Archivy

Vchinicko tetovský kanál

Vchynicko-Tetovský plavební kanál sloužil pro snadnou dopravu dřeva z horních částí šumavských lesů. Byl vytvořen uměle a je jednou z mnoha industriálních zajímavostí Šumavy. Mimo to lze z dřívějších lidských činností zmínit těžbu hornin a dřeva, sklářské hutě, hledání zlata a mnoho dalších lidských zásahů, které dnes přitahují turisty a staly se atrakcí dnešní Šumavy.

Vchynicko-Tetovský kanál

Plavební kanál začíná v místech dřívější osady Vchynice-Tetov, dle které je pojmenován. Na tomto místě je obnoven v roce 2001 hradlový most, který sloužil k zachytávání a usměrňování volně plaveného dřeva na řece Vydře. U mostu je část vody z řeky sváděna do plavebního kanálu, který byl vystavěn roku 1799-1801 a umožnil dopravu palivového dříví až následně do Prahy.Pohled na Antýgl od Vchýnicko-Tetovského kanálu
Plavební kanál tak obchází část kamenitého koryta řeky Vydry nevhodného pro dopravu dřeva. Plavební kanál je zajímavým stavebním dílem dlouhým 14,5 km a širokým od 1 do 5 metrů. Podél vede kvalitní zpevněná, později asfaltová cesta s mírným klesáním vhodná pro cyklisty i pro procházku s kočárkem a dětmi. Okolní Schätzův les cca 926 m.n.m. lemuje plavební kanál. Cestou se můžete občerstvit v hotelu Antýgl, který leží po trase a nabízí tak odpočinek k jídlu popřípadě ubytování. Na samotný Antýgl, což byl královský dvorec (první zmíňka z roku 1523) ležící v údolí řeky Vydry se naskytne překrásný výhled od plavebního kanálu v jednom místě trasy, který stojí za zmíňku. Od roku 1965 funguje v Antýglu autocamp. Další zastávkou může být Rokyta, kde je turistické informační centrum a geologická expozice, která je volně v přírodě a názorně popisuje horniny Šumavy. Po trase plavebního kanálu se můžete dále vydat až k obci Srní a můžete tak pokračovat po celé jeho trase než se opět voda vrátí do koryta původní řeky.

Leave Comment

Back to top