Archivy

koniklec
Kamenný vrch koniklece

Koniklec velkokvětý

Obvykle koncem března a v úplném začátku dubna můžete v přírodní rezervaci Kamenný vrch v Brně každoročně obdivovat záplavy fialových květů chráněných konikleců. Rezervace leží na katastrálním území brněnských čtvrťí Nový Lískovec a Kohoutovice. Rezervace se rozprostírá nad nedalekým sídlištěm a hlavním důvodem zdejší ochrany je právě koniklec velkokvětý, který zde vytváří údajně největší populaci na světě. Může zde být až 55 000 trsů. Můžete se zde setkat i s koniklecem lučním. Koniklecům se zde daří, jelikož zdejší travnatá krajina je stepního charakteru, označována také někdy jako „kulturní step“, poněvadž je již udržována díky trvalému zásahu lidí.

Areál je oplocen, vstup je volný. Vstupní tabulky každého návštěvníka informují, že je zde zákaz vstupu s pejsky a zákaz vstupu do kvetoucích luk. Zdejší rezervaci navštěvuji každým rokem již více než 10 let a mám jí velice oblíbenou, protože je to tak nějak můj ročník. Lokalita byla totiž vyhlášena chráněnou rezervací v roce 1978 a to hned v březnu po mém narození. Každým rokem zde potkávám neukázněné pejskaře a také fotografy, co se musejí vydat doprostřed kvetoucích luk. Pejskařům dává občas pokuty městská policie.

Bohužel díky dlouhodobému suchu v roce 2018 došlo v rezervaci Kamenný vrch k následnému úhynu přibližně 70-80 % všech jehličnatých stromů. Postupně jsou stromy káceny a i letos je zde ještě vstup na vlastní nebezpečí. Bohužel mé oblíbené staré modříny v horní části rezervace nepřečkali také, tedy mimo jednoho. Pro zdejší území nevhodně vysázené jehličnany budou postupně nahrazeny vhodnějšími duby. V roce 2021 zde budou asi rekordní počty návštěvníků i díky restrikcím koronaviru. Proto se bude nutné letos vyhnout nejen klíšťatům, ale i kontaktu s ostatními návštěvníky.

Jinak je nutné zmínit, že o rezervaci vzorně pečuje spolek Rezekvítek.

Auto fotografií, výběr z let 2014 – 2021: Karel Veit

« z 2 »

 

Leave Comment

Back to top