Archivy

Sloup Olomouc

Čím je tak mimořádný, že si jej vybralo UNESCO do svého seznamu kulturního dědictví? Na to jsem se do Olomouce přijel podívat. Horní náměstí zdobí již více jak 250 let a je 35 metrů vysoký v barokním stylu. Uvnitř navíc ukrývá malou kapli, zpřístupněnou návštěvníkům od turistické sezóny 2009.

V dřívějších dobách lidé vztyčovali morové sloupy jejichž prostřednictvím prosili Boha o ochranu před morem. Jeden z prvních byl postaven roku 1614 v Římě a v 17. a 18. století se staly běžným stavitelským doplňkem řady náměstí. Běžná výška těchto sloupů byla do 15. metrů. V Olomouci vybudovali sloup jenž neměl mít svou monumentálností a výzdobou v žádném jiném městě konkurenci. Sloup Nejsvětější Trojice
Autorem tohoto díla se stal Václav Render (1669 – 1733), který však již dílo nedokončil a celý svůj majetek věnoval na dokončení po jeho smrti. Do roku 1733 stačil vybudovat sloup do výšky prvního podlaží s vnitřní kaplí. Jeho nástupci byli František Thoneck, po něm Václav Rykycký a jeho syn. Slavnostní posvěcení sloupu se konalo až v roce 1754 za přítomnosti vládnoucích Habsburků Marie Terezie a Františka I Lotrinského. Celkovou výzdobu tvoří 45 kamenných soch a 7 postav z tepané zlacené mědi. Málo kdo ví,že se v přízemí nachází již zmíněná kaple do níž se dá od letošní turistické sezóny vstoupit na prohlídku. U vstupu je průvodkyně od níž se dozvíte spousty zajímavostí.

Jednou z nedoložených doměnek je o podzemních chodbách vedoucích od Sloupu Nejsvětější Trojice k jednotlivým kostelům. Ve spodním podlaží se nachází socha sv. Václava odkud by měla vést chodba ke katedrále sv. Václava, sv. Mořic Rakouský patron by měl podzemní chodbou vést ke kostelu sv. Mořice a podobně. Při rekonstrukci dlažby na náměstí potvrdil jeden ze stavitelů možnost dnes zřejmě již zasypaných podzemních prostor. Další zajímavostí je i architektonická symetričnost kaple a údajně zajímavá akustika. Z kaple bylo v dřívější době prováděno kázání, slyšitelné otevřenými okenními prostory na celé náměstí. Tato doměnka je nepotvrzena a v dohledné době je možné, že se uskuteční pokus se zdejším panem farářem o akustickou zkoušku. Zatím se však nenašel nadšenec zaštítění celého projektu mikrofonem a reproduktory. Přeci jenom by bylo patrně potřeba většího hlasového výkonu.

Vrcholek sloupu je osazen pozlaceným sousoším Nejsvětější Trojice reprezentované žehnajícím stařcem (bohem) a po jeho pravici mladým Kristusem s křížem. Třetí je holubice Ducha svatého v zářivém slunci. Spodní část reprezentuje postava archanděla Michaela s ohnivým mečem a štítem oddělující patrně nebeskou sféru od pozemské.

TIP : Nad vchodem do malé kaple je umístěn latinský nápis prozrazující v zašifrované formě letopočet postavení sloupu. Rozšifrování není jednoduché. Větší písmena v nápise jsou římské číslice (což lze vytušit), jejichž součtem získáte požadovaný rok.

Leave Comment

Back to top