průvodce. Nosiče lze najmout v Jomsonu. Pokud si nesete stan a další těžší vybavení, není špatný menší koník, který vás v případě nemoci nebo úrazu může nést.
Jídlo a vodu lze bez problémů zakoupit v kterékoli vesnici při cestě. V Lo Manthangu si lze pak dokonce dobít baterie do fotoaparátu a za mírný poplatek poslat e-mail nebo se podívat na internet.
V Lo Mantahangu se každoročně pořádají slavnosti, a je tedy dobré si na internetu vyhledat termín.

Slovníček:

Mantra Avalókitéšvary „Óm mani padmé húm“. Mantra soucitu, ztělesnění soucitu a požehnání všech Buddhů a bódhisattvů. Každá slabika má mocný účinek a dokáže proměnit a očistit naše bytí.
Karma: zákon příčin a následků. Cokoli uděláme svým tělem, řečí nebo myslí, bude mít následek.

« z 5 »

Leave Comment

Back to top