Archivy

zámek Valtice
Valtice

Kam vyrazit na výlet o prázdninách? Turisticky přeplněný zámek v Lednici nám vnutil myšlenku vyrazit na zámek Valtice, kde bude zcela jistě klid. V době koronaviru to bude skvělý a poklidný výlet.  Bylo to vynikající….. 4. – 5. července se zde totiž konal festival s názvem Letní pití vína a gastro festival na dvoře zámku aneb Valtice po italsku. Plno turistů! Vynikající atmosféra nám dala na prvotní myšlenku rychle zapomenout.

Zámek Valtice – historie

Samotné Valtice neboli německy Feldsberg byly až do konce 1. světové války součástí Dolního Rakouska. Na základě pařížské smlouvy se k tehdejšímu Československu připojily až v roce 1920.

Zámek byl rezidencí lichtenštejnských knížat, jednoho ze tří nejbohatších rodů v rakousko-uherské monarchii. V jejich držení byl úctihodnou dobu a to od konce 14. století do poválečné konfiskace v roce 1945. Rezidenční funkce a ambice majitelů vytvořily v průběhu staletí mohutné sídlo, které poskytovalo dostatek prostoru pro knížecí dvůr a zároveň vyjadřovalo prestiž knížat. Současnou podobu získal zámek nákladnými přestavbami v 17. a 18. století.  Na stavbě zámku se podíleli věhlasní evropští stavitelé (Tencalla, otec a syn Ernové, Ospel, Martinelli, Beducci a mnoho jiných). Zámek včetně krajiny a staveb v okolí byl jako součást Lednicko-valtického areálu zapsán v roce 1996 do seznamu světového kulturního dědictví UNESCO.

Prohlídka zámku

Hlavní reprezentační okruh (základní okruh). Na prohlídku více než dvaceti reprezentativních místností je potřeba si vyhradit zhruba necelou hodinu času. Konečně rozumné podmínky, focení a natáčení při prohlídce je povoleno a je zdarma. Poslední nákladná rekonstrukce v první polovině 19. stol. vtiskla interiéru nádhernou barokní podobu. V komnatách pobýval i císař František Josef I., kancléř Metternich a nesčetní příslušníci vládnoucích rodů tehdejší nejvyšší šlechty. Při prohlídce nahlédnete i do Barokní zámecké kaple, která je jedna z nejkrásnějších na území dnešní Moravy  a ukrývá  unikátní varhany instalované roku 1728. Jsou největším zachovaným dílem vídeňského mistra Waltera.

Zámek si vybrali i tvůrci filmu Marie Terezie a bylo možné navštívit výstavu kostýmů použitých při natáčení. Pro veliký úspěch filmu se zde bude opět v roce 2021 natáčet třetí série. Výstava kostýmů tak bude i v tomto roce.

V roce 2020 bylo poprvé po nákladné rekonstrukci zpřístupněno 10 místností v novém okruhu Knížecí byt: Apartmán Františka I. z Liechtensteinu. Okruh ukazuje apartmán posledního knížete, který na valtickém zámku bydlel.

Zámecký park

Na hlavní pokladně zámku Valtice si můžete vyzvednout nebo si i z domu vytisknout hrací plán s instrukcemi. V zámeckém parku najdete 7 vyznačených stanovišť. Když je obejdete s tužkou a hracím plánem, dozvíte se něco nového o zahradách a zahradních architektech, projdete celý park a skvěle zabavíte své děti.

Jedno zásadní stanoviště v hracím plánu ale chybí. Patrně z důvodu, aby nedocházelo k ničení stromu  neukázněnými návštěvníky. Jedná se o strom, který se jmenuje Jerlín japonský převislý Sophora japonica „Pendula“.  Je ukryt vedle zámku a dorůstá obvykle do 3 až 5 metrů výšky a 4 metry do šířky. Kultivar je typický svými převislými větvemi. Valtický stromek je unikátní svými zakořeněnými větvemi v zemi, které vytvářejí nové kmeny. Je to nejmohutnější rostlina svého druhu nejen u nás, ale i ve Střední Evropě. Dle místních pamětníků byl stromek do Valtic přivezen na vagonu v roce 1910. Prohlídku uvnitř stromu doporučuji, je to parádní zážitek, jen pozor na hnízdo divokých včel.

Bylinková zahrada

V těsné blízkosti zámku se nachází voňavá bylinková zahrada. Leží na místě bývalého zámeckého zahradnictví a nabízí nejen prohlídku mnoha druhů rostlin, ale také prostor pro relaxaci. Na rozdíl od podobné zámecké zahrady v Kuksu je sem vstup zpoplatněn. V době naší návštěvy nechal nejspíš zahradník otevřené vedlejší dveře zahrady. Jelikož jsme nevěděli, že hlavní vstup je z jiné strany, tak jsme si celou zahradu nevědomky prošli zdarma. Zahrada v Kuksu je dle mého názoru krásnější, ale i tak stojí zdejší zahrada za návštěvu.

Kolonáda Na Rajstně

Pokud navštívíte Valtice tak určitě se ještě vydejte na kolonádu Na Rajstně. Monumentální památník vzniklý po napoleonských válkách v první čtvrtině 18. století se podobá Gloriette ve Vídni a tyčí se na vyvýšenině nad Valticemi. Je velice fotogenický a objevil se i v záběru filmu Bobule. Ze své terasy nabízí skvělou vyhlídku a v turistické sezoně zde můžete ochutnat i nějaké to víno.

Leave Comment

Back to top