Archivy

Muzeum je atraktivní svojí rozmanitou expozicí a zajímavými exponáty z nichž některé jsou interaktivní. Mnohé pak překvapí některé samozřejmosti, jako například vytočit pulzní volbou telefonní číslo a zatelefonovat, což již některé dnešní děti neznají.

Parkování a jak se do muzea dostat

Kolem muzea nenajdete žádná velká parkoviště, parkovat však můžete zdarma přímo v areálu muzea, stačí zazvonit na recepci a otevřou Vám vjezd do areálu. Pokud cestujete MHD tak se k muzeu dostanete tramvají č. 12 přímo od Hlavního nádraží, u muzea se nachází stejnojmenná zastávka.

Historie muzea

První muzejní sbírky technické a průmyslové povahy byly zastoupeny již ve sbírkách Františkova muzea, dnešního Moravského zemského muzea, prakticky od jeho založení v roce 1817. V roce 1873 bylo založeno Moravské průmyslové muzeum, dnešní Moravská galerie a v roce 1895 vzniklo samostatné technologické oddělení, jehož součástí byla stálá výstava nářadí, strojů, nových konstrukcí. Za bezprostředního předchůdce Technického muzea v Brně je ale považován až Archiv pro dějiny průmyslu, obchodu a technické práce, který byl založen v roce 1936, ale do války svoji činnost plně nerozvinul a obnovil ji až v roce 1948. Počátkem roku 1951 byl spolek zestátněn a zahájil novou činnost jako pobočka Národního technického muzea v Praze. Mnohaleté snahy o muzejní dokumentaci technického pokroku na Moravě se naplnily až v roce 1961, kdy se brněnská pobočka osamostatnila jako Technické muzeum v Brně.

V letech 1996–1997 bylo Technické muzeum umístěno do nově získané budovy na ulici Purkyňova v Králově Poli, kde byla provedena rekonstrukce a přestavba. V současné době muzeum vítá své návštěvníky v šestnácti expozicích na ploše přes 2600m2 a je příspěvkovou organizací řízenou Ministerstvem kultury České republiky.

Expozice Technického muzea

Jsou rozděleny do několika tématických skupin z nichž si určitě každý návštěvník najde tu svojí oblíbenou. Najdete zde části historických vozidel, závodních motorek, uličku řemesel, expozici parních a vodních motorů, historii letectví, salon mechanické hudby, nožířství a kovolitectví, historickou stereovizi a také interaktivní technickou hernu pro děti i dospělé.

A co v jednotlivých expozicích naleznete? Při návštěvě muzea snad každého zaujmou historická vozidla především z produkce význačných výrobců motorových vozidel na Moravě, kterými byli Tatra Kopřivnice, Zbrojovka Brno, Wikov Prostějov. Velice povedená je ukázka běžné dílny středního soukromého podnikatele z třicátých let 20. století s nejdůležitějším vybavením pro opravy motorových vozidel či jiné dopravní techniky. Motoristický sport je dále doplněn o sbírku motorek spjatých především s Grand Prix pořádanou již po mnoho let v Brně. Jako velice atraktivní část muzea jsme při naší návštěvě s dětmi vyhodnotili expozici Ulička řemesel znázorňující městské prostředí dvacátých a třicátých let 20. století. Představeny jsou zde jednotlivé domy v nichž naleznete jednotlivé dílny hodináře, knihaře, zámečníka, krejčího, ševce, holiče, koloniál s pražírnou kávy, zubařskou ordinaci, hospodu či část pavlačového domu. Vše je působivě doplněno i pouliční dlažbou či městským osvětlením. V průběhu naší návštěvy probíhala ještě soutěž, kdy jste museli poznat jaké předměty nepatří do doby působnosti každé dílny. Tyto předměty byli zakomponovány mezi ostatní a všechny jsme zdárně odhalili i když to mnohdy nebylo vůbec jednoduché. Další expozicí co nás velice zaujala byl Salon mechanické hudby, kde jsou vystaveny mechanické hrací strojky jako například automatofony, hřebíčkové stroje, orchestriony a pianoly. Na ukázku nám byli dokonce některé hrací strojky spuštěny a díky dokonalé mechanice fungují dodnes.

V prostorném hlavním sálu muzea je Expozice parních a vodních motorů. Naleznete zde stroje vyrobené a pracující v moravském regionu na přelomu 19. a 20. století. Na štítcích výrobců objevíte dříve tradiční firmy našeho regionu jako například Královopolskou či První brněnskou strojírnu. Jednotlivé modely s funkčními názornými řezy ukazují na jakém pricipu vše fungovalo.
Vodní motory jsou prezentovány konstrukcemi na modelech, Peltonovy, Francisovy a Kaplanovy turbíny a jsou představeny velkými, většinou pohyblivými stroji. Expozice vysvětluje princip vodních motorů, jejich typů a využití. Část expozice je věnována významnému vynálezci spjatému s brněnským prostředím, rakouskému Němci Viktoru Kaplanovi, profesoru Německé vysoké školy technické v Brně, konstruktéru nového typu vodní turbíny – turbíny Kaplanovy.

V muzeu je umístěna také historická stereovize což je prohlížecí přístroj na stereodiapozitivy, které může sledovat až pětadvacet diváků současně. Využitím optických zákonů vytváří u diváků dojem trojrozměrnosti sledovaného obrázku. Na přelomu 19. a 20. století byly světelné panorámy předchůdcem biografů a byli oblíbenou atrakcí. Každý měsíc je vysílán na stereovizi jiný program a zakoupit si sem můžete vstupné zvlášť. Jednoznačně se jedná parádní přístroj, který nemá ve střední Evropě žádnou jinou funkční konkurenci a prohlížení obrázků při posezení Vás na chvíli zdrží, můžete si zde tak i odpočinout.

V nejvyšším patře muzea je technická herna pro malé i velké kde je kladen důraz na interaktivní činnost návštěvníka s fyzikálním či technickým experimentem. S jednotlivými pokusnými modely můžete volně manipulovat a sledovat jejich výslednou reakci. Hodně zajímavý je obyčejný pokus při tahání pytlů stejné váhy bez kladky, s kladkou a s pomocí kladkostroje. Rozdíl je znatelný a i taková obyčejná záležitost donutí člověka k přemýšlení nad celkovým technickým pokrokem. V herně nás také zaujala interaktivní střelba puškou na létající talíře promítané na projekci. Hra byla perfektní, absolvovali jsme několik kol, byť byla sice zpoplatněna 10 Kč. Určitě by muzeu slušelo mít i takových moderních technických hracích vymožeností více.

Další památky spravované Technickým muzeem

Navštívit můžete také další technické památky, které spravuje Technické muzeum. Jedná se o šest památek umístěných v jihomoravském regionu. Je to Stará huť v Josefově s expozicí železářství, Kovárna v Těšanech s expozicí věnované kovářství a kolařství, Větrný mlýn v Kuželově s expozicí věnované mlynářství, Vodní mlýn ve Slupi, Areál československého opevnění v Šatově a Šlakhamr v Hamrech nad Sázavou. Všechny tyto turistické cíle jsou ideální pro výlet s celou rodinou a rozšíření si vědomostí o technickém pokroku a způsobilosti předchozích generací na jejichž základech funguje naše společnost dodnes.

Leave Comment

Back to top