Archivy

hrad Velhartice

Na skalní vyvýšenině obtékané říčkou Ostružnou, se vypíná romantický hrad Velhartice. Leží v jednom z krásných pošumavských údolí, které se nachází na půli cesty mezi Klatovy a Sušicí. Samotná obec Velhartice je známa již z 12.století v jejímž okolí se dříve nacházela rýžoviště zlata a doly.

Příchod k hradu Velhartice je po rovinaté cestě, dominantní pohled na hrad je z údolí, které je orientováno na opačnou stranu. Od parkoviště u hradu se můžete navíc vydat naučnou stezkou, která vede památkovou zónou Velhartic do údolí říčky Ostružné, k přírodní rezervaci Borek a až k Werichově chatě. (pozn. herec Jan Werich byl vášnivý rybář a zdejší pstruhový potok mu vyhovoval. Pozemek v krásném údolí koupila údajně Werichova žena v roce 1938 za 27 000 korun od původního majitele, který zde měl mlýn a pilu).

pohled na Velhartický spojovací most

Před vstupem do hradu je před zdejšími hradbami palouk s překrásnými prastarými modříny. Tyto stromy zde byly vysázeny v době národního obrození. Musím podotknout, že podobně krásný modřínový háj jsem zatím nikde neviděl. Vedle hájku je malý skanzen cca snad třech starých domků. Vstup do samotného hradu překvapí. Celý hrad je ukázkou originálního českého gotického hradu s krásným uceleným renesančním zámeckým křídlem. Navíc mimořádně ceněným architektonickým prvkem je velký kamenný most, který nemá v hradních areálech střední Evropy obdobu. Jeho délka dosahuje na čtyřech lomených obloucích s nosnými pilíři 32 metrů a s výškou 10 metrů zaujme ihned pozornost.

Založení hradu se datuje mezi roky 1290-1310 kdy stavbu započal Bohumil z Budětic. Jedná se zde o rodové sídlo pánů z Velhartic, kteří zde vybudovali opravdu krásný hrad. Snad každému kdo je trochu literárně znalý se při názvu Velhartice vybaví jméno Bušek z Velhartic, *( „král Karel s Buškem z Velhartic zasedl k dubovému stolu, ti dva už pili mnohou číši spolu u šachové partie“ )* Bušek starší a jeho syn Bušek mladší z Velhartic byli oblíbenými komorníky a přáteli krále a císaře Karla IV. V roce 1390 přechází hrad Velhartice sňatkem v majetek Jana z Hradce. Jeho syn Menhart byl později nejvyšším purkrabím Království českého a jakožto odpůrce korunovace Jiřího z Poděbrad ukryl tajně cenné korunovační klenoty na hradě ve Velharticích. V 15. století byl významným držitelem panství Zdeněk Lev z Rožmitálu, který získal privilegia jako např. možnost těžit drahé kovy. Po třicetileté válce získává konfiskovaný hrad Martin de Hoeff Huerta, který byl císařským generálem a za jeho držení probíhá tvrdá rekatolizace obyvatel panství. V této době byl hrad rekonstruován a přestavěn. Ve východní části horního nádvoří vzniká nové pozdně renesanční zámecké křídlo.

Na prohlídku hradu máte možnost z dvou okruhů. Jednou z prohlídek je renesanční zámecké křídlo a druhou samotný gotický komplex, který nesmíte vynechat, poněvadž se dostanete do severního paláce tzv. reprezentativního Rajského domu odkud budete mít možnost se projít po zmiňovaném, krásném kamenném mostu, který spojuje palác s donjonem, což je předsunutá obranná obytná věž, kde prohlídka končí.

Leave Comment

Back to top