Archivy

  • Home
  • Polsko
  • Polská Vratislav nese mnoho českých stop

Vratislav (polsky Wroclaw) je velmi příjemným historickým městem ležícím asi na půli cesty mezi Prahou a Varšavou. Tohle centrum Dolnoslezského vojvodství, jímž protéká na Moravě pramenící řeka Odra, bylo v roce 2016 poprávu vyhlášeno Evropským hlavním městem kultury. Návštěvu někdejší perly Království českého si rozhodně nenechte ujít.

Český lev ve vratislavském znaku

Společná česko-polská historie se ve Vratislavi začíná psát již v 10. století, kdy je město založeno českým knížetem Vratislavem. Po čtyřech stoletích polské vlády je Vratislav roku 1335 spolu s celým Slezskem připojena k českému království a stala se na pro něj jedním z nejdůležitějších obchodních center. Příkladným počinem smíření obou národů žijících na Vratislavsku bylo založení kostela sv. Václava, sv. Stanislava a sv. Doroty Karlem IV. roku 1351. Impozantní kostel s klášterem augustiniánů – emeritů byl totiž zasvěcen patronům Čech, Polska a německých osídlenců. Vratislavští na společnou česko-polskou historii nezapomínají, což dokládá český lev v levém horním okraji městského znaku. České stopy jsou ve městě patrné dodnes, při procházce městem narazíte na několik českých pivnic a restaurací, v nichž si místní rádi pochutnávají na vepřovém kolenu. Během turistické sezóny je město navíc oblíbeným cílem českých turistů, kteří to sem od hranic nemají zase tak daleko. Například z Náchoda či Trutnova sem dojedete za dvě hodiny.

Druhé největší náměstí v Polsku

Vratislavské Trhové náměstí (Rynek) je po Krakovu druhým největším v Polsku. V jeho středu stojí nádherná budova radnice, jež je ojedinělou ukázkou goticko – renesanční architektury střední a východní Evropy. Sluší se připomenout, že i ona byla postavena za nadvlády Lucemburků. Domy kolem náměstí jsou směsicí různých slohů od renesance až po současnost. Zraků turistů určitě neujde západní strana náměstí s takovými skvosty jakými jsou domy U Zlatého slunce a U Sedmi kurfiřtů nebo činžovní dům z roku 1713 známý jako Zlatý pes.

Tumský ostrov a přízvisko „Benátky střední Evropy“

Nedaleko centra Vratislavi je poklidné místo, které místním slouží k útěku před jinak rušnou metropolí. Jde o část známou jako Tumský ostrov, jež dříve bývala skutečným centrem města. Již v roce 1000 zde bylo zřízeno biskupství a ostrov se rozvinul v sídlo knížat. Koncem 13. století však bylo město přestěhováno na levý břeh řeky a ostrov zůstal opuštěn. Zánik ostrova byl dokonán v 19. století, kdy bylo severní rameno Odry zaneseno. Název Tumský ostrov zůstal zachován dodnes. Určitě se do této oblasti z centra města vydejte, od radnice je to poklidnou procházkou asi dvacet minut. Cestu si zkraťte přes Pískový ostrov, postupně minete univerzitní knihovnu a kostel Nejsvětější Panny Marie na Písku a hlavně budete moci obdivovat hned dva mosty – Pískový a Tumský. Na tom druhém si povšimněte spousty zámků, na nichž si po vzoru jiných evropských měst slibují zamilovaní věrnost. A mimochodem, mostů přes Odru je ve Vratislavi sto třicet. I proto se někdy městu přezdívá „Benátky střední Evropy“.

Všude samí trpaslíci…

Historie trpaslíků se ve Vratislavi začala psát vlastně již v roce 1981, kdy student místní univerzity Waldemar Fydrych založil Hnutí nové kultury, později přejmenované na tzv. Oranžovou alternativu. Hnutí chtělo reagovat na absurdity komunismu ještě větší absurditou a proto si jako symbol revolty vybralo oranžového trpaslíka. Místní radnice si na dvacetileté výročí založení hnutí nechala vyrobit kovového trpaslíka tátu a umístila ho na Swidnickou ulici. Pak začaly postupně přibývat další bronzové sošky, neboť místním i turistům se evidentně zalíbily. Nakonec se strhla trpasličí lavina a dnes je pro mnohé obchody a restaurace otázkou prestiže vlastnit sošku, která většinou vtipně představuje vybranou lidskou vlastnost, popřípadě činnost. Dokonce vznikají trpasličí mapy, které si rodiče s dětmi mohou vyzvednout na informacích v blízkosti radnice a vydat se po stopách sympatických figurek. A výlet to může být dlouhý, ve městě jsou trpaslíků více než tři stovky.

Leave Comment

Back to top