Archivy

Bledule
Údolí Chlébského potoka

Údolí Chlébského potoka je přírodní rezervace vyhlášená již v roce 1953 pro zachování potoční olšiny s početnou populací bledule jarní. V roce 2012 bylo toto území ještě rozšířeno.

Údolí se nachází hned za obcí Chlébské.  Ideální je absolvovat sympatickou okružní naučnou stezku, která je 4,1 km dlouhá. Obec Chlébské se nachází nedaleko obce Nedvědice. V období naší návštěvy byl zákaz cestování mezi okresy a tak je nutné upozornit, že obec Chlébské se na rozdíl od Nedvědice nachází již v okrese Žďár nad Sázavou.

Údolí Chlébského potoka

ukazuje typickou krajinu severovýchodní části Českomoravské vrchoviny.  Je to členitá kopcovitá krajina s vysokou přírodovědnou hodnotou, protože se zde zachovala početná síť druhově bohatých luk a pastvin, ale také značné zastoupení původních listnatých lesů. V údolí se vyskytují doslova koberce kvetoucí  bledule jarní.  Ve volné přírodě je bledule poměrně vzácná a je zahrnuta mezi zvláště chráněné rostliny. V údolí můžeme spatřit občas i nějaké sněženky, dále zde roste prvosenka vyšší, plicník tmavý, jaterník podléška.

Snímky jsou pořízené z 4,1 km dlouhé okružní naučné stezky.

Autor fotografií: Karel Veit a Natálie Veitová

Leave Comment

Back to top