Archivy

Šumava

Od tohoto článku bude na cestopisech pravidelně vycházet seriál o Šumavě, ve kterém si přiblížíme a zmapujeme zajímavá místa, které lze na Šumavě a jejím předhůří navštívit. U každého dílu vyjdou zajímavé fotografie, které vás budou jistě motivovat k návštěvě.
Na Šumavě můžete trávit aktivní dovolenou, k dispozici je velké množství cyklostezek díky vybudovaným lesním cestám, které sloužili pohraničníkům. Tyto cesty jsou však vhodné i pro kočárky s dětmi a vozíčkáře. V článcích budeme uvádět, jestli je pro ně výlet vhodný. Mnohdy tyto důležité informace totiž chybí. Mimo cyklistiku lze provozovat i vodní sporty na nedalekém Lipně či splavovat řeky. Na druhou stranu se lze ubytovat v klidnější oblasti mimo turistická centra a odpočinout si od ruchu velkoměsta. Mimo sezónu na hlavní silnici lze pozorovat jedno auto za hodinu, což je krásný pocit klidu.

klidná lokalita obec Kůsov

 Informace o Šumavě

Šumava spolu se sousedním Bavorským lesem tvoří nejrozsáhlejší lesnaté území ve střední Evropě. Na svoji polohu jsou zde unikátní rašeliniště, které lze spatřovat až v severských oblastech. Přežívají zde proto mnohé druhy chráněných rostlin a živočichů. Od roku 1990 je vyhlášena organizací UNESCO biosférickou rezervací a roku 1991 NP ČR.

Po mnoho let však do krajiny zasahoval člověk, proto je na Šumavě k vidění spousta pozůstatků po lidské činnosti. Může za to v prvé řadě nerostné bohatství, které sem přilákalo např. zlatokopy (sejpy – pozůstatky po těžbě) či výroba skla a skleněných předmětů díky křemenu, proto zde vznikali četné sklářské hutě. Dalším bohatstvím je místní dřevo, které se hojně teží dodnes a stalo se tak velikým artiklem po mnoho let. Přizpůsobili se tak řeky, udělali se zde mnohé plavební kanály (Vchynicko-Tetovský a Schwarzenberský) pro dopravu dřeva po vodě. Dnes jsou to auta svážející dřevo ze svahů. Místní lesy byly osázeny nevhodnými typy dřevin (smrk z evropských lokalit) a skladba lesa se tak změnila. Problémy tak vyvstaly s kůrovcem či polomem lesa po vichřicích. Dnes se skladba lesa postupně mění, snaha je o vysázení původních druhů šumavských smrčin a o tvorbu původního smíšenějšího lesa, což vzhledem k ploše parku bude trvat řadu let, pokud tedy nepřijde opět nějaký Kyrill (orkán z 18 na 19 ledna 2007) který napáchá řadu škod na lese, což samozřejmě není řešení.

odvoz dřeva - cesta na Poledník

Další zajímavostí je, že na Šumavě zaniklo několik původních vesnic kvůli pohraničí a vojenskému uzavření hranic z éry komunismu. Jediným přínosem jsou zmíněné asfaltové cesty.

Zásahů člověka by jste určitě našli na Šumavě daleko více (třeba těžba rašeliny), tyto pozůstatky činnosti (např. technické památky jako plavební kanály) však turisticky obohacují návštěvu a přispívají tak k pestrým možnostem výletů s okolní krásou přírody. Naštěstí k velikosti Šumavy lze najít i přírodu úplně nedotčenou, což je dnes velmi vzácné.

Co je důležité vědět

Až na jednu výjimku jsme zde nenarazili na špatné turistické značení. I méně známá místa mají směrovky a popis, bohaté jsou zde naučné stezky, kde se mnoho dozvíte. Oproti tomu značení pro vozidla na silnicích je nedostatečné, proto se vám může stát, že si občas malinko zajedete. Vzhledem k vzdálenostem je dobré mít k dispozici hodně benzínu v nádrži vašeho auta. Dobré je si také přibalit hodně teplé oblečení a pláštěnky.

 

Leave Comment

Back to top